Hendrik Teunisjen van Steenbergen

Is your surname van Steenbergen?

Research the van Steenbergen family

Hendrik Teunisjen van Steenbergen's Geni Profile

Records for Hendrik van Steenbergen

42,541 Records

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Share

Hendrik Teunisjen van Steenbergen

Birthdate: (88)
Birthplace: de Kraats, Bennekom, Gelderland, Netherlands
Death: November 20, 1828 (88)
Ede, Gelderland, The Netherlands
Immediate Family:

Son of Teunis Gerritze and Jenneke Hendrix
Husband of Aaltje Maassen
Father of Teunis* van Steenbergen; Jacobje* van Steenbergen; Aart van Steenbergen; Willem van Steenbergen; Jenneke van Steenbergen and 2 others
Brother of Woutertje Teunisse

Managed by: Private User
Last Updated:

About Hendrik Teunisjen van Steenbergen

Kocht 4 mei 1772 het landgoed "GROOT STEENBERGEN" en daar heeft hij zich naar vernoemd circa 1812.

Landgoed Nergena

Periode: 1340-1830

Plaatsaanduiding: Bennekom, Langesteeg (nu Dr. W. Dreeslaan)

Westelijk van Bennekom ligt het Binnenveld, dat vroeger grotendeels uit veengrond bestond. Hier stond het kasteel Nergena dat al in 1292 en later in 1340 in historische documenten wordt genoemd. Of Nergena eigendom was van de Hertog van Gelre is onzeker.

Het kasteel stond op Gelders grondgebied en was een wijkplaats tijdens grensconflicten met de bisschop van Utrecht. De verstandhouding tussen de Hertog van Gelre en de Bisschop van het Utrecht was vaak erg slecht. Aan de Gelderse kant lag een reeks versterkingen, waar Nergena er één van was. Andere versterkingen waren: Tarthorst in Wageningen, Harsselo en Hoekelum in Bennekom en Kernhem in Ede.

Herenhuis

In de loop van de vijftiende eeuw is het ‘oude’ kasteel Nergena verwoest. De term ‘kasteel’ is waarschijnlijk overdreven; ‘versterkt huis’ is waarschijnlijk een betere benaming. De haardplaat uit dit kasteel is nog aanwezig in het Bennekomse Kijk- en Luistermuseum. Later is op deze plek het herenhuis Nergena gebouwd. Het landgoed was aan het einde van de vijftiende eeuw in bezit van het geslacht Van Sallandt. Het vererfde vervolgens op de geslachten Van Wees en Van Balveren, om vervolgens in 1664 verkocht te worden aan Lubbert van Eck. Zijn geslacht bewoonde het landgoed gedurende 146 jaar; de jonkeren Van Eck waren allemaal Ambtsjonkers van Ede. In 1810 wordt het huis door Samuel Baron van Eck, Heer van Overbeek en Nergena verkocht. Uiteindelijk heeft de toenmalige burgemeester van Bennekom, Theodorus Prins, het gekocht. Hij liet het huis in 1830 afbreken.

RIVRO

Groot Nergena. Foto St. Jac. Gazenbeek.

In 1952 is langs de huidige Mansholtlaan in de stijl van dit huis begonnen met de bouw van een nieuw gebouw voor het toenmalige Rijksinstituut voor het Rassenonderzoek van Landbouwgewassen. Architect Mart Bolten, assistent van rijksbouwmeester Gijsbert Friedhoff, ontwierp het complex. Het hoofdgebouw en bijgebouwen zijn enigszins in de stijl van het oude huis opgetrokken, en gelegen ronde de oude ‘Grote vijver’ van Nergena. In 1954 werd het gebouw betrokken, inmiddels is dit gebouw in gebruik door een administratiekantoor.

