Hans Gram Bønnelycke

Is your surname Bønnelycke?

Research the Bønnelycke family

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Related Projects

Hans Gram Bønnelycke

Birthdate:
Birthplace: Søndergade 24, Horsens, Nim, Skanderborg amt, Danmark (Denmark)
Death: June 13, 1914 (83)
Jernbaneallé 48, Vanløse sogn, Sokkelund, Københavns amt, Denmark (Cancer vesicae )
Place of Burial: Fredericia, Michaelis, Elbo, Vejle amt
Immediate Family:

Son of Lauritz Bønnelycke and Louise Lucie Bechmann
Brother of Mads Pagh Bønnelycke; Margarethe Amalia Charlotte Bønnelycke; Sophie Bønnelycke; Mads Pagh Bønnelycke; Christian Ludvig Morten Albrecht Bønnelycke and 3 others

Occupation: tobaksfabrikant, forfatter
Managed by: Jens Kristian Ersbøll
Last Updated:

About Hans Gram Bønnelycke

Døbt 3.december 1830 i Horsens Vor Frelser (Opslag 11). Faddere jomfru Maren Bønnelycke, jomfru Line Bechmann, consistorialråd Bechmann i Rårup, gæstgiver Kjeldsen her.

Født i bedstemoderens gård i Søndergade 24 i Horsens. Familien flyttede i 1834 til Fredericia, hvor faderen overtog Bertel Bruuns tobaksfabrik, som han opdrev til en tid at være Jyllands største. Fabrikken forsynede Frederik VII med tobak. I 1847 blev faderen Lauritz Bønnelycke sindssyg. H.G.B. havde i en periode gået i Latinskolen i Fredericia (Det Lærde Institut), og selv om han forlod den efter sin konfirmation for at forberede sig på at arbejde for faderen, havde han udprægede boglige, religiøse, sproglige og kulturelle interesser. Blandt hans kammerater i Latinskolen kan nævnes brødrene Rørdam (kirkehistorikeren H.F. Rørdam og den senere biskop Skat Rørdam) og brødrene Prip (præsterne Lauritz og Rasmus Prip). Frekventerede S.Langkjers handelsakademi i København 1847-48 [stiftet 1842], samtidig med at faderen blev indlagt på Bistrupgaard (Skt.Hans hospital ved Roskilde). Kom tilbage til Fredericia i sommeren 1848 efter at preusserne kortvarigt havde besat Fredericia og måtte herefter stå for driften af den temmelig store tobaksfabrik, som på dette tidspunkt beskæftigede indtil 100 arbejdere (få faglærte, mange børn og gamle). I sine dagbøger lægger han ikke skjul på, at han går til opgaven med ulyst. Har skrevet en fremragende beretning om Fredericias belejring 1849 publiceret 50 år efter Fredericiaslaget baseret på sine udførlige dagbogsnotater. Faderen bliver aldrig rask og drukner i Horsens havn i efteråret 1854, hvorefter H.G.B. bliver forstander for moderens fabrik indtil hendes død i 1872. https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=16506771#31016,... Bliver aldrig gift og lever dels i København, dels i Odense (fra ca.1898), sammen med de ligeledes ugifte søstre Amalie og Sophie, efter at familien definitivt har afhændet fabrikken i 1876. H.G.B. var lige som sine forældre stærkt haveinteresseret, og da Lauritz B. i 1845 køber en grund uden for voldanlægget, anlægges den såkaldte "markhave" med svanedam. H.G.B. bliver tidligt medlem af det Jydske Haveselskab og oversætter flere havebøger fra tysk. Han begynder også at oversætte Milton's "Paradise Lost", men bliver aldrig færdig, et prøvetryk fra broderen K.K.B's trykkeri findes på det Kgl. Bibliotek. I 1907 vender han og Amalie tilbage til København, og får en lejlighed i Jernbanealle 48, 2 (Matr. 25-30-33) i Vanløse, hun dør tidligt i 1914 og han 13.juni 1914. Han fører fortsat dagbog til få dage før sin død. Nevøen Valdemar Bønnelycke overdrager i 1916 14 bind dagbøger til manuskriptsamlingen på det Kgl. Bibliotek. Har skrevet endnu en bog om krigen 1863-64 og nogle spredte erindringer fra 1830'ernes Fredericia [se Vejle Amts Årbog 1958].

