Uudenkaarlepyyn pormestari Henrik Hansson Kluwensich

Is your surname Kluwensich?

Research the Kluwensich family

Uudenkaarlepyyn pormestari Henrik Hansson Kluwensich's Geni Profile

Records for Henrik Kluwensich

307 Records

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Share

Related Projects

Uudenkaarlepyyn pormestari Henrik Hansson Kluwensich

Also Known As: "Heinrich"
Birthdate:
Birthplace: Lübeck, Schleswig-Holstein, Germany
Death: 1671
Immediate Family:

Husband of N.N. Hermansdotter Stammert and Brita Mattsdotter
Father of Ent. kihlakunnantuomari Henrik Henriksson Kluwensich and Helena Kluwensich

Managed by: Private User
Last Updated:

About Uudenkaarlepyyn pormestari Henrik Hansson Kluwensich

Kluvensik, Henrik Hansson, 1667—1671. Också denna borgmästare var hemma från Lybeck. Han var son av handelsmannen Hans Klufwensijk, i hans första gifte. (Hans Kl. var senare gift med borgaren Hans Rimpaus dotter i Lybeck, av vilket senare gifte en son, Hans Klufwensijk, halvbroder till Henrik Kl. i Nykarleby, var handelsman i Reval). Henrik Kluvensik har 1639 och 1640 underskrivit i Lybeck arvskiftesskrifter rörande arvet efter sin moder och därvid åtagit sig (efter en misslyckad affär med en större mängd uppköpt korn, som skulle bryggas) att framdeles giva sin styvbroder Hans Klufwensijk icke mindre än 1,843 lybska mark. (Dömdes 1659 att utbetala summan).

Henrik Kluvensik är 1648 i Åbo och då gift med borgaren Herman Stammerts dotter. Har också vunnit burskap som borgare i Åbo. År 1655 är hans första hustru död och han gifter sig i slutet av året med den förmögna handelsmansänkan i Nykarleby, Brita Mattsdotter, änka efter rådmannen Per Tysk. Kluvensik är redan i början av januari 1656 bosatt i Nykarleby, ehuru han ännu icke uppsagt sitt burskap i Åbo.

Borgmästar Cordt Bochmöller, som själv drev stor handel i Nykarleby, såg med oblida ögon, att Henrik Kluvensik började idka handel i Nykarleby och på marknaderna på landsbygden, fastän han ej vunnit burskap här. När Kluvensik ännu i januari 1657 icke uppvisat intyg från Åbo, att han uppsagt sitt burskap där, förmådde borgmästaren rådstugurätten i Nykarleby att vägra Kluvensik burskap och handelsrättighet. Kluvensik beskyllde offentligt borgmästaren, att han av avund vägrade honom burskap. Borgmästaren stämde honom till rådstugurätten och fordrade, att han skulle återtaga beskyllningen. »Det gör jag aldrig», svarade han. Rätten dömde honom till 40 marks böter och 3 mark för en stämnings försummande.

Den 2 mars 1657 framvisade Henrik Kluvensik omsider bevis från Åbo, daterat 4 februari 1657, att han uppsagt sin borgared där. Vann nu burskap i Nykarleby och avlade sin borgared den 4 mars. Den 10 januari 1659 sitter Henrik Kluvensik första gången i rådstugurätten i Nykarleby som t. f. rådman och den 17 januari s. å. antages han till ordinarie rådman samt avlägger rådmansed. Borgmästar Cordt Bochmöller dog den 20 febr. 1667, men först den 6 maj upptog magistraten till behandling frågan om ny borgmästare. Borgerskapet uppmanades »att efter lag och k. resolutionen av 1664» säga sin mening, vem de önskade till borgmästare. De svarade enhälligt »sig vara i förhoppning, att ingen utom dess borgerskap måtte dem påtvingas». De begärde, »att rådman Henrich Kluwensijk ville taga sig det ämbetet uppå att bliva borgmästare och förman».

Hovrätten »tillerkände» rådman Henrik Kluvensik rätten att vara borgmästare i Nykarleby, och landshövdingen meddelade i skrivelse av den 3 juli sitt bifall. Men den 5 aug. 1667 har landshövdingen manat rådmännen att ännu invänta riksrådet greve Klas Totts resolution. Vid rådstugudagen den 5 aug. s. å. föredrogos dessa skrivelser. Hauptmannen Johan Forsman försäkrade, att valet av Kluvensik till borgmästare »icke (skulle) vara den höge herren emot». »Ty avlade bemälte Henrik Kluwensik nu efter borgerskapets begäran och åstundan sin ed efter det 1 kap. i konungabalken i stadslagen».

Kluvensik kunde, icke heller undgå att råka i delo med hauptmannen Forsman, då det gällde stadens intressen. Vid ett rådstugurättssammanträde 21 jan. 1670 hade hauptmannen och han dispyt om resters indrivande. Borgmästaren hade låtit taga en häst i beslag från en bonde, som var skyldig i staden, och vars skuld utdömts. Forsman höll det oskäligt, »sägande att omså ske skulle, ville han låta säga bonden, att han intet skulle komma till stads». Hauptmannen visade sig denna gång vara den humanare, men själv förfor han en och annan gång på samma sätt med bönderna. Borgmästaren Henrik Kluvensik var fullmäktig för Nykarleby vid riksdagen i Stockholm 1668.

Henrik Kluvensik var, såsom i det föregående omtalats, gift 1:o i Åbo med — — Hermansdotter Stammert; och 2:o i slutet av 1655 i Nykarleby med rådman Per Persson Tysks änka Brita Mattsdotter, som liksom hennes förra man Per Tysk var hemma från Socklot by i Nykarleby socken. (Bonden Anders Jönsson i Socklot var hennes syskonbarn).

Barn av förra giftet:

Henrik Henriksson, student i Åbo 1665. Häradshövding i Nedre Satakunta härad och erhöll jämväl Vemo härad under sin förvaltning. Blev av K. M:t 31/5 1695 förklarad tjänsten förlustig, d. 1697 (8?). G. m. Susanna Josephsdotter Mathesius. Barn: Joseph, f. 1676, d. 27/6 1740, borgmästare i Nykarleby, sedan i Uleåborg; Henrik, f. 1677, d. i Lochteå 24/6 1745. Se om övriga efterkommande i Gen. Sursilliana, s. 300.

Brita Kluvensik, f. c. 1640. G. 1:o c. 1661 med borgaren Marcus Jacobsson (Elfving) i Nykarleby och 1669 m. borgaren Sigfrid Mårtensson.

Anna Henriksdotter Kluvensik, gift före juni 1671 med guldsmeden i Nykarleby Knut Jönsson Broo.

Elisabet Henriksdotter Kluvensik, gift före 1691 med Johan Jörgen Katt, stadsfiskal i Nykarleby. Hon var tidtals sinnesvag.

Elin. Ogift 1675.

En dotter, vars namn ej är känt.

[Inf. 2006-08-20.] http://www.nykarlebyvyer.nu/sidor/texter/prosa/akerblom/diverse/borgm1620.htm

view all

Uudenkaarlepyyn pormestari Henrik Hansson Kluwensich's Timeline

1645
1645
Uusikaupunki??, Finland
1671
1671
????
Lübeck, Schleswig-Holstein, Germany
????