Harry Jonsson

public profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Harry Jonsson

Birthdate:
Birthplace: Tjurstorp, Rumskulla (H)
Death: July 30, 1956 (68)
Mariannelund, Hässleby (F)
Immediate Family:

Son of Karl Jonsson and Emma Margareta Ingeström
Husband of Ellen Andersson
Father of John Harringer; Rut Jonsson; Nils Jonsson; Lars Jonsson; Bengt Jonsson and 4 others
Brother of Ebba Jonsson; Henrik Jonsson and Gunnar Jonsson

Managed by: Bo Harringer
Last Updated:

About Harry Jonsson

GEDCOM Note

1888, den 19/1, föds Karl Harry, oäkta son till pigan Emma Margareta Ingeström. Döpt den 1/2. Dopvittne "Hemmansägare Peter JohanKarlsson o h.h. i Tjurstorp och f. d. soldat Lars Magnus Schill oh.h.Anna Sofia Karlsdotter från Fiefal. "Drängen Karl JohanJonsson från Herrstorp i Pelarne har erkänt sig vara fader."Döpt av G E Sandel och attest avsänt till Pastorsämbetet i S. Vi.(Rumskulla C:10 sid 141)</line><line /><line>1888 The Football League bildas i England. - Brasilien blir det sista landet i västvärlden som avskaffar slaveri. - Karolina Widerström blir Sveriges första legitimerade kvinnliga läkare. - Storbränder utbryter i Sundsvall och Umeå, p.g.a. den svåra torkan. Lilla Edet, Dalsland, brinner ner samma dag. - Förbud införs i Sverige mot att bygga trähus högre än två våningar. - Johan Petter Johansson får patent på rörtången. - "Jack the Ripper" mördar fem prostituerade i Whitechapel i London, bl.a. den svenskfödda Elizabeth Stride (f. Gustavsdotter) - George Eastman registrerar varumärket Kodak och får patent på sin kamera med Rullfilm. - Vincent van Gogh skär av sig nederdelen av sitt vänstra öra. - En telefonlinje Stockholm-Göteborg anläggs. - Frans Lindqvist konstruerar fotogenköket Primus.</line><line /><line>1888, 8/3, bosätter sig Carl Jonsson, Emma Ingeström och sonen Harry i Herrstorp.</line><line /><line>1888, den 23 april, gifter de sig.</line><line /><line>1889, den 16/12 arrenderar familjen gården Nybble, Vimmerby lf. (Vimmerbylf BI:2 sid 96)</line><line /><line>1892, den 25/10, föds systern Ebba i Nybble.</line><line /><line>1893, den 9/5, köper och brukar familjen Målen, Södra Vi. (Södra ViAI:25 sid 240)</line><line /><line>1895, den 18/6, arrenderar familjen ut Målen och tar själva arrendet på Herrstorp, Pelarne.</line><line /><line>1896, den 28/12, föds brodern Henrik i Herrstorp, Pelarne.</line><line /><line>1902, den 30/10, flyttar familjen tillbaka till Målen, Södra Vi, som CarlJonsson fortfarande äger.</line><line /><line>1903, den 9/10, föds brodern Gunnar i Målen, Södra Vi. </line><line /><line>Harry Jonsson var dräng på Säteriet Herrstorp, som ägdes av Carl Otto August Drangel (född 1845 i Pelarne) och Mathilda Charlotta Lundqvist (född 1847 i Nyköping). Harrys föräldrar, Karl och Emma, bodde på en av gårdarna i Målen. Harry kom till Bro, tillkusinen Albin Ericsson, som dräng. Albin och Harry blev goda vänner. Harry var den vackraste mannen i sju socknar, hette det. (enl Ingrid Harringer)</line><line /><line>Värnplikt:214 22/09.</line><line /><line>1913, den 21/5, föder Ellen Andersson sonen John. John föds i Flodhult, där Ellen Andersson bor med sina föräldrar. 1913, den 12/6, döps John. Fadder: Emma Margaretha Jonsson i Målen. "Föräldrarna hafva erkänt barnet som sitt. Modern kyrkotagen som hustru."