Henrik Nielsen Finne, Oberstløytnant

Is your surname Finne?

Research the Finne family

Henrik Nielsen Finne, Oberstløytnant's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Share

Henrik Nielsen Finne, Oberstløytnant

Also Known As: "Henrich", "Hendrich", "Unger", "Hoen"
Birthdate: (76)
Birthplace: Eiker, Buskerud, Norge
Death: April 7, 1804 (76)
Huseby gård, Lier, Buskerud, Norge
Immediate Family:

Son of Niels Christensen Sem and Randi Bjørnsdatter Semb
Husband of Edvardine Finne
Father of Juliana Huusman; Edvard Nicolai Finne, Generalmajor; Randi Finne and Nils Henrich Finne
Brother of Christiane Nielsdatter Sem; Christen Nielsen Unger; Andreas "Nicolai" Nielsen Unger; Margrethe Nielsdatter Unger; Anna Nielsdatter Berg and 3 others

Occupation: Oberstløintnant
Managed by: Lars Andreas Faye - Røed
Last Updated:

About Henrik Nielsen Finne, Oberstløytnant

Henrik Nielsen Finne, Oberstløytnant.

Bryllup 1764 på Bragernes: https://familysearch.org/pal:/MM9.1.1/NW7P-4ZJ

Huseby gården

Henrik Finne på Vestby i Eiker, f. 1727, d. 1805, g. m. Edvarda Stier, f. 1742, d. 1832. Han pantsatte straks gården her og Vestby i Eiker, 28 lp., for 4600 dlr. I 1770 solgte han Furua til amtmann Fjeldsted for 600 dlr. Finne var løytnant i 1765 og steg i gradene til oberstløytnant. Han overdro i 1803 gården for 9300 dlr. til 7) Hans Pålsen på Møllenhof i Eiker. Han tok pantelån på 5500 dlr. hos selgeren. I 3 år skulle selgeren beholde våningshuset for seg selv og sin familie, men kjøperen skulle bruke 2 overværelser og kjøkken. Videre skulle selgeren ha rom til 2 hester i stallen, 4 kuer i fjøset og noe plass ellers i uthusa. Han skulle bruke kjøkkenhagen og hagen ved den store bygningen, og endelig skulle han ha havre til 2 hester og 4 kuer. For dette skulle han betale 80 dlr. årlig. Sønnen Edvard Nicolai Finne protesterte mot handelen, da han mente at den oppgitte kjøpesum var mye større enn den virkelige, til skade for ham som odelsmann. Året etter utstedte han odelsskjøte for 800 dlr. Men like fullt anla han odelssak på sønnens vegne, og som følge av dommen måtte Pålsen i 1808 utstede skjøte for 10100 dlr. til Henrik Christian Finne, og gården ble tatt i bruk av faren 8) kaptein, seinere oberstløytnant Edvard Nicolai Finne. I 1831 utstedte sønnen Henrik Finne skjøte for 8000 spd. til 9) Truls Torsteinsen Eik, (se der). Han solgte i løpet av 1830-åra fra store deler av eiendommen, så gården ble redusert til omtrent en fjerdepart av hva den hadde vært.

Kilder

Korp. ved 1. Akh. nasj. inf.regt. 15/4 1744; Sersj. 1746; Fenr. ref. 2/7 1755; Seklnt. ref. 10/8 1757; Virk. seklnt. ved regt.ets Flesbergske landv. komp. 3/5 1758; Print.s kar. 22/8 1759; 2/4 1760, men forflyttet til Lierske komp. 10/9 s. å.; Ved hærens omordn. fra 1/7 1767 satt ved V. Jarlsbergske komp. av det da sammenslåtte Akershusskex inf.regt.; Ved ny hærordn. fra 1/5 1769 blev de to Akershusregt.er gjenoprettet, og F. blev da igjen plasert ved 1. Akh. nasj. inf.regt. og ved dettes Lierske komp. - Kpt.Int. 16/7 1772, fremdeles ved Lierske komp., som nu var blitt jivkomp.; Kpt. og chef for Hougsundske komp. 18/4 1776; 1780 kaptein ved det 1ste: Aggershuuske Regiment; 1780 Huusebye i Lier Præstegjæld; Maj.s kar. 19/6 1789; Virk. maj. og batj.-kom.dør 5/3 1790, og chef for Eidsbergske komp.; 1791 Major; Den l/l 1792 blev regt.ets 2 nasj. batj.er ombyttet med N.fjeldske inf.regt.s 2 nasj. batj.er, og F. blev da med sin batj. og sitt Eidsbergske komp. overført til N.fjeldske inf.regt.; Fra 11/12 1795 fikk han Hurumske komp.; Reservert obl.s ane. fra 13/3 1801; Avskjed 8/5 1801 med obl.s kar. og 300 rdl. årl. Pens; 1801 Gaardbruger, major ved det nordenfieldske regiment living at Huusebye Hovedgaard in Lier, Buskerud; Henrik Finne på Vestby i Eiker, f. 1727, d. 1805, vs. m. Edvard Stier, f. 1742, d. 1832.

Henrik Finne på Vestby i Eiker, f. 1727, d. 1805, g. m. Edvarda Stier, f. 1742, d. 1832. Han pantsatte straks gården her og Vestby i Eiker, 28 lp., for 4600 dlr. I 1770 solgte han Furua til amtmann Fjeldsted for 600 dlr. Finne var løytnant i 1765 og steg i gradene til oberstløytnant. Han overdro i 1803 gården for 9300 dlr. til Hans Pålsen på Møllenhof i Eiker. (http://www.lier.kommune.no/liers-historie/huseby.htm)

I 1768 dukket en mann ved navn løytnant Henrich Finne opp hos sorenskriveren på Eiker. Også han var odelsberettiget sønn av Niels Christensen og hadde etter loven løsningsrett til Øvre Hoen og sagbrukene. Jens Hofgaard måtte nå inn i en ny prosess. Hans tålmodighet var nå brukt opp, og nå skulle det bli prosess av det. Saken kom opp på bygdetinget og det ble ført vitner som alle unisont kunne bekrefte at, joda avdøde Niels Christensen hadde både levd og dødd på Hoen, og jo-da, han hadde i sin levetid ”bekostet betydelige bygninger”, ikke minst ”denne store Hoved=Bygningen som Retten nu betient udi, med over- og underværelser og alle indretninger saaleedes som den nu befindes”. Det var bare bordkledningen som Hofgaard hadde påkostet. Christensen hadde sågar hentet en stor (overflødig) låve på sin gård Sem og satt den opp, han hadde bygget nytt fjøs og stall med vognskjul under ett tak med trev over. Alle andre hus hadde han flyttet på og gjenoppsatt. Han hadde bygd et solid gjerde mot jordet nedenfor. Prosessen gikk sin gang og var satt opp til domsavsigelse vinteren 1771. Tre år hadde den tatt. Men til løytnant Finnes store uhell kom det en lovendring samme år. En kongelig forordning av 14. januar 1771 begrenset rettet til å innløse odelsgods til 10 år. Inntil da hadde retten til innløsning av odelsgods vært 20 år, noe som akkurat skulle holde for Finne. Men nå var løpet kjørt for løytnanten, og Hofgaard ble tilkjent full odelsrett over Øvre Hoen. Når løsningsretten ble innskrenket, var det fordi den svært ofte resulterte i at den odelsberettigede fikk kjøpe tilbake gården for hva den tidligere var omsatt for med tillegg for dokumenterte, nødvendige forbedringer, for så å selge den tilbake til tidligere eier, men nå for markedspris. Det var heller ikke den gang ulovlig å tjene penger...(http://www.historieboka.no/Modules/historiebok_tidsepoke_tema_artikkel.aspx?ObjectType=Article&Article.ID=2872&Category.ID=1308)

view all

Henrik Nielsen Finne, Oberstløytnant's Timeline

1727
July 20, 1727
Eiker, Buskerud, Norge
1765
1765
Age 37
Lier, Buskerud, Norway
1767
August 16, 1767
Age 40
Lier, Buskerud, Norway
1769
October 9, 1769
Age 42
Lier, Buskerud, Norway
1772
March 10, 1772
Age 44
Lier, Buskerud, Norway
1804
April 7, 1804
Age 76
Lier, Buskerud, Norge