Hans Simonsen Østrem

Is your surname Austrheim?

Research the Austrheim family

Hans Simonsen Østrem's Geni Profile

Records for Hans Austrheim

20,411 Records

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Hans Simonsen Austrheim

Also Known As: "Lensmann", "stesønn av kristoffer sigurdson"
Birthdate: (71)
Birthplace: Austrheim, Karmøy, Rogaland, Norway
Death: circa 1621 (66-74)
Austrheim, Karmøy, Rogaland, Norway
Immediate Family:

Son of Kristoffer Sigurdsen (Prest) and Ragnhild Sigurdsen Hemnes
Husband of NN Austrei and Magdalena Andersdatter Tybo
Father of Ingeborg Hansdatter Austrei; Anders Hansen Stange; Simon Hansson Austrheim; Martha Hansdatter Hansdatter; Asseline Hansdatter Austrei and 5 others

Occupation: Lensmann, Farmer, gardbruker
Managed by: Sigmund Jakobsen
Last Updated:

About Hans Simonsen Østrem

Hans Simonsen er oppgitt å være stesønn til Kristoffer Sigurdson på Avaldsnes

------------------------------

Hans Simonsen Østrem, sønn av Ukjent og Avaldsnes-presten Kristoffer Sigurdsens andre hustru, døde ca 1621 i Austrei, Stangeland,

Karmøy.

Hans giftet seg med Magdalena Andersdatter.

Barn i dette ekteskapet var:

i. Simon Hansen Østrem. Simon giftet seg med (Trolig) Nn Rasmusdatter.

ii. Asseline Hansdatter. Asseline giftet seg med Holger Kristoffersen Utvik A.

iii. Magdalene (Malene) Hansdatter Østrem ble født i Austrei, Stangeland, Karmøy. Magdalene giftet seg med Jon Hansen? Håland? Landa? Vikshåland 1 .

iv. Nn Hansdatter. Nn giftet seg med (Trolig) Jon Håland Vikshåland 1.

Bosatt på Austrhei i Stangaland bnr.1. Stesønn til presten Kristoffer Sigurdsen på Avaldsnes. Denne familien ståt sentralt i slektsforskinga på Karmøy. Det har bl.a. sammenheng med at her var så mange barn som ble boende ved Karmsundet og at de eide mye jordegods som gjør at de dukker opp i de skriftlige kildene. Hans var neppe av vanlig bondeslekt. Han satte seg til på Austrei i siste halvparten av 1500-tallet og drev hele Austrei alene, foruten at han drev med handel av ulike slag, trolig med landskyldvarer som han fikk fra de mange gårdene han eide og som han leide vekk. Etter at han var død, styrte enka Magdalene gården i tre år sammen med datteren og svigersønnen Jon. I odelsjordeboka fra 1617 er Hans nevnt å eie det meste av Austrei, 7 vetter 2 spann korn. 1 vett korn lå til bispen i Stavanger. Våren 1621 ble Magdalene stevnet av Knut Levardsen på Osnes om 14 spanns bol i Austrei som Knut mente var hans rette odelsgods "hvilket av hans fader utstedt til hennes salige mand Hans Simonsen". Far til Knut, Levard Gunnarsen på Øvrabø, hadde pantsatt det til Hans Ausstrei i 1585. Austreifolket hadde også brev på at Knut selv på egne og søskens vegne hadde solgt disse 14 spannsbol til Hans i 1606. Tingbøkene forteller også om andre gårdhandler som Hans Simonsen skal ha vært involvert i. Jordegodset hans er nevnt i odelsjordeboka fra 1617 og var: 9 spann korn pantegods i Håland i Skudenes, 1 vett korn pantegods i Hemingstad i Skåre, 2 vetter korn pantegods i Kvalavåg, Avaldsnes, 7 vetter 2 spann korn i Austrei som han bodde på og brukte selv, 3 vetter korn pantegods i Håland i Skudenes, 3 1/2 vetter korn i Høynes i Skudenes, 1 pund korn pantegods i Øvre Liknes, Åkra, 5 vetter korn pantegods i Åkra i Åkra, 3 lauper smør i indre Kvam i Nedstrand, 1/2 vett korn i Lille Helland i Kvia skipreite på Jæren, 2 pund 11 spann korn i Undheim, 2 1/2 vett korn i Lille Undheim og 13 1/2 spann korn i Helleland, alle de tre siste i Haugland skipreite på Jæren. i alt eide Hans Simonsen da 10 1/2 pund 2 1/2 spann korn og 3 lauper smør jordegods. Han må i aller høyeste grad ha vært en mann med midler. Da han døde, ble dette jordegodset fordelt på barna.


