Is your surname Nilsson?

Research the Nilsson family

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Hans Nilsson

Birthdate:
Birthplace: Rännö, Tuna (Y)
Death: 1713 (79)
Rännö, Tuna (Y)
Immediate Family:

Son of Nils Hansson and Sigrid Jonsdotter
Husband of Rakel Nilsdotter
Father of Nils Hansson; Ingial Hansdotter; Sigrid Hansdotter; Johan Hansson and Anna Hansdotter
Brother of Jon Nilsson

Occupation: Bonde
Managed by: Private User
Last Updated:

About Hans Nilsson

Njurunda vårting 1680: Lieutnanten Johan Nilsson Niure genom sin sin swåger Hans Nilsson i Rännö Tuna Sochen praetenderar effter Farsystren Britha Oloffs dotter i Bånstadh 8 mål iordh, hwilken iordh Brodren Olof Nilsson i Banstadh possiderar. - Hwaremot Olof Nilsson inlägger Brijtha Olofzdotters Testamente 1675 den 8 Maij, hwar vthinnan hon bemälte Olof Nilsson sin arfwe iordh huus och lösören, moth sin tilbörliga skötzel till dödedagar testementerat, som gode män Pär Pädersson i Sohlbärg, Erich Jonsson ibidem, Nilss Larsson i Bånstadh wittnat med sine namn och Bomärkien. Hans Nilsson protesterar Testamentet aldrig warit sigh eller någon af arfwingerna vitterliget, eij heller för Lag och Rätt praecenterat. Oloff Nilsson däremoth förebär henne sielf råt om sitt antingen gifwa sigh eller någon annan af arfwingarna, dess wthan de andre arfwingarna aldrig wårdat sigh om henne, oppehålt henne och på dät Tästamentz wilkår, frå 1675 till 1676, och war hon den tijden mycket siuk och förlamadt. Resolutio: Aldenstundh Salig Britha Olofssdotters Testamente emoth lagh och dätt 14 Capitlet kyrkobalken paragraf 1 ähr oprättat, ty kan dät eij heller niutha laga krafft, vthan desse jordemål effter bemälte capitels innehåldh arfwingarne samptlige emellan delas böra, Men lösorone bör Olof Nilsson oafkorthade behålla effter Testamentetz lydelse i kraft af ofwan citerade Capitel och dät 9 Capitlet Jordabalken så mycket säkrare son Olof Nilsson befinnes mycket kostat opå sin Salig [Faders] Syster, både medh föda och begrafningz expenser etc. (domb)

view all

Hans Nilsson's Timeline

1634
1634
Tuna (Y)
1665
1665
Age 31
Tuna (Y)
1666
1666
Age 32
Tuna (Y)
1668
1668
Age 34
Tuna (Y)
1672
1672
Age 38
Tuna (Y)
1673
1673
Age 39
Tuna (Y)
1713
1713
Age 79
Tuna (Y)