Hannibal Sehested Rigsskatmester

public profile

Is your surname til Nøragergaard?

Research the til Nøragergaard family

Hannibal Sehested Rigsskatmester's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

 • Build your family tree online
 • Share photos and videos
 • Smart Matching™ technology
 • Free!

Share

Hannibal Clausen til Nøragergaard (Sehested), Greve, Statholder Norge

Danish: Hannibal Clausen til Nørager (Sehested), Statholder, Rigsskatmester
Birthdate: (57)
Birthplace: Arensborg Slot, Ösel, Estland
Death: September 23, 1666 (57)
Passy, Paris, Frankrig (Ukendt under rejse for diplomatiet.)
Immediate Family:

Son of Claus Maltesen Sehested, til Højris & Nørreagergaard and Anne Nielsdatter Lykke
Husband of Christiana Christiansdatter Munk
Father of Christiane Sophie Sehested, komtesse and Jens Steen Sehested, til Lundsgaard og Selleberg
Brother of Sophie Clausdatter Sehested; Birgitte Clausdatter Sehested, til Søgaard; Malte Claussøn Sehested; Niels Sehested; Mogens Sehested Broholmlinjen and 5 others

Occupation: Rigsskatmester, Statholder i Norge, cr french Comte 1663, Reichsschatzmeister in the Kings´Council, Statthalter in Norway, Greve, ståthållare i Norge, Kongens venn og stedfortreder, statholder i Norge og rigsskatmester
Managed by: Private User
Last Updated:

About Hannibal Sehested Rigsskatmester

 • Var et rigt begavet "renæssancenatur", dristig og magtlysten som politiker. I Norge fik han sin største virksomhed, hvor han i fredstid viste store organitoriske bestræbelser til at fremme Norges næringsveje og forbedre dets styrelse. Han forfulgte samtidigt også det mål, at skaffe sig selv og Norge mest uafhængighed af Danmark. Hans svigerfar Christian lV. gav ham store indrømmelser, men han mødte også mistænksom modstand fra sin svoger Corfitz Ulfeldt og det danske Rigsråd.
 • 1647 Norske lensmænd indbetaler deres afgifter direkte til rentekammeret i København.
 • Efter Frederik lll.´s tronbestigelse 1648 bliver Sehested sat under anklage for økonomiske misligheder.
 • 1660 Efter fredsslutningen blev han tage i nåde igen. Han blev rigsskatmester (finansminister) og kom også som diplomat på ny at udfolde politisk virksomhed i større stil på sendefærd til Holland, England og Frankrig.
 • På en sådan færd døde han 1666 i Paris.

"visit Drammen"

Wikipedia:

English: http://en.wikipedia.org/wiki/Hannibal_Sehested_(governor)

Dansk: http://da.wikipedia.org/wiki/Hannibal_Sehested_(rigsskatmester)

Norsk: http://no.wikipedia.org/wiki/Hannibal_Sehested

https://finnholbek.dk/getperson.php?personID=I10449&tree=2

https://nbl.snl.no/Hannibal_Sehested

http://denstoredanske.dk/Danmarks_geografi_og_historie/Danmarks_historie/Danmark_1536-1849/Hannibal_Sehested

Om Hannibal Sehested (Dansk)

 • Svensk historik: Hannibald Sehested var højeste befalingshavende over dansk-norske tropperne som under den såkaldte "Hannibaldfejden", over Eda marcherede in i Värmland. Hans tropper opgives til omkring 4.000 mand af hvilket 1200 var ryttere. Han havde til begyndelsen stor fremgang som først i februar stoppedes af svenske tropper. Men striden fortsatte og pågik frem til sen våren 1645.Fra december 1644 til februar 1645 lod Hannibal Sehested brænde ned Årjäng, Vänersborg og Åmål med omkringliggende gårde i sydvester Värmland og nordlige Dalsland. Sit hovedkvater oprettede han på præstegården i Sillerud. Først i maj 1645 lykkedes det de svenske tropper at tvinge de karavanderende dansk-norske tropper att kapitulere. Hannibal Sehested var da selv allerede i februar draget tilbage til Norge.
 • Slaget på Bysjönens is var ikke just den mest glorværdige æra for Stattholder Hannibald Sehested. Det er ikke nævnt i den norske og danske Wikipedia.
 • Var søn af Lenherre og Statholder på Øsel , Estland, Claus Maltesen Sehested og Anne Nielsdatter Lykke.
 • Allerede i 1636 blev han forlovet med Christian lV. og Kirsten Munks 10 år gamle datter, Christiane Christiansdatter, Grevinne af Schleswig-Holstein, som han giftede sig med lige efter at han blev udnævnt til statholder i Norge.