(Södra Vi C:13 sid 17)</line><line /><line>1913, den 11/9, gifter sig Ellen Andersson med Harry Jonsson. Då var alltså John redan född. Harry, Ellen och John flyttar till Skäfshult no 1, hos hemmansägare Sven Elof Svensson och HildaChristina Svensdotter.</line><line /><line>1915, den 13/4, får Harry arrendet på Herrestorp hos Drangel. Samma arrende som hans far Karl hade haft tidigare. Karl och Emma var väldigt omtyckta av Drangels. På Herrestorp föds de övriga barnen.</line><line /><line>1916 föds tvillingarna Nils och Rut.</line><line /><line>1918 föds sonen Lars.</line><line /><line>1919 dör sonen Nils.</line><line /><line>1922 föds sonen Bengt.</line><line /><line>1924 föds sonen Sven.</line><line /><line>1925 föds sonen Karl.</line><line /><line>1928 föds dottern Britt.</line><line /><line>1931 föds sonen Kurt.</line><line /><line>Herrestorp.</line><line /><line>Areal: Totalt 250 har därav 25 åker. Taxeringsvärde 60.100. Jordart: Svartmylla på alvbotten. Skogsbestånd: Barr- och lövskog. Djurbesättning: 5 hästar, 15 kor, 10 ungdjur, 10 svin. Av gårdens byggnader är manbyggnaden uppförd 1806, ekonomibyggnader 1805-06, och arrendebostad 1916. Egendomen har, vad som är känt, ägt bestånd sedan 1526. Den gavs som förläning, jämte flera andra gårdar, av Karl XI åt överste Hans Rahmsvärd och gick därefter i arv till dennes son generallöjtnant Anders Rahmsvärd. Nästa ägare blev hans dotter, gift med riksrådet friherre C J Stjernfeldt, död 1753. Det var genom dennes dotters gifte år 1765 med kontraktsprosten A N Drangel som egendomen kom till nuvarande ägares släkt, inom vilken den allt sedan dess har gått i arv. Gården brukas sedan 1915 av nuvarande arrendator. Ägare: Kapten Alvar Drangel f. 4/10 1880. Son till godsägare Otto Drangel och Matilda f. Lundqvist. Gift 3/5 1913 med Lilly f. Österlind. Barn: Boo Alvarsson Drangel, fänrik vid Kungliga Gotlands artillerikår. Arrendator: Harry Jonsson f. 1888. Son till Karl Jonsson och Emma f. Ingeström. Gift 1913 med Ellen Andersson f. 1866. Barn: John, Rut, Lars, Bengt, Sven, Karl, Britt, Kurt. (Svenska Gods och Gårdar, 1941)</line><line /><line>1945 dör fadern Karl Jonsson i Målen, Södra Vi sn. Harry, med familj, flyttar till Mariannelunds gård som arrendator.</line><line /><line>Mariannelund.</line><line /><line>Areal: 361 har, därav 42,5 åker, resten skogs-, hag- och betesmark. Taxeringsvärde 117.900. Jordart: Svart mylla och mossjord. Skogsbestånd: Barr- och lövskog. Djurbesättning: 9 hästar, 2 tjurar, 30 kor, 15 ungdjur, 20 svin, 100 höns. Mangården på Mariannelund utgöres av två mitt emot varandra belägna envåningshus av trä i gammal herrgårdsstil, möjligen från början avsedda som flyglar till någon tilltänkt större huvudbyggnad. Dessa äro byggda under 1700-talet. Bland ekonomibyggnaderna är ett spannmålsmagasin från samma århundrade. Godsets ladugård är uppförd 1938. Det gamla säteri, som givit namn åt köpingen Mariannelund, är ursprungligen bildat av två hemman, Torp och Hageqvarn, antagligen kronojord, vilka 1647 förvärvades av stadsmajoren i Stettin G Leijonburg. Denne Leijonburg var av polsk släkt. Hans fader hette Lauriski. 