Is your surname Dingstad?

Research the Dingstad family

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Related Projects

Hans Dingstad

Birthdate:
Death: after 1501
Immediate Family:

Son of Cort Dingstad and Elsebe Dingstad
Husband of Margareta Persdotter
Brother of Sven Dingstad

Occupation: Köpman, skeppare
Managed by: Per Olof Johansson
Last Updated:
view all

Immediate Family

About Hans Dingstad

Hans Dingstad

, Corts andre son, var under 1400-talets sista kvartsekel verksam som skeppare och köpman i Stockholm. Efter allt att döma var han en driftig och energisk man med omfattande affärer på in- och utlandet.

En rad notiser talar om hans handel med tyska köpmän och hans resor till Lybeck, Danzig och Rostock.Han exporterade järn, koppar och tran samt importerade salt, vin, öl, tågverk och segel. Ett par av hans tyska affärsvänner nämnas. Å r 1482 sände han 2 läster järn och i imesar koppar till Henning Pinnow och ettfat osmund till Henrik Dunkelgod, båda lybeckare. I sin memorialbok har den senare antecknat, att han förtjänat 6 mark 12 skilling på affären.4 Även med köpmän i Arboga och Tälje har han stått i förbindelse. Vidare sysslade han med penningaffärer. ä r den förut omnämnde hertig Emanuel av Albanien å r 1481 vistades i Stockholm, var Hans tillsammans med sin styvfader Hans Lambrektsson dennes ombud och fick intyg, att han redovisat allt han uppburit för sin uppdragsgivares räkning.

År 1487 mottog han som ombud mansbot för en »fatigh tieneste man», som avlidit hos en klerk p å Kopparberget. Enligt rättens beslut lämnade han en del a v summan till mannens fader och en del till kyrkor och kloster. Följande år hade han penningar i förvar åt en herr Johan Ruska. Härvid misstänktes han för underslev och ålades av riksrådet att med tolvmannaed bekräfta sin oskuld. Slutligen nämnes han i en rad fastighetsaffärer ; bl. a. sålde han ett hus till Sten Sture. Hans omtalas vidare i mellanhavanden med borgare och myndigheter i Stockholm och med sina släktingar. Å r 1475 hade han en tvist med borgaren Jöns Andersson, som bötfälldes för att han och hans dräng dragit kniv mot Hans. David Esbjörnssons hustru Katarina beskyllde honom år 1485 för tillgrepp men måste erkänna sig ha farit med osanning och bedja om ursäkt. Ett par år senare bötfälldes Hans för misshandel, år 1493 för okvädning inför sittande rätt mot sin broder Sven och 1494 för olydnad mot borgmästaren. Han hade flera kommunala förtroendeuppdrag under åren 1480—1500.

Sannolikt avled han i början av 1500-talet. Han upptages senast i 1501 års skottebok men var då ej skattskyldig. Ännu 1514 hölls rannsakning angående en fastighet, som han fått inköpa a v staden, och rådet bestämde, att denna skulle inlösas av hans barn för 165 mark.

Före den 14/9 1496 ingick han äktenskap med borgmästaren Peder Jönssons dotter Margareta. Om makarnas barn veta vi intet. Genom detta äktenskap kom han i förbindelse med en familj, som var nära knuten till ärkebiskopsstolen.År 1496 förpliktade han sig att till biskop Cort i Strängnäs utgiva den ränta av 20 mark, som enligt svärfaderns åtagande skulle utgå från dennes hus, vilket Hans och hans hustru fått ärva. Hans ' hustru levde ännu 1514, då hon lät uppbjuda sitt hus. Under 1500-talets första decennium betalade hon omkring 1 mark i skatt. Hennes syster var g. m Evert pansarmakare, borgare i Stockholm.

Å r 1496 förpliktade han sig att till biskop Cort i Strängnäs utgiva den ränta av 20 mark, som enligt svärfaderns åtagande skulle utgå från dennes hus, vilket Hans och hans hustru fått ärva. se Perg. i RA, dat. Stockholm 14/9 1496.

se su.diva-portal.org/smash/get/diva2:512640/FULLTEXT01 dvs STOCKHOLMS BORGERSKAP UNDER STURETIDEN

Sven upplät 1479 29/9 till sin broder Hans Dingstad allt arvet efter fadern i huset östan mur, som Hans då besatt mellan Erik Jönssons hus och Karl Martinssons hus vid brinken näst nedanför Olof Stensson.

Ur Samfundet Sankt Erik, 1915


SDHK-nr: 33416

Utfärdat: 14960914, Stockholm Innehåll: Hanes Dingstade, borgare i Stockholm, vars svärfar Peter Jönsson, fordom borgare i Stockholm, sålt 20 mark Stockholms mynt årlig ränta av ett stenhus i staden, ”huilkit som belægit æar østan mwr, paa langa gatan, offwan före gatan i gambla mwren, nordan næsth wiidh sancte Birgitte hwss”, till biskop Kort i Strängnäs för 200 mark Stockholms mynt ”i gambla ortuger”, bepliktar sig och sina arvingar att två gånger om året utgiva denna ränta: hälften på Mikelsmessa och hälften ”wppo pascho”.

Bild

SDHK-nr: 34339

Utfärdat: 15010210, Västerås Innehåll: Birger Pedersson i Västerås meddelar Jakob Andersson, Svante Nilssons i Stegeborg kaplan, med anledning av dennes uppmaning till honom att komma till Stegeborg om han vill ha något från Svante, att han inte kan komma iväg pga brist på hästfoder och troligen inte under vintern heller med släde, varför han överlåter åt Jakob att bestämma huruvida han skall komma ridande eller om han [Svante?] skall låta föra det han lovat till Hans Dingstad i Stockholm.

Omnämt en Henning Pinnow ovan kan möjligen vara släkt med Henrik von Stedingk, Lentschow och Pinnow

SDHK-nr: 28672

Utfärdat: 14670112, Stockholm Innehåll: Hans Westfal, borgare i Stockholm, stadfäster det köp han 1465 gjorde med herr Henning Pinnow, borgmästare i Stockholm, varvid denne fick ett stenhus.

SDHK-nr: 29589

Utfärdat: 14730510, Stockholms rådhus Innehåll: Henning Pinnow, fordom borgmästare i Stockholm, säljer sitt stenhus i staden till Helgalekamens gille.

SDHK-nr: 34339

Utfärdat: 15010210, Västerås Innehåll: Birger Pedersson i Västerås meddelar Jakob Andersson, Svante Nilssons i Stegeborg kaplan, med anledning av dennes uppmaning till honom att komma till Stegeborg om han vill ha något från Svante, att han inte kan komma iväg pga brist på hästfoder och troligen inte under vintern heller med släde, varför han överlåter åt Jakob att bestämma huruvida han skall komma ridande eller om han [Svante?] skall låta föra det han lovat till Hans Dingstad i Stockholm.


Hans Dingstad on the 26 April 1477 wittnessed at the town court of the murder of Hans Ysagrim

ref . Dying Prepared in Medieval and Early Modern Northern Europe https://books.google.se/books?id=mDE9DwAAQBAJ&lpg=PA74&dq=%22dingst...


https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://archiv...

view all

Hans Dingstad's Timeline