Nedennævnte tekst er kopieret fra min database http://swedenmark.eu - http://www.swedenmark.eu/getperson.php?personID=I33473&tree=swedenmark Oplysninger er ligeldes til, at finde i følgende kilde. Danmarks Adels Aarbog, Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen, og andre, (Dansk Adelsforening [1884 - 2014]), DAA 1954:II:28, 33.i. mvh. Søren Wendt

til Nøragergaard (Gislum H.) (1612-40) og Faarevejle (Langelands Nr. H.) (-1648-) -, f. 1609 paa Arensborg, død pludselig 13 Sept. 1666 i Passy ved Paris. - 1620-26 i Huset hos Magister Christen Jensen (Vejle) først i Odense, senere i Vejle, 1626-29 paa Sorø Akademi, berejste England (1629, 4 Sept. immatr. i Oxford), Holland, Frankrig og Tyskland, 1632 Hofjunker, s. A. atter udenlands til Italien og Spanien, 1635 tilbage til Danmark, 1636 Gesandt til Wismar, s. A. (20 Okt.) Hofmester hos Grev Valdemar Christian, hvem han 1637-39 ledsagede til Holland, Frankrig, Italien og England, 1639 (20 Dec.) forlenet med Tranekær, 1640 (18 Maj) med Bahus, s. A. (Maj) DRR, 1640 (3 Juli)-41 Gesandt til Spanien, 1642 Statholder i Norge og (6 Febr.) Lensmand paa Akershus, fik under Krigen med Sverige 1644 Generaldirektionen over den norske Milits og virkede især for større norsk Uafhængighed, fik 1647 Akershus kvit og frit og erhvervede store norske Godsbesiddelser, 1648 Ridder, 1651 afskediget fra sine norske Stillinger og fra Rigsraadet, anklaget for Underslæb; opholdt sig i de følgende Aar i Tyskland i trange Kaar paa Grund af sin store Gæld, 1654-55 i England, fik 1655 Titel af spansk General af Artilleriet, kom 1657 og 1658 tilbage til Danmark, faldt i svensk Fangenskab og søgte forgæves at mægle mellem Danmark og Sverige, hvorved han kom i Unaade begge Steder; deltog 1660 i Fredsforhandlingerne først fra svensk og senere fra dansk Side og havde en væsentlig Andel i Fredsslutningen, s. A. (2 Juni) sendt til Stockholm for at forhandle om Bornholms Tilbagegiveise; medvirkende ved Suverænitetens Indførelse, 1660 (26 Okt.) Rigens Skatmester og Præses i Skatkammerkollegiet, Rigsraad og Medlem af Statskollegiet og Højesteret, 1662 (Maj) Patent paa et forbedret Vaaben, s. A. Gesandt til England, Frankrig og Holland, 1663 (April) fransk Greve, 1664 tilbage til Danmark, 1665 paany i Sendelse til Holland, England og Frankrig.

"visit Drammen"

Wikipedia:

English: http://en.wikipedia.org/wiki/Hannibal_Sehested_(governor)

Dansk: http://da.wikipedia.org/wiki/Hannibal_Sehested_(rigsskatmester)

Norsk: http://no.wikipedia.org/wiki/Hannibal_Sehested

view all

Hannibal Sehested Rigsskatmester's Timeline