Gustaf Ludvig Conrad Åhsberg

public profile

您也姓Åhsberg吗?

考证Åhsberg氏源流

Gustaf Ludvig Conrad Åhsberg的个人主页

与你的亲人和朋友分享你的家族树和家庭相册

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

相关项目

Gustaf Ludvig Conrad Åhsberg

生日 (85)
出生地 Karlshamn, Blekinge, Sweden
逝世 1914年4月7日 (85)
Kungälv, Göteborgs- och Bohus län, Sweden
直接亲属

Julia Henrietta Petersdotter Arvidsson Sundberg的丈夫
Gustaf Hjalmar Åhsberg; Jenny Gustava Svensson; Ida Hedvig Gabriella Rundberg; Betty Amalia Åhsberg; Ellen Maria Åhsberg另外5个之父

Occupation: Färgerifabrikör
管理员 Per Anders (PA) Johannssen
最近更新

About Gustaf Ludvig Conrad Åhsberg

Färgerifabrikör.

Gustaf Conrad Ludvig Åhsberg, grav 108 (16 C) Färgaremästaren Gustaf Conrad Ludvig Åhsberg föddes 1828 i Karlshamn. Hans hustru var Julia Henrietta född Sundberg. Hon föddes 1842. Makarna fick barnen Jenny Gustava 1863, Gustaf Hjalmar 1867, Ida Hedvig Gabriella 1868, Betty, som föddes 1870 och dog 1873, Ellen Maria 1871, Bethy Alexandra 1873, Ebba Sofia, som föddes 1878 och dog samma år, endast 19 dagar gammal, Sven Erik 1879, Julia Sofia 1892 och Hugo Gabriel 1885. Familjen bodde i fastigheten 75, nuvarande Västra gatan 1, då kallad "Åhsbergs hörne". Det var då en stor fastighet med tomt ända ned till älven, lämplig för färgeriverksamheten. Att tomten var stor kan man se av en inlaga 1886, då Åhsberg ansökte att staden skulle ombesörja renhållningen på Torget vid hans fastighet. Han hade skyldighet att hålla trottoar och gata i ordning 12 alnar från den befintliga stenmuren utmed tomten men ansåg det vara för stor del att underhålla. Han påpekade att ogräset frodades särskilt bra inom detta område. På platsen samlades också kreatursspillning och där lades allsköns träbråte efter marknaderna. Dessutom hade soldaterna från Bohus Regemente "sitt högkvarter" där, när de var kommenderade att sköta vakthållningen vid marknaderna. DK fann hans ansökan rimlig och minskade hans del i renhållningen till 4 alnar från stenmuren utefter tomten. Dottern Ida Hedvig Gabriella gifte sig 1902 med apotekare Hagelin i hans andra gifte. Hon blev änka 1913 och gifte 1916 om sig med kapten Karl Elis Rundberg. Hennes bror Hugo Gabriel var en tid biträde hos apotekare Hagelin men flyttade 1904 till Malmö. Hustrun Julia avled 1896, maken Gustaf Conrad Ludvig dog 1914. Tillsammans med makarna ligger i grav 108 även sonen Sven Erik, som var studerande och dog i lungsot, den tidens gissel, 1898.

查看所有13

Gustaf Ludvig Conrad Åhsberg的年谱

1828
1828年8月23日
Karlshamn, Blekinge, Sweden
1865
1865年1月30日
36岁
Kungälv, SE
1867
1867年1月31日
38岁
Kungälv, (O), Sweden
1868
1868年8月30日
40岁
Kungälv, (O), Sweden
1870
1870年2月6日
41岁
Kungälv, (O), Sweden
1871
1871年6月15日
42岁
Kungälv, (O), Sweden
1873
1873年9月1日
45岁
Kungälv, (O), Sweden
1878
1878年3月30日
49岁
Kungälv, (O), Sweden
1879
1879年11月30日
51岁
Kungälv, (O), Sweden