Se også Peter Rørdam: Blade af hans Levnedsbog og Brevvexling. Tredie Dels ferste Afdeling. (1856-66.)

https://kbharkiv.dk/permalink/post/17-780565

Bibliografi: 1) Frédéric-Thomas Graindorge. Pariser-Skildringer. Efterladte Skrifter [Roman af H.Taine]. Samlede og udgivet ved H. Taine, oversat efter Originalens 6 Udgave af H. G. Bønnelycke. København 1876. 2) H.Taine. Reiseskizzer fra England. Oversat af H. G. Bønnelycke. København 1877. 3) Blomsterhaven, en Anvisning til at anlægge og vedligeholde Haver samt til Blomsters Cultur og Behandling. H. Jäger, Overs. af H.G. Bønnelycke. København 1878. 4) Lystgartneriet, en Anvisning til store og smaa Havers Anlæg, Beplantning m.m. efter H. Jäger's "catechismus der Biergärtnerei" i forkortet Bearbeidelse ved H.G.Bønnelycke. København 1882. 5) H.G. Bønnelycke. Fra Belejringstiden i Fredericia 1849. (1899) Gengivet her. http://www.fredericiashistorie.dk/html/fredericia/artikler/fra_bele... 6) H.G. Bønnelycke. Minder fra 1864, Øjebliksbilleder. Odense 1904.

http://arkiv.dk/vis/1576375

Da Foreningen Fremtiden og Industriforeningen i København i sommeren 1893 arrangerer udstillingen "Fra 48" stiller H.G.B følgende objekter til rådighed: a)1108. Bivouak i kirken i Fredericia efter N. Simonsens Maleri, b)1117. Olaf Rye som Lig, efter H.J. Hammers Tegning d. 9. Juli 1849, c) 1141. Indkvarteringsbilletter. Fredericia Aug. 1849, d) 1215. Indkvarteringsbilletter for danske Soldater i Fredericia 1850. e) 1418. En Kanonkugle, mærket 8. Mai 1848, f) 1421. En Brevpresser, dannet af et Stykke af en Granat.

Kanonkuglen [24 pund] er interessant, idet den stammer fra de danske kanonbåde, som om morgenen den 8.maj 1848 bombarderede det besatte Fredericia. Kuglen passerede igennem tobaksfabrikken, inden den satte sig fast i en bjælke. I følge H.G.B. skænkede han den senere til Tøjhusmuseet [1909]. En bemærkning om episoden kan findes i Michaelis KB 1831-1850, AO, opslag 152 [Konfirmerede drenge]:

NB. Da jeg skrev Antegnelserne paa denne Folio Mandag den 8. Maj 1848, Formiddag Kl. 9, blev jeg pludselig afbrudt ved en Kanonade fra en dansk Flotille, bestaaende af eet Dampskib og 5 Kanonbaade, hvorved Byen blev beskudt, uden at man veed Hensigten dermed. Preusserne lede ingen Skade. Men adskillige Huse bleve ramponerede af Kugler og Granater, og 2de Piger saarede, den ene dødeligt. Kanonaden varede omtrent i 2 Timer. Arsenalbygningen brændte, antændt ved de sidste Skud, hvorpaa Preusserne skød Strib Færgegaard i Brand, samt et Par Steder i Middelfart. Det Hele maa have været en Misforstaaelse eller Ufornuftighed fra dansk Side. [H.C.]Rørdam.

view all

Hans Gram Bønnelycke's Timeline

1830
November 9, 1830
Horsens, Nim, Skanderborg amt, Danmark

Født i bedstemoderens gård i Søndergade 24 i Horsens.
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21637646#395673...

1914
June 13, 1914
Age 83
Vanløse sogn, Sokkelund, Københavns amt, Denmark
June 16, 1914
Age 83
Fredericia, Michaelis, Elbo, Vejle amt