Hans Simonsson Austrheim1,2

M, d. circa 1621

    Desse folka står sentralt i slektsgranskinga på Karmøy. Det har m.a. samanheng med at her var så mange born som vart buande ved Karmsundet og at dei åtte mykje jordegods som gjer at dei ofte dukkar opp l dei skriftlege kjeldene.

Hans var neppe av vanleg bondeætt. Han sette seg til på Austrei i siste halvparten av 1500-talet og dreiv både heile Austrei aleine, forutan at han dreiv med handel av ulikt slag, truleg med landskyldvarer som han fekk frå dei mange gardane han åtte og som han leigde vekk. Etter at han var død, styrde enka Magadalena garden i tre år saman med dottera og svigersonen Jon.

I odelsjordeboka frå 1617 er Hans nemnt å eiga det meste av Austrei, 7 vetter 2 pann korn. 1 vett korn låg til bispen i Stavanger. Våren 1621 vart Magdalene sterant av Knut Levardsen på Osnes om 14 spanns bol i Austrei som Knut meinte var hans rette odelsgods «hvilket av hans fader er udstedt til hennes sal. mand Hans Simonsen». Far til Knut, Levard Gunnarsen på Øvrabø, hadde pantsett det til Hans Austrei i 1585. Austreifolket hadde også brev på at Knut sjølv på eigne og søskens vegner hadde selt desse 14 spannsbol til Hans i 1606.

Tingbøkene fortel også om andre gardhandlar som Hans Simonsen skal ha vore involvert i. Jordegodset hans er nemnt i odelsjordeboka frå 1617 og var: 9 spann korn pantegods i Håland i Skudenes, 1 vett korn pantegods i Hemingstad i Skåre, 2 vetter korn pantegods i Kvalavåg i Avaldsnes, 7 vetter 2 spann korn i Austrei som han budde på og brukte sjølv, 3 vetter korn pantegods i Håland i Skudenes, 31/2 vetter korn i Høynes i Skudenes, 1 pund korn pantegods i Øvre Liknes i Åkra, 5 vetter korn pantegods i Åkra i Åkra, 3 laupar smør i Indre Kvam i Nedstrand, 1/2 vett korn i Litle Helleland i Kvia skipreide på Jæren, 2 pund 11 spann korn i Undheim, 2 1/2 vetter korn i Litle Undheim og 13 1/2 spann korn i Helleland, alle dei tre siste i Haugland skipreide på Jæren. I alt åtte Hans Simonsen då 10 1/2 pund 2 1/2 spann korn og 3 laupar smør jordegods. Han må i aller høgste grad ha vore ein mann med midlar. Då han døydde, vart dette godset fordelt på borna..2 Hans Simonsson Austrheim ble gift i Karmøy, Rogaland, Norge, med Magdalena Andersdatter, datter av Anders Kjeldson Tybo og Anna Jørgensdatter.1,2 Han døde circa 1621 i Austrheim, Stangeland, Karmøy, Rogaland, Norge.2

