Hedwig Dambrauskas

Is your surname Dambrauskas?

Research the Dambrauskas family

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Hedwig Dambrauskas (Krakaitis)

Lithuanian: Jadvyga Dambrauskienė (Krakaitytė)
Also Known As: ""Hedwig""
Birthdate:
Birthplace: Alvito parapija
Death: March 19, 2001 (88)
Beverly Shores, Porter County, IN, United States
Place of Burial: Portage, Porter County, IN, United States
Immediate Family:

Daughter of Kazimieras Krakaitis and Ursule Krakaitiene
Wife of Juozas Dambrauskas
Mother of Leo Dambrauskas; Dennis Dambrauskas; Ann Cese Venckus Stephens; Al Dambrauskas; Private User and 6 others
Sister of Konstancija Povilaikiene and Eugenia Bradunas

U.S. Immigration:: 1949, Displaced Person
Managed by: Mary Susan Simons
Last Updated:
view all 16

Immediate Family

Apie Jadvyga Dambrauskienė (Lietuvių)

Nekrologas

JADVYGA DAMBRAUSKIENĖ Mirė 2001 m. kovo 19 d., sulaukusi 88 metų. Gyveno Beverly Shores, IN. Gimė Alvite, Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 52 metus. Nuliūdę liko: dukros — Onutė Cese Stephens, gyvenanti Beverly Shores, Danutė su vyru Don Siebert, gyvenantys Michigan, sūnūs — Leonas Dambrauskas su žmona Roma, gyvenantys Beverly Shores, Algimantas Dambrauskas, gyvenantis Europoje, sūnus Anicetas Dambrauskas, gyvenantis Beverly Shores, 11 anūkų, 3 proanūkai, sesuo Konstancija Povilaitienė, gyvenanti Vilniuje, Lietuvoje. Aa. Jadvyga 25 metus dirbo Šv. Mary-Mercy ligoninėje. Priklausė Amerikos Lietuvių klubui Beverly Shores, taip pat buvo Šv. Kazimiero bažnyčios narė. Velionė pašarvota penktadienį, kovo 23 d. nuo 4 v.p.p. iki 8 v.v. Pruzin Brothers laidojimo namuose, 6360 Broadway, Merrillille, IN. 4:30 v.p.p. vyks religinės apeigos. Laidotuvės įvyks šeštadienį, kovo 24 d. Iš laidojimo namų koplyčios 9:30 v.r. velionė bus atlydėta į Šv. Petro ir Povilo bažnyčią, kurioje 10 v.r. monsinjoras Ignacijus Urbonas aukos šv. Mišias užjos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Calvary kapinėse, IN. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdę artimieji.

view all 15

Hedwig Dambrauskas's Timeline

1912
September 6, 1912
Alvito parapija
1935
August 2, 1935
Vaičlaukis, Vilkaviškis District Municipality, Marijampolė County, Lithuania
August 2, 1935
Lithuania
1940
June 9, 1940
June 9, 1940
Vilkaviškio rajono savivaldybė, Marijampolės apskr., Lithuania
1943
April 17, 1943
Lithuania
1947
March 20, 1947
Ansbach, Middle Franconia, BY, Germany
1947
2001
March 19, 2001
Age 88
Beverly Shores, Porter County, IN, United States