Boerderijen

Door aankopen zijn de afmetingen van het landgoed in de loop der eeuwen uitgegroeid tot ca. 80 hectare. Daarnaast hadden de leenmannen van Nergena andere bezittingen in pand, leen of bezit (vooral in de nabijheid van Wageningen). Op het voormalige landgoed Nergena bevindt zich nog de boerderij ‘Klein Nergena’, deze boerderij bestond reeds in 1647. Het huidige gebouw is een grote hallehuisboerderij van later datum en is aangemerkt als gemeentelijk monument. Andere boerderijen waarvan de oorsprong tot het landgoed zijn terug te voeren zijn o.a. Groot Steenbergen, Schoonhoven, Schoonhul en Het Zwitsers.

Dutch to English translation May 4, 1772 purchased the estate "BIG SLAGHEAPS" and he has named after himself.

Estate Nergena

Period: 1340-1830

Placeholder: Bennekom, Long Lane (now Dr. Dreeslaan W.)

Located west of the Inner Bennett Field, which previously consisted mostly of peat. Here stood the castle Nergena already in 1292 and later in 1340 is mentioned in historical documents. Nergena or owned by the Duke of Gelre is uncertain.

The castle stood Gelders territory and was a refuge during border conflicts with the bishop of Utrecht. The relationship between the Duke of Gelre and the Bishop of Utrecht was often very poor. On the side was a series of shrouds Gelderland, where Nergena was one of them. Other reinforcements were Tarthorst in Wageningen, at Bennekom and Harsselo and Hoekelum Kernhem in Ede.

Mansion

During the fifteenth century the 'old' castle Nergena destroyed. The term 'castle' probably exaggerated 'fortified house' is probably a better term. The motif of this castle is still present in the Museum Bennekom Look and Listen. Later this place was built the mansion Nergena. The estate was at the end of the fifteenth century belonged to the genus of Sallandt. It then inherited the families Van Be and Van Balveren, then in 1664 to be sold to Lubbert van Eck. His family occupied the estate for 146 years, the youth were all honor Eck office Jonkers Ede. In 1810, the house by Samuel Baron van Eck, Mr. van Overbeek and Nergena sold. Eventually, the then mayor of Bennett, Theodore Prince, bought it. He had the house in 1830 break down.

RIVRO

Large Nergena. Photo St. Jac. Gauze Brook.

In 1952, along the current Mansholtlaan in the style of this house began construction of a new building for the then National Institute for the Study of Crop Varieties. Architect Mart Bolten, assistant to Gijsbert Friedhoff government architect, designed the complex. The main building and outbuildings are somewhat in the style of the old house built, and situated around the old "Big Pond" of Nergena. In 1954 it was concerned, this building is now used by a trust.

Farmhouses

Through acquisitions, the size of the estate over the centuries has grown to about 80 hectares. Also had the feudal lords of Nergena other property in pledge, borrow or property (especially in the vicinity of Wageningen). Nergena on the former estate is still the farm 'Little Nergena', this farm was already in 1647. The current building is a large hall farm house of a later date and is classified as a monument. Other farms to the estate whose origins are traceable to include Great Steenbergen, Schoonhoven, Schoonhul and the Swiss.

view all 11

Hendrik Teunisjen van Steenbergen's Timeline

1740
February 28, 1740
de Kraats, Bennekom, Gelderland, Netherlands
February 28, 1740
Ede, Gelderland, The Netherlands
1764
August 1764
Age 24
de Kraats, Bennekom, Gelderland, Netherlands
1766
February 1766
Age 25
Ede, Gelderland, Nederland
1769
October 1769
Age 29
de Kraats, Bennekom, Gelderland, Netherlands
October 1769
Age 29
de Kraats, Bennekom, Gelderland, Netherlands
1771
October 1771
Age 31
de Kraats, Bennekom, Gelderland, Netherlands
1774
January 13, 1774
Age 33
de Kraats, Bennekom, Gelderland, Netherlands
1777
August 28, 1777
Age 37
de Kraats, Ede, Gelderland, Netherlands