Barn av Hans Simonsson Austrheim

Ingeborg Hansdatter Austrheim3

Barn av Hans Simonsson Austrheim og Magdalena Andersdatter

Malena Hansdatter Austrheim+4,5,6

Gjert Hansson Austrheim7

Kari Hansdatter Austrheim8

Asseline Hansdatter Austrheim+9,10

Asseline Hansdatter Austrheim11

lensmann Anders Hansson Austrheim+12,13 f. c 1590, d. c 1653

Marta Hansdatter Austrheim14 f. c 1590, d. b 1678

Kristoffer Hansson Austrheim15,16 f. c 1594, d. e 1655

Simon Hansson Austrheim+1,17 f. b 1610, d. e 1640


Bosatt på Austrhei i Stangaland bnr.1. Stesønn til presten Kristoffer Sigurdsen på Avaldsnes. Denne familien ståt sentralt i slektsforskinga på Karmøy. Det har bl.a. sammenheng med at her var så mange barn som ble boende ved Karmsundet og at de eide mye jordegods som gjør at de dukker opp i de skriftlige kildene. Hans var neppe av vanlig bondeslekt. Han satte seg til på Austrei i siste halvparten av 1500-tallet og drev hele Austrei alene, foruten at han drev med handel av ulike slag, trolig med landskyldvarer som han fikk fra de mange gårdene han eide og som han leide vekk. Etter at han var død, styrte enka Magdalene gården i tre år sammen med datteren og svigersønnen Jon. I odelsjordeboka fra 1617 er Hans nevnt å eie det meste av Austrei, 7 vetter 2 spann korn. 1 vett korn lå til bispen i Stavanger. Våren 1621 ble Magdalene stevnet av Knut Levardsen på Osnes om 14 spanns bol i Austrei som Knut mente var hans rette odelsgods "hvilket av hans fader utstedt til hennes salige mand Hans Simonsen". Far til Knut, Levard Gunnarsen på Øvrabø, hadde pantsatt det til Hans Ausstrei i 1585. Austreifolket hadde også brev på at Knut selv på egne og søskens vegne hadde solgt disse 14 spannsbol til Hans i 1606. Tingbøkene forteller også om andre gårdhandler som Hans Simonsen skal ha vært involvert i. Jordegodset hans er nevnt i odelsjordeboka fra 1617 og var: 9 spann korn pantegods i Håland i Skudenes, 1 vett korn pantegods i Hemingstad i Skåre, 2 vetter korn pantegods i Kvalavåg, Avaldsnes, 7 vetter 2 spann korn i Austrei som han bodde på og brukte selv, 3 vetter korn pantegods i Håland i Skudenes, 3 1/2 vetter korn i Høynes i Skudenes, 1 pund korn pantegods i Øvre Liknes, Åkra, 5 vetter korn pantegods i Åkra i Åkra, 3 lauper smør i indre Kvam i Nedstrand, 1/2 vett korn i Lille Helland i Kvia skipreite på Jæren, 2 pund 11 spann korn i Undheim, 2 1/2 vett korn i Lille Undheim og 13 1/2 spann korn i Helleland, alle de tre siste i Haugland skipreite på Jæren. i alt eide Hans Simonsen da 10 1/2 pund 2 1/2 spann korn og 3 lauper smør jordegods. Han må i aller høyeste grad ha vært en mann med midler. Da han døde, ble dette jordegodset fordelt på barna. Kilde: Stangaland og Kopervik av Arnvid Lillehammer, side 232 og 233

view all 18

Hans Simonsen Østrem's Timeline

1550
1550
Austrheim, Karmøy, Rogaland, Norway
1590
1590
Age 40
Austrheim, Karmøy, Rogaland, Norway
1590
Age 40
Kopervik, Rogaland, Norge
1590
Age 40
Kopervik, Rogaland, Norge
1590
Age 40
Kopervik, Rogaland, Norge
1593
1593
Age 43
Stangeland, Rogaland, Norge
1594
1594
Age 44
Austrheim, Avaldsnes, Rogaland, Norway
1620
1620
Age 70
Stangeland, Rogaland, Norge
1621
1621
Age 71
Austrheim, Karmøy, Rogaland, Norway
1621
Age 71