1664 erhölls säterinatur. Under reduktionen indrogos de båda hemmanen till Kronan, men Leijonburgs son, med namnet Georg Fredrik, som var överstelöjtnant, återförvärvade egendomen genom byte 1683. Denna benämndes då Strömstorp. Namnet Mariannelund fick den först under generalmajor Gustaf von Siegroth, dess innehavare i början av 1700-talet, som gav gården detta namn efter sin fru Elisabeth Maria f. Makeléer. Som minne från hans tid finns ännu i den ena av huvudbyggnaderna ett porträtt av honom, som ej får flyttas därifrån. Siegroth avled 1802. Han begrovs i Klara kyrka i Stockholm, där ett epitafium uppsattes över honom. Gården innehades längre fram av en brukspatron Sjögren, som dog 1882. Efter honom övertogs den av ett konsortium bestående av brukspatron Fagerholm, godsägare Axel Hedenberg och länsman Bergstrand, av vilka den andre i ordningen så småningom blev ensamägare. 1916 försålde han gården till ett annat konsortium, men tre år senare inköptes Mariannelund av nuvarande ägare. Ägare: Ernst Fabian Emil Jonsson f 30/5 1881. Son till Oscar Jonsson och Christina Carlsdotter. Gift 1919 med AlmaJohansson f. 28/5 1886. Barn: Margit f. 1920, Ingegärd f. 1923. Arrendator: Karl Harry Jonsson f. 19/1 1888. Son till C J Jonsson och Emma f. Ingeström. Gift med Ellen Andersson f. 13/9 1886. Barn: John f. 1913, Rut f.1916, Lars f. 1918, Bengt f. 1922, Sven f. 1924, Karl f. 1925, Britt f. 1928, Kurt f. 1931. (Svenska Gods och Gårdar,1941)</line><line /><line /><line /><line>En visa har skrivits om Mariannelunds gård:</line><line /><line>Tjänarens Lott</line><line /><line>"Jag vill med pennan teckna allt några enkla ord, hur tjänaren får fara allt uppå denna jord, som molnen drivs av vindarna till en annan ort.</line><line /><line>Och jag har tjänt i staden och jag har tjänt på land Men när jag kom till Marielund då träffade jag på skam.</line><line /><line>Fem gånger uti veckan så får vi äta sill och sedan sluka väder om tiden ges därtill.</line><line /><line>Och en gång uti veckan så får vi äta kött. Det kommer från den oxe som utav hunger dött</line><line /><line>Och frun hon går i köket och svärjer på sitt vis. Hon nyper sina pigor med tänger och med ris.</line><line /><line>Patron han går på gården och stöter med sin käpp, den dräng får käppen smaka som ej är kvick och lätt."</line><line /><line>1949 dör modern Emma Jonsson f. Ingeström i Målen. Efter Mariannelunds gård flyttar Harry och Ellen till villan Tunaskog inne i Mariannelund där Harry startar ett häståkeri. Stallet låg på tomten bakom villan. Här bodde man till slutet av 40-talet. Sedan började Harry sälja jordbruksredskap på Lantmannaföreningen. De flyttade till Stensätra, en villa nära Harrys kontor. Harry rökte cigarr. Han var "en stilig karl". Rut och Kurt bor då fortfarande hemma hos föräldrarna.</line><line /><line>1956, den 30 juli, dör Harry av hjärnblödning, efter att han hade sprutat på en getingbilla som hängde högt under taket. (enl Ingrid Harringer)</line><line /><line>Vid begravningen i Hässleby kyrka bärs kistan av de sex sönerna. När Harry avlidit flyttar Ellen och Rut till en HSB-lägenhet på Tutögatan i Mariannelund.</line><line />

view all 13

Harry Jonsson's Timeline

1888
January 19, 1888
Tjurstorp, Rumskulla (H)
1916
October 19, 1916
Herrestorp, Pelarne (H)
October 19, 1916
Herrestorp, Pelarne (H)
1918
October 27, 1918
Herrestorp, Pelarne, Kalmar
1922
March 2, 1922
Herrestorp, Pelarne, Kalmar
1924
March 8, 1924
Herrestorp, Pelarne (H)
1925
October 29, 1925
Herrstorp, Pelarne, Kalmar, Sverige
1928
December 8, 1928
Herrestorp, Pelarne (H)
1931
August 28, 1931
Herrestorp, Pelarne (H)