Henderika Ellina Hopper

Is your surname Hopper?

Research the Hopper family

Henderika Ellina Hopper's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Henderika Ellina Hopper

Also Known As: "Rika"
Birthdate:
Birthplace: Assen, Assen, Drenthe, The Netherlands
Death: January 01, 1964 (86)
Amsterdam, Amsterdam, Noord-Holland, The Netherlands
Immediate Family:

Daughter of Pieter Henricus Hopper and Anna Ellina Cazemir
Wife of Djurre de Jong
Ex-wife of Jacques David Citroen
Sister of Benno Jacob Hopper

Occupation: Actrice en toneeldirecteur
Managed by: Dimitri Gazan
Last Updated:

About Henderika Ellina Hopper

Henderika Ellina (Rika) Hopper werd op 24 oktober 1877 te Assen geboren. Hoewel haar ouders, die bevriend waren met Aletta Jacobs, graag gezien hadden, dat ze medicijnen ging studeren, koos zij voor een loopbaan aan het toneel. In 1892 werd zij toegelaten tot de toneelschool in Amsterdam, waar zij in 1896 haar diploma haalde.

Direct daarna debuteerde ze bij het Hollandsch Tooneelgezelschap o.l.v. de Gebr. Van Lier als Grace Rosebarry in Een zondares van W. Collins. Zij was toen 19 jaar. Na twee seizoenen kreeg Rika Hopper in 1897 een engagement aangeboden bij de Koninklijke Vereeniging Het Nederlandsch Tooneel (K.V.H.N.T.), waar ze 22 jaar aan verbonden zou zijn. In de loop der jaren ontwikkelde ze zich daar tot één van de meest geliefde actrices van haar tijd. Groot succes oogstte zij met haar rollen als Marguérite in Vriendinnetje van E. Brieux; de rol van haar leven was die als Katuscha Maslova in Opstanding van Tolstoj die ze in 1903 voor het eerst speelde.

Nadat in 1917 de artistieke leiding van de Koninklijke Vereeniging in ander handen was overgegaan en binnen het gezelschap een conflict ontstond over de vernieuwing van het toneel, verliet Rika Hopper in 1919 het gezelschap om bij de Tooneelvereeniging o.l.v. Herman Heijermans te spelen. Zij speelde onder andere Rita in Allerzielen en Jo in Op hoop van zegen.

In 1922 richtte Rika Hopper een eigen gezelschap op, het Rika Hopper Gezelschap. Regisseur was Jacques van Hoven (1895-1942, artiestennaam voor Jacques David Citroen). Jacques van Hoven had tevens ervaring als acteur en als exploitant van een openluchttheater in Bilthoven. Rika Hopper en Jacques van Hoven richtten bovendien samen een eigen theater op, dat ook de naam van de gevierde actrice zou dragen. Daartoe nam Jacques van Hoven een bestaande N.V. over, de N.V. Bouw- en Handelsmaatschappij 'Tubantia II'. Hijzelf en Rika Hopper, waarmee hij in 1926 in het huwelijk zou treden, vormden de directie. In augustus 1926 werd het Theater Frascati aan de Plantage Middellaan in Amsterdam aangekocht. In het jaar daarop liet de N.V. het theater ingrijpend verbouwen naar plannen van de architect J. Boterenbrood, waarbij ook de voorgevel een metamorfose onderging.

Op 1 augustus 1927 wordt de naam van de N.V. Bouw- en Handelsmaatschappij 'Tubantia II' gewijzigd in de N.V. Maatschappij tot Exploitatie van het Rika Hopper Theater. Vlak voor de opening van het nieuwe Rika Hopper Theater werd de N.V. Het Rika Hopper Tooneelgezelschap opgericht op 20 september 1927. De directie werd gevormd door Rika Hopper en Jacques van Hoven. Op 27 september vond de openingsvoorstelling van het nieuwe toneelgezelschap en het theater plaats met de opvoering van Het leven grijpt van Knut Hamsun. Voor deze voorstelling had Rika Hopper de spraakmakende regisseur Peter Scharoff uit Moskou laten overkomen om de regie te doen.

Het zat de directie van het theater en het gezelschap echter niet mee. Het lukte niet om voldoende publiek naar het Rika Hopper Theater te krijgen, mede omdat de Plantage als uitgaansbuurt uit de mode raakte. De N.V. Het Rika Hopper Tooneelgezelschap hield dan ook al in 1930 op met spelen. Op 7 november 1937 treedt Rika Hopper tevens af als directrice van het theater. Op 21 november 1938 wordt de N.V. tot Exploitatie van het Rika Hopper Theater failliet verklaard, en een jaar later op 3 juli 1939 opgeheven. Het toneelgezelschap werd pas in 1943 officieel opgeheven.

Na de ambitieuze ondernemingen met het eigen theater en het eigen gezelschap, kwam de loopbaan van Rika Hopper in een wat rustiger vaarwater terecht. Zij heeft nog bij diverse gezelschappen gespeeld, zoals het Gezelschap Verkade (van 1931 tot 1933), en de Nederlandsche Tooneelgroep (van 1936 tot 1939). Tijdens de oorlog speelde zij twee seizoenen bij De Ghesellen van den Spele o.l.v. Adriaan Hooykaas, en van 1942 tot 1945 bij Willem Goossens' Volkstooneeel. Na de oorlog werd zij door Guus Hermus gevraagd voor zijn gezelschap Comedia.

In 1954 nam Rika Hopper afscheid van het toneel met de opvoering van Anastasia. Zij was toen 77 jaar. Bij die gelegenheid kreeg zij bovendien de 'Kleine-Gartman stoel' aangeboden, de stoel die de actrice Maria Johanna Kleine-Gartman in 1885 ter gelegenheid van haar 50 jarig jubileum kreeg aangeboden.

In 1964 overleed Rika Hopper in haar woonplaats Amsterdam.

wiki theaterencyclopedie...
wiewaswie : geboorte Hendrika Ellina Hopper...

In English:

Henderika Ellina (Rika) Hopper was born in Assen on October 24, 1877. Although her ​​parents, who were friends with Aletta Jacobs, would have liked, she went to study medicine, she chose a career on the stage. In 1892 she was admitted to the theater school in Amsterdam, where she obtained her degree in 1896.

Immediately after she debuted in Hollandsch Tooneelgezelschap conducted by the Gebr. Van Lier as Grace Barry Rose in A sinner W. Collins. She was 19 years old. After two seasons Rika Hopper was in 1897 offered an engagement at the Royal Society, the Netherland Tooneel (KVHNT), where she would be 22 years. Attached Over the years they developed it into one of the most beloved actresses of her time. She garnered her roles as Marguerite in Girlfriend E. Brieux great success, the role of her life as Katuscha Maslova in Tolstoy's Resurrection they played for the first time in 1903,in.

after in 1917 the artistic director of the Royal Society other hands had passed, and a conflict arose within the company on the renewal of the scene, leaving Rika Hopper in 1919, the company led to the Tooneelvereeniging Herman Heijermans play. She played include Rita in All Souls and Jo in Hoping.

Rika Hopper in 1922 founded his own dance company, the Rika Hopper Society. Director was Jacques van Hoven (1895-1942, artist name for Jacques David Lemon). Jacques van Hoven also had experience as an actor and as an operator of an open-air theater in Bilthoven. Rika Hopper and Jacques van Hoven additionally co-founded his own theater, that would also bear the name. Of the celebrated actress To this end, Jacques van Hoven took an existing NV, NV Construction and Trading Company "Tubantia II. He and Rika Hopper, which he was to enter into marriage in 1926 formed the board. In August 1926 the Theatre Frascati purchased the plantation Middellaan in Amsterdam. The following year, the SA had the theater radically grow to plans by the architect J. Boterenbrood, including the façade metamorphosis underwent.

On August 1, 1927, the name of the SA Construction and Trading Company "Tubantia II amended in NV Society for the Exploitation of Rika Hopper Theatre. Just before the opening of the new theater Rika Hopper was the NV Rika Hopper Tooneelgezelschap founded on September 20, 1927. The board was formed by Rika Hopper and Jacques van Hoven. On September 27, the opening show of the new theater company and theater took place with the provision of life grips of Knut Hamsun. For this performance Rika Hopper had the controversial director Peter Scharoff Moscow Bringing to do. Directing

however, was not easy. The management of the theater and the company It failed to get enough audience to the theater Rika Hopper became partly because the plantation as entertainment district unfashionable. The NV Rika Hopper Tooneelgezelschap then stopped already in 1930 on playing. On November 7, 1937 Rika Hopper also acts down as director of the theater. On November 21, 1938, the SA declared bankrupt for the Exploitation of Rika Hopper Theatre, and lifted a year later, on July 3, 1939. The theater company was officially abolished in 1943.

After the ambitious undertakings with the private theater and the private company, the career of Rika Hopper came in a somewhat calmer waters. She has played in several groups, including the Society Verkade (1931 to 1933), and the Dutch Tooneelgroep (1936 to 1939). During the war she played two seasons at the Ghesellen led by Adriaan van den spele Hooykaas, and from 1942 until 1945 when Willem Goossens' Volkstooneeel. After the war she was asked by Guus Hermus for his company Comedia.

Rika In 1954 Hopper took leave of the stage with the performance of Anastasia. She was 77 years old. On that occasion, she also received the "Small-Gartman chair" offered the chair of the actress Maria Johanna Kleine Gartman in 1885 on the occasion of its 50th anniversary was offered.

Rika Hopper died in 1964 in her hometown Amsterdam.

view all

Henderika Ellina Hopper's Timeline

1877
October 24, 1877
Assen, Assen, Drenthe, The Netherlands
1964
January 1, 1964
Age 86
Amsterdam, Amsterdam, Noord-Holland, The Netherlands