Hester de Lange, SV2-b7

Is your surname de Lange?

Research the de Lange family

Hester de Lange, SV2-b7's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Share

About Hester de Lange, SV2-b7

Reference no.: MOOC8/56.26a Testator(s): Hester de Lange

3 November 1806

J:C: Gie

Inventaris mitsg:s tauxatie van alle zodanige goederen als er ab intestato metter dood zyn ontruymd ende nagelaten door Hester de Lange ten voordeele harer overgeblevene man den burger Theunis de Bruyn ter eenre, mitsg:s hunne bij den anderen in echt verwekte elf zo mondige als minderjarige kinderen, met namen

1) Elisabeth de Bruyn gehuuwd met Godlieb Koekemoer ter andere zyde 2) Aletta Catharina de Bruyn get:d met Andries Pretorius W:zn 3) Susanna Cornelia de Bruyn get:d met Fredrik Els 4) Martha Margaretha de Bruijn get:d met Gerrit van der Merwe 5) Hester oud 16 jaaren 6) Johannes Hendrik 14 jaaren 7) Theunis 11 jaaren 8) Johanna Catharina 10 jaaren 9) Petrus Fredrik 7 jaaren 10) Jacoba Fredrica Beatrix 5 jaaren en 11) Nicolaas de Bruijn 4 jaaren

invoegen als het een en ander door den secretaris der colonie Graaffe Reinet, Theodorus Muller in zeekere getuigen in geschrifte zyn gebracht, mitsg:s door ons ondergetekende gecomm: Weesmeesteren getauxeerd in maniere als volgt, namentlyk

Rd:s Een opstal staande op de leeningsplaats gen:t Doornboom geleegen in de Zwagershoek onder het district van Graaffe Reinet 800:-- een defecte kist 4:-- een kadel 1:-- een stoof 0:36 een rotting mandje 0:12 drie kopere kandelaars 1:-- een tabaksdoos 0:24 een thee tavel 6:-- drie stoelen defect 3:-- een boter karn 4:-- een boter vat 6:-- twee kleine vaatjes 2:-- een plat vaatje 1:-- een zeeppot 10:-- zes kookpotten defect 8:-- ses tinne schootels 6:-- ses tinne borden 1:24 elf tinne leepels 1:-- vyf staale vorken 0:30 vier aarde spoelkommen 1:-- neegen aarde borden 1:6 twee trekpotten defect 1:24 twee kook keetels 4:-- een wagen kist /:defect:/ 6:-- twee zadels 16:-- zes geweeren 60:-- zestig voet geelhoute planken 6:-- een defecte ossewagen met zyn toebehoren 150:-- een defecte ossewagen met zyn toebehoren /:oud en afgesleeten:/ 50:-- een defecte ploeg 8:-- een handmolen 6:-- agt half sleete zakken 6:-- een bed met toebehooren 25:-- een bulzak, een kussen en combaars 10:-- een pik 0:24 twee graven 1:-- drie zeekels 1:-- drie vijlen 1:-- een knyptang 1:-- een raspe een snymes 0:24 een boor 0:36 twee houtbijlen 4:-- een handbyl 2:-- een dissel 0:24 een schaaf 0:24 een bank schroef 20:-- een omslag boor 1:--

Beestiaal Rd:s vyf en dertig trekossen 420:-- twee hondert negenthien aanteel beesten 1095:-- drie duyzend twee hondert veertig aanteel schapen 4050:-- drie en tagtig aanteel bokken 62:12 neegen aanteel paarden 135:-- twee ryd paarden 50:--

Lijfeigenen Rd:s een jonge gen:d Jacob van Mallebaar, oud en afgeleefd 150 een jonge gen:d Maart van Mosambicque 500 een meid gen:d Philida van de Kaap 500

Crediten des boedels Rd:s Rd:s aan zo veel zig contant volgens opgaaf was bevindende 64:-- van Philip Rudolph Botha 260:-- van Fredrik Els 18:12 van Andries Lodewijk Pretorius W:zn 100:-- van Hendrik Jeremias de Bruin 130:-- van Willem Grobler 20:-- van Marth:s Wessel Pretorius M:zn 38:-- 970:12 van Fredrik Leibrand 340:-- Rd:s9173:24

Lasten des boedels Rd:s Rd:s aan Robbert Burnot over inkoop van negotie goederen 36:36 Over zulx den boedel zuijver rendeert Rd:s9136:36

Aldus g’inventariseerd ende getauxeerd ter Weeskamer aan de Kaap de Goede Hoop op den 3 November 1806 ende zulx op het op en aangeeven der in den hoofde deeses gem: weduwenaar, dewelke betuigde zig daarinne ter goeder trouwe gedragen en hares weetens niets verzweegen, verachtert of in waarde vermindert te hebben van het geene tot den boedel behoord, bereid zynde zulx des gerequireerd werdende ten allen tijde met solemneele eede gestand te doen en verdere belofte, zo wanneer in der tijd iets dienaangaande nader mogte komen te ontdekken, daarvan ter Weeskamer getrouwelyk opgaaf te zullen doen omme deesen inventaris daarmeede te kunnen amplieeren.

Tot securiteit van dien is deese door ons onderge: gecomm: Weesm: en den inventarient, nevens mij, Adj:t Commis behoorlyk gesubscribeert.

Als gecomm: Weesm: A:V: Bergh, G:E: Overbeek

Voor den opgaaf: Thenis de Bruyn

Mij present: P:E: Faure, Adj:t Commis

view all 19

Hester de Lange, SV2-b7's Timeline

1768
March 27, 1768
March 27, 1768
Tulbagh
March 27, 1768
Stellenbosch
1768
Stellenbosch
1784
1784
Age 16
1785
September 3, 1785
Age 17
Middelburg CP
1787
May 20, 1787
Age 19
Cape, South Africa
1789
March 1, 1789
Age 21
Cape Town, Cape Town, Western Cape, South Africa
1790
December 16, 1790
Age 22