Gustaf von Hofsten

How are you related to Gustaf von Hofsten?

Connect to the World Family Tree to find out

Share your family tree and photos with the people you know and love

 • Build your family tree online
 • Share photos and videos
 • Smart Matching™ technology
 • Free!

CDRE. Fritz Gustaf von Hofsten

Birthdate:
Birthplace: Örebro, Örebro County, Närke, Sweden
Death:
Immediate Family:

Son of Fritz von Hofsten and Elsa von Hofsten
Husband of Private
Brother of Erland von Hofsten; Hans von Hofsten and Bengt von Hofsten

Managed by: Mikko Laakso
Last Updated:
view all

Immediate Family

About Gustaf von Hofsten

Gustaf von Hofsten

Wikipedia

Fritz Gustaf von Hofsten, född den 22 maj 1942 i Örebro Olaus Petri församling i Örebro län, är en svensk militär.

Tidigt liv

Gustaf von Hofsten är son till major Fritz von Hofsten och grevinnan Elsa Wachtmeister af Johannishus samt bror till kommendörkapten Hans von Hofsten. Gustaf von Hofsten är sonsons son till brukspatron Sten Erland von Hofsten.

Karriär

von Hofsten avlade officersexamen vid Sjökrigsskolan 1964 och utnämndes samma år till fänrik vid Marinintendenturkåren. Under de fem första åren var han fartygs- och förbandsintendent på minfartyg samt tjänstgjorde vid 11. torpedbåtsdivisionen och 1. jagarflottiljen och som kadettofficer vid Sjökrigsskolan.

År 1966 befordrades han till löjtnant. Han tjänstgjorde 1969-1970 i staben vid Försvarets intendenturkår och 1970 som regementsintendent vid Göta livgarde. Han var kårintendent vid Roslagens flygkår 1970-1972.

År 1972 befordrades han till kapten och gick marinlinjens stabskurs vid Militärhögskolan 1972-1974. Därefter var han 1974-1976 sektionschef i Intendenturavdelningen vid Försvarets materielverk och befordrades 1975 till major. Han var ställföreträdande chef för Materielenheten vid Livgardets dragoner och Stockholms försvarsområde 1977-1978, varpå han 1978-1981 var stabsintendent vid Kustflottan.

Han var detaljchef i Operationsledningen vid Försvarsstaben 1981-1984. År 1984 befordrades han till kommendörkapten och återvände till Försvarets materielverk, där han var enhetschef vid Intendenturavdelningen 1984-1986 och ställföreträdande avdelningschef vid Inköpsavdelningen 1986-1991, 1987 befordrad till kommendör.

Åren 1991-1993 var han sektionschef vid Försvarsstaben. Slutligen tjänstgjorde han som chefsutvecklare vid Försvarsmaktens högkvarter 1993-1999 samt därtill som Försvarsmaktens ställföreträdande personalchef, 1994 befordrad till kommendör av första graden. Han gick i avtalspension 1999.

Åren 1980-1986 var han adjutant hos Hans Majestät Konungen och 2011-2013 hovmarskalk och chef för prinsessan Lilians hovstat. Han invaldes 1981 som ledamot av Kungliga Örlogsmannasällskapet, av vars styrelse han var ledamot 1986-1998. Sedan 2005 är han ledamot av styrelsen för stiftelsen Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek.

Privatliv

Han gifte sig 1970 med filosofie kandidat Charlotte Colliander (född 1945).

Utmärkelser

Svenska

 • Sverige Hans Majestät Konungens medalj, 8:e storleken i serafimerordens band (1987)
 • Sverige För nit och redlighet i rikets tjänst
 • Sverige Försvarsmaktens reservofficersmedalj i guld
 • Sverige Försvarsmaktens värnpliktsmedalj
 • Sverige Riddare av Johanniterorden i Sverige med bröstkors
 • Sverige Kungliga Örlogsmannasällskapets förtjänstmedalj i guld (2010)
 • Sverige Kungliga Örlogsmannasällskapets förtjänstmedalj i silver (1999)

Utländska

 • Luxemburg Kommendör av Adolf av Nassaus civil- och militärförtjänstorden
 • Egypten Egyptiska Arabrepublikens förtjänstorden
 • m.m.

Bibliografi

 • von Hofsten, Gustaf; Waernberg, Jan: Örlogsfartyg. Svenska maskindrivna fartyg under tretungad flagg (Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek 2003).
 • von Hofsten, Gustaf; Rosenius, Frank (red.): Kustflottan. De svenska sjöstridskrafterna under 1900-talet (Kungliga Örlogsmannasällskapet 2009).
 • von Hofsten, Gustaf: Zetterberg Kent: Svensk sjömakt under 500 år. Flottan från Gustav Vasa till Carl XVI Gustaf (Svenskt Militärhistoriskt Biblioteks Förlag 2018).
 • von Hofsten, Gustaf, Zetterberg, Kent: Svenska flottans storhetstid under kalla kriget, en maktfaktor i Östersjön (Svenskt Militärhistoriskt Biblioteks Förlag 2019)
 • von Hofsten, Gustaf, Zetterberg Kent: Jagarincidenten vid Färöarna 1940 (Svenskt Militärhistoriskt Biblioteks Förlag 2019)
 • von Hofsten, Gustaf, Sundberg Ulf: Slagskepp under andra världskriget (Svenskt Militärhistoriskt Biblioteks Förlag 2020)
 • von Hofsten, Gustaf, Sundberg Ulf: 7 december 1971. Det japanska anfallet mot Pearl Harbor (Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek 2021)
 • von Hofsten, Gustaf (Red.): I Fred och Örlog - Svensk och engelsk sjömakt under 500 år (Breakwater Publishing 2021)

Adelsvapen

Fritz Gustaf von Hofsten, född 1942-05-22 i Örebro (Glanshammars förs.).

Fänrik i marinintedenturkåren 1964. Löjtnant v försvarets intendenturkår. From 1972 utn kapten IntK. Elev MHS/MSK. Utn mj Intk from 1975. From 1980 utn Övlt Intk. Tjg v försvarsstaben.

Adjutant hos H M Konungen. LÖS.

Kommendör av 1 gr i Försvarsmakten 6-s reserv.. Tjg vid Högkvarteret. Kon:sGM8mserafb. GMnor. RJohO. EgyptRO3kl. JLAdNassO. LÖS. H M Konungens 50-årsdag 1996-04-30, Minnestecknet CXVIG:sJmt.

Gift 1970-09-12 i Kviinge kyrka, Hanaskog med filosofie kandidat Ebba Maria Charlotte Colliander, född 1945-02-01 i Sthlm, i Solna förs. Fil kand Sekr v Sthlms stadskansli. Systemerare vid WM:data. Dotter av översten Bengt Peter Erland Colliander o friherrinnan Yvonne Alexandra De Geer af Finspång.

view all

Gustaf von Hofsten's Timeline

1942
May 22, 1942
Örebro, Örebro County, Närke, Sweden
????