Is your surname Despot?

Research the Despot family

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Ilija Despot

Also Known As: "Ilija Viterski"
Birthdate:
Birthplace: Zaostrog, Makarska, Splitskodalmatinska, Hrvatska (Croatia)
Death: November 28, 1970 (85)
Zagreb
Immediate Family:

Son of Pavao Despot and Mande Despot
Husband of Blice Despot and Iva Pavlina Despot
Father of Pavao Despot; Private and Private
Brother of Mate Ivan Despot; Kate Despot; Ivan Despot; Ivanica Zane Gjiković; Iva Alfirević (Despot) and 2 others

Managed by: Private User
Last Updated:
view all 14

Immediate Family

About Ilija Despot

UZ 100. OBLJETNICU RODJENJA ILIJE DESOITA VITERSKOG PJESNIKA SVOGA I TUĐEG BOLA

Upravo se navršilo sto godina od rođenja Ilije Despota - pjesnika, javnog radnika i rodoljuba, čije djelo još uvijek nije ni temeljito istraženo, ni vrednovano. Zato ovu stogodišnjicu koristimo kao prigodu da se upozori na nepravedno zapostavljenog Iliju Despota, te da ukažemo na neke odrednice njegova života i rada. Prvi stihovi u »Narodnom listu« - raskid sa svećeničkim staležom Ilija Despot je rođen 20. srpnja 1885. u Zaostrogu, u obitelji težaka [zemljoradnika]. Osnovnu je školu polalazio u rodnom Zaostrogu (1892-96), a gimnaziju u Sinju i Zadru, gdje je i maturirao. U Zadru je 1911. završio i teologiju, ali svećenikom nikada nije posrao. Već na ovom prvom važnom raskrižju njegova života poezija je odigrala presudnu uiogu, gotovo sudbinski odredivši Despotov daljnji put. To je bilo u vezi s gostovanjem Kraljevskog zemaljskog kazališta iz Zagreba 1910. u Dubrovniