Ваша фамилия Nel?

Исследование фамилии Nel

Поделитесь своим генеалогическим древом и фотографиями с людьми, которых вы знаете и любите

 • Стройте своё генеалогическое древо онлайн
 • Обменивайтесь фотографиями и видео
 • Технология Smart Matching™
 • Бесплатно!

Связанные проекты

About Hester Nel, SM

//s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/ba/38/bd/5b/5344483fce72e874/add_facts-photos_png_500pxl_original.jpg

Stammoeder Hester Nel

Hester Nel gebore 5/5/1782 was die jongste dogter van Johannes Petrus Nel en Cecilia Johanna du Preez.

Sy het getrou met stamvader Pieter de la Rey van Utrecht, Holland, vermoedelik die Nel familie se onderwyser.

Pieter en Hester het lewenslank op die plaas “Voorgedacht” gewoon. Pieter is daar op 15 Maart 1842 op die ouderdom van 76 jaar en 21 dae oorlede.

Hy was Veldkornet van die Kangowyk en toe die Drosdy van George in 1811 opgerig is, her hy en Adam Raubenheimer van Saffranrivier die eerste Heemrade geword van die buurt wat vandag die distrik Oudtshoorn uitmaak.

Pieter het blykbaar sterk Joodse trekke gehad, want in 1815 kla hy by die Kerkraad van George dat hy herhaaldelik 'het verwijt moest hooren als behoorende tot her Jodendom'.

//s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/55/f1/45/81/5344483ffa8a1819/pieter_en_hester_de_la_rey_stamouers_520_pxl_original.jpg Foto uit tesis voorgelê in PUCHO Fakulteit Lettere en Wysbegeerte: Jacobus Herculas de la Rey en die Tweede Vryheidsoorlog (Jacobus Oosthuisen, 1949), http://dspace.nwu.ac.za/handle/10394/16838:''

As uitlander kon hy geen doopseel of bewys van lidmaatskap van die Gereformeerde Kerk toon nie, maar 'om dien laster te ontwijken' en die Heilig Nagmaal te kan gebruik, was hy heeltemal gewillig om hom weer in die waarhede van die Christelike godsdiens soos dit in die Gerformeerde Kerke bely is, te laat ondersoek. Hierby het hy 'n stellige verklaring by wyse van 'n eed gevoeg en gevolglik her die Kerkraad ' geen zwarigheid' gevind om 'zijn versoek te accordeeren' nie.

Pieter en Hester het 10 kinders gehad:

 1. Jacobus Hercules *1797 George x Maria Elisabeth van Coller
 2. Cecilia Johanna *17/10/1799, + Bloemfontein 16/10/1873 x George 22/3/1818 Mattheus Hendrik Wessels
 3. Cornelia Susanna *1800 x George 22/3/1818 Nicolaas Johannes Swart
 4. Johannes Petrus ~ Swellendam 5/6/1805
 5. Hester Sophia Antonetta Jacoba ~ Swellendam 6/3/1808 x George 8/4/1823 Pieter Christiaan Francis Massyn
 6. Maria Martina ~Swellendam 9/12/1809
 7. Anna Magdalena ~Swellendam 24/11/1811 x George 4/12/1831 Willem Lambert Gering
 8. Jan Hendrik ~ Swellendam 24/11/1811 x George 24/3/1840 Hester Elizabeth Jordaan
 9. Adrianus Johannes Gysbertus *25/12/1812 ~ George 9/11/1813 + Delareyskraal, Bloemhof, 6/12/1891 x George 20/5/1838 Adriana Wilhelmina van Rooyen
 10. Andreas Pieter ~ George 26/3/1815 x Colesberg 13/12/1841 Hester Elizabeth Las

[Saamgestel deur Martina Louw]

открыть все 14

Хронология Hester Nel, SM

1782
5 Мая 1782
Drakenstein
5 Мая 1782
1797
1797
Возраст 14
George
1799
17 октября 1799
Возраст 17
George, Western Cape, South Africa
1800
1800
Возраст 17
1803
1803
Возраст 20
1805
5 июня 1805
Возраст 23
1809
1809
Возраст 26
1811
24 ноября 1811
Возраст 29