Hans Ulrik Gyldelöve

public profile

Is your surname Gyldelöve?

Research the Gyldelöve family

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Hans Ulrik Gyldelöve (Gyldenløve)

Birthdate:
Birthplace: Helsingør, Danmark (Denmark)
Death: January 31, 1645 (29)
Paa Kronborg, Helsingør, Danmark (Denmark) (vattersot, 30 aar gl)
Place of Burial: København
Immediate Family:

Son of Christian IV king of Denmark and Norway and Karen Vincke, Plade
Husband of Regitze Jørgensdatter Grubbe
Ex-partner of Maren Olufsdatter Luxdorph
Father of Eline Pedersdatter Maglebye
Brother of Dorothea Elisabeth Christiansdatter and Ingeborg Christiansdatter
Half brother of Bryjnulf Christiansen; Margareta Hammar f Christiansdatter; Görrel Christensdatter; Christian Ulrik Gyldenløve; Ulrik Christian Gyldenløve, Rigsgeneral and 22 others

Managed by: Private User
Last Updated:

About Hans Ulrik Gyldelöve

Gyldenløve, Hans Ulrik, 1615-45, uægte Søn af Christian IV og Karen Andersdatter, blev født 10. Marts 1615 paa Kronborg.

Hans Opdragelse faldt til Dels sammen med hans ældre Halvbroder Christian Ulriks; ogsaa han havde Jens Dinesen Jersin til Lærer og var en Tid lang i Sorø.

1629 rejste han sammen med Hertug Frederik til Frankrig.

Som Gods til ham kjøbte Kongen Vindingegaard (det nuværende Fuirendal) i Sjælland.

Men medens Christian IV synes at have bestemt Christian Ulrik til Hofmand og Diplomat, tænkte han sig H. U.s Fremtid knyttet til Søvæsenet.

Han blev 1634 sat i Kost hos den kjøbenhavnske Kjøbmand Laurids Hammer for at oplæres paa Holmen og Tøjhuset, blev 1635 Hofjunker og sendtes s. A. med et Skib til Irland og 1636 ligeledes til Søs til Weseren.

Efter denne Rejse blev han udnævnt til Kammerjunker.

1640 blev han Underadmiral paa Skibet «Norske Løve» og fik kort efter Ordre til med dette Skib at føre Hannibal Sehested til Spanien. Meningen var, at G. strax efter denne Landsætning skulde begive sig tilbage til Danmark; under Vejs skulde han modtage Undervisning i Navigation af en ung Mathematiker fra Husum, Poul Würtz, og Kongens Tanke skal have været en Gang i Fremtiden at kunne benytte Sønnen som Rigsadmiral. Men der blev ikke Tale om noget alvorligt Studium af Søvæsenet; han havde, som Otto Sperling, der deltog i Rejsen, skriver, «intet Hoved eller Ingenium dertil». Efter at være naaet til Bestemmelsesstedet rejste han heller ikke hjem, men gik i Land i Coruña med Hannibal Sehested og nød en Tid Livet ved det spanske Hof. Udsvævelser og navnlig Overmaal i Spise og Drikke frembragte imidlertid gjentagne epileptiske Anfald hos den blodrige unge Mand, hvis Hud var i den Grad spændt og glinsende, at de spanske Damer troede om ham, at han malede den. Hannibal Sehested bestemte sig da til at sende ham hjem, og H. U. maatte bekvemme sig dertil trods sin Misfornøjelse over at skulle forlade sine Svirebrødre.

Han kom tilbage til Danmark i Foraaret 1641 og blev kort efter Lensmand over Kronborg, Frederiksborg og Abrahamstrup Len, hvormed han 1642 forbandt Forleningen med Hven, over hvilken Ø han allerede tidligere havde haft Bestyrelsen som Foged paa sin Moders Vegne.

10. Okt. 1641 ægtede han Regitse Grubbe (s. ovfr. S. 222). Imidlertid vedblev han at være svagelig og døde 31. Jan. 1645 paa Kronborg af Vattersot, ikke 30 Aar gammel.

Hans Lig bisattes i Frue Kirke i Kjøbenhavn.

Otto Sperlings Selvbiografi ved B. Smith S. 94 ff. Lind, Kristian IV og hans Mænd p. Bremerholm S. 299 ff.

J. A. Fridericia.

http://runeberg.org/dbl/6/0342.html

view all

Hans Ulrik Gyldelöve's Timeline

1615
March 10, 1615
Helsingør, Danmark (Denmark)
1640
1640
Præstø, Sjælland, Danmark (Denmark)
1645
January 31, 1645
Age 29
Paa Kronborg, Helsingør, Danmark (Denmark)
????
Vor Frue kirke, København