Herman Fredrik Coucheron

Is your surname Coucheron?

Research the Coucheron family

Herman Fredrik Coucheron's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

 • Build your family tree online
 • Share photos and videos
 • Smart Matching™ technology
 • Free!

Related Projects

Herman Fredrik Coucheron

Birthdate:
Birthplace: Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway
Death: before March 13, 1778
Serritslev, Børglum, Hjørring, Danmark (Denmark)
Place of Burial: Serritslev, Børglum, Hjørring, Danmark
Immediate Family:

Son of Anthony Hermansen Coucheron and Anna Marie Coucheron / Leffelmann
Husband of Gjertrud Christansdatter Bastholm
Father of Christian Coucheron; Anne Marie Hermansdatter Coucheron; Anton Fredrik Coucheron and Marie Magdalene Hermansdatter Coucheron
Half brother of Bendix Leffelmann; Maria Magdalena Leffelmann; Oluf Brun Leffelmann; Antoni Fredrik Leffelmann; Antoni Fredrik Leffelmann and 1 other

Occupation: Sergent ved infanteriet, Sersjant
Managed by: Private User
Last Updated:

About Herman Fredrik Coucheron

------------------------------------------

Findes som Ane nr.894 på Helles side:

http://www.aros-innovation.dk/Stam/stam-2012-Opdelt/Thora/specielt/...

---------------------------------------------

Angående:

Anne Rasmusdatter Sommerfeldt og hendes svigersøn Herman Frederich Coucheron

Link til 2 skøder anno 1842 & 1863

http://www.aros-innovation.dk/Stam/stam-2012-Opdelt/Thora/specielt/...

Iflg. Skødet er Anne Rasmusdatter Sommerfeldt levende ca.15 år efter sin død, da hun underskriver et skøde i 1863 med egen hånd

-----------------------------------------------------------------------------

Skifteprotokol for Børglum-Herred 1798. B28c-80 f.180-181.Anno 1798 den 8de Maii indfandt sig Cancellie Secretair, Bye og Herredsfoged Brorson af Sæbye ved fuldmægtig Kehlet hos Peder Christensen Stagsted i Guldagger i overværelse af vitterligheds og vurderingsmændene Christen Jensen og Niels Jensen begge af bemelte Guldagger, for som Skifteforvalter at Registrere og vurder efter sammestæds ved Døden afgl. Herman Coucherons Enke Giertrud Bastholm, der har efterladt sig 4re Børn nemlig 1 Søn Christian Coucheron boende i Lyngstrup og3 Døttre, nemlig Anne Marie gift med forbemelte Peder Christensen Stagsted, Marie Magdalene gift i Norge, men med hvem vides ikke, og Maren Cathrine 40 aar gl. som opholder sig i Norge i Christania. Paa de fraværendes Vegne var tilstæde Degnen Sr. Wadum i Guldagger som tilsynsværge. Og blev da den afdødes Efterladenskab befunden saaledes; En sort og hvid Cartus klædning, en gl. sort klædning 3 mk. en rød og grønstribet Olmerdugs Overdyne 5 mk. en blaae og hvid Bolsters Underdyne 2 mk. 2de gl. Hoved Puder 1 mk. 1 pr. Blaarlærrets Lagne 1 mk. 2de gl. Særke 1 mk. 2de gl. Tørklæder 8 sk. et pr. gl. Strømper 8 sk. et pr. gl. Skoe 8 sk. Anden blev ikke anmeldt eller forefunden den afdøde tilhørende. Og da den nærværende Datter anmeldte at hendes broder saavelsom fraværende Søstre havde ved besøg i Sommer erklæret, at de ikke forlangte noget i arv naar deres moder ved døden afgik, hvilket og Sr. Wadum for sin deel vel troede, da hendes Efterladenskab vel næppe vil tilstrække til Begravelses Bekostningen og opvartning i hendes Sygdom. Saa paatog Skifteforvalteren sig at Calculere Boets Indtægt og Udgift, efter vedkommende nærværende Arvings Begæring til Skiftets Slutning. Boets Indtægt erda foran Registeret og Vurderede 3 rd. 8 sk. og af Skifteforvalteren imodtaget af hr. Postmester Frisch i Aalborg, efter General Postamtets anvisning 2 rd 7 sk. tilsammen 5 rd 15 sk., derimod anmeldtes til udgift ; Begravelses Bekostning at have været ialt 5 rd. 1 mk., for opvartning i hendes sidste sygdom, Saavelsom oppasning i en tid af 5 aar 5 rd. som tilsynsværgen fandt Billig at tilstaa, og Skifteretten beviligede altsaa udgift 10 rd 1 mk. hvoraf ses at udgifterne langtoverstiger Indtægter, hvorfor og Skifteforvalteren i Betragtning af Boets fattige Tilstand, eftergav sit Sallarium, og kan saaledes intet komme til deeling imellem Arvingerne. Skifteforvalteren betalte derpaa de modtagne 2 rd 7 sk. til Datteren Anne Marie hos hvem den afdøde opholdt sig og døde, og da hun og mand forsikrede, at være Skifteretten ansvarlig for at ingen Gield hviler paa den afdødes Boe, samt lovede at holde Skifteforvalteren i alt af dette Skifte Depanderede Anger- og Kravsløs, naar samme i Dag for omkostninger at Spare blev sluttet, saa indviligede Skifteretten saadant og overleverede den nærværende Datter alt det Registerede til Erstatning for det i Boet tilgodekommende, og blev da dette Skift te saaledes sluttet. Datum ut supra. Paa Skifteforvalterens vegne Paa min hustrus vegne H.Kehlet Peder Christensen med paaholden pen Som tilsynsværge for de fraværende arvinger Niels Wadum. Som Vitterligheds og Vurderingsmænd Niels Jensen og Christen Jensen. begge med paaholden pen.

Serritslev kirkebog begravede 1778

d. 13. Marti. begr. Signeur Coucheron i Lille Nygaard. 72 aar gl.

--
DIVERSE:

Han låner 100 rd. af Rasmus Sommerfeldt, Køb- og Handelsmand i Aalborg

 • ******

DET SAMME SOM LINKET TIL DE 2 SKØDER HERUNDER det er bare umuligt at få det til at stå som jeg vil have det!!!- DERFOR LINKET I TOPPEN

 • ********************************************************

Skøde og panteprotokol for Børglum-Jerslev Herred. B28-sp1 folie 161.1742

d. 28 juni blev ligeledes læst efterskrevne Skrivelse : No. 1 F5 tirs. En halv rixdl..

Jeg underskrevne Dorthe Christensdatter Sl. Peder Mørches efterladte enke boende i Calum Nørgård kiendes og her med vitterligiør, at have transporteret fra mig og mine arvinger til Madame Anne Rasmusdatter Sl. Christen Bastholms Efterladte, Velædle og Velær. Liutenant Gregers Molescky hans til mig udgivne Skiøde dat. Lille Nygård do. 29. okt. 1739, på bemte. Lille Nygård med alt tilhørende hartkorn og Eiendom, aldt i følge bemelte Liutenant Gregers Molescky skiødes indhold, thi kendes jeg og mine arvinger ingen ydermere Lod, Deel, Rætt eller Rættighed, at have til Afbemte. Velær. Lieutnt. Gregers Molescky Skiøde, eller noget af dets indhold, sådan       madame Anne Rasmusdatter mig derfor fornøigeig haver betalt hvorfor hun efter            Skiødes indhold bliver samme Lille Nygård med sit underliggende tilhørende, dets til Bekræftelse under min hånd og Signette         min kiere Datters mand Ole Larsen på Sejlstrup og Christen Johansen til Smidstrup, dette ved mig til vitterlighed at underskrive og forsiegle. Calum den 19. Octob. 1742. Dorthe Christensdatter Sl. Peder Mørches.  L.S. Efter Begiering til Vitterlighed underskriver :   Olle Larsen  L.S.    Christen Johansen.  L.S.

---

Forøg på gengivelse af skøde på alm. "nu dansk":

D. 28 juni 1742 underskriver Dorthe Christensdatter et skøde på ejendommen Lille Nygård. Hun er enke efter Salige Peder Mørches og hun bor i Calum Nørgård. ''Dorthe sælger Lille Nygård fra sig, både på egne vegne på sine arvingers vegne''..

<em>''Køber er Madame Anne Rasmusdatter og hendes Salige mand. Christen Bastholm''.</em> Dorthe Christensdatter har selv i sin tid købt skødet på Nygård af Løjtnant Gregers Molescky d.29. okt. 1739. Skødet lyder på ejendommen Lille Nygård med tilhørende marker og sådan som gården var i 1739, da hun købte skødet af Løjtnant Gregers Molescky . Når handlen er underskrevet, kan Dorthe og hendes arvinger ikke længere gøre krav på nogen del af Lille Nygård dennes besiddelser. Anne Rasmusdatter betalte et og andet beløb til Dorthe Christensdatter for skødet på Nygård. Lille Nygård overgår derved til Anne Rasmusdatter.
Dette bekræftes ved underskrift af Dorthe Christensdatter selv og yderligere underskrives og bevidnes af Dorthe Christensdatters svigersøn "Ole Larsen" på Sejlstrup, samt "Christen Johansen" til Smidstrup Tror "Calum den 19. Octob. 1742." er den dato hvor skødet bliver tinglyst (Oversat lidt frit af Helle Jakobsen - ret mig gerne!)</em>

d.28.Juni læst efterskrevne Skiøde _____ lydende.

No. 1 En halv Rixdl. 1763. Jeg underskrevne Anne Rasmusdatter Sommerfeldt, Sal. Christen Bastholms, kiendes og hermed vitterliggiør, at have solgt, som jeg og herved Sælger, Skiøder og aldeeles fra mig og mine arvinger afhænder til min kiere Sviger Søn Herman Frederich Coucheron og hans arvinger, et mig tilhørende stæd med lade og Rollingshuus ieg selv beboer i Underaare i Serrits­lev Sogn Lille Nyegaard kaldet,
ansatt for 1 alb. hartkorn med ald dens herlighed i følge den mig givne Skiøde af Dorthe Christensdatter Sl. Peder Mørches, ____ dato 14. octobe 1742 hvilket stæd og Eiendom med alle sine rette tilleggelsser som saa tillegges, og af Arrilds Tiid med retter haver tillagt saaledes som nu forefindes, ____ intet i nogen maade. Undtagen, ____ min kiære Sviger søn og arvinger skal og maae have, nyde, bruge og beholde til uigenkaldelig Eiendom Siden ieg af meer bemte. min Sviger Søn efter sluttet kiøb og accordt haver bekommet der for 66 rd. Skriver sex og tredsindstyve rdr. Thi forbinder mig og mine arvinger. eftter det mig meddelte Skiøde som overmeldte er, at frie, frelse, hiemle og fuldkommenlig tilstaar hannem og hans arvinger samme stæd og Eiendom for hver mands tiltale, som derpaa med rette i nogen maade kand tale.
Til bekræftelse haver ieg dette mit Skiøde med egen haand underskrevet, samt ____ min Søn Niels Bastholm og Peder Nielsen begge med mig til Vitterlighed at underskrive og forsiegle. Lille Nyegaard den 15.september anno 1763. 
 Anne Sommerfeldt Sl. Bastholms L.S.

Efter Begiering underskriver og forseigler Niels Bastholm L.S. Peder Nielsen L.S.

 • ***************

Endnu et forøg på gengivelse af skøde på alm. "nu dansk":

NB! ( og det forstår jeg ikke en pind af, da hun iflg. vores fælles træ døde i 1748 67 år gammel, men -OK - vi antager hun er levende og er omkring 86 år gammel),

I 1763 vidresælger Anne Rasmusdatter Sommerfeldt, enke efter sin Salig mand Christen Bastholms, skødet af Lille Nygård. til sin kære Svigersøn Herman Frederich Coucheron og hans arvinger. Det offentliggøres at hun sælger Lille Nygård på egne og på sine arvingers vegne Hun bebor selv ejendomme Lille Nygård i Serritslev . Lille Nygård er fortsat som beskrevet i skødet af Dorthe Christensdatter Salig Peder Mørches, dateret 14. octobe 1742 og som den har været siden Arrilds Tiid Hendes svigersøn Herman Frederich Coucheron med arvinger, skal have, nyde og bruge og beholde ejendommen Lille Nygård mod at betale 66rd. til Anne . Handlen forbinder Anne med sine slægtninge og arvinger og hun overdraget derfor gården fuldt og helt til Herman. Så ingen har noget at sige hinanden på. Til bekræftigelse har hun selv underskrevet skødet, og yderligere underskrevet og bevidnet af hendes søn Niels Bastholm og af Peder Nielsen Lille Nyegaard den 15.september anno 1763. Anne Sommerfeldt Salig. Bastholms Salig Niels Bastholm og Salig Peder Nielsen L.S.

(Oversat lidt frit af Helle Jakobsen - ret mig gerne!)

view all

Herman Fredrik Coucheron's Timeline

1698
March 13, 1698
Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway
1735
1735
Toten, Oppland, Norway
1753
June 9, 1753
Kongsberg, Kongsberg, Buskerud, Norway
1754
July 25, 1754
Kongsberg, Buskerud, Norway
1755
1755
Kongsberg, Oslo, Norge
1778
March 13, 1778
Age 80
Serritslev, Børglum, Hjørring, Danmark (Denmark)
March 13, 1778
Age 80
Serritslev kirkegård, Serritslev, Børglum, Hjørring, Danmark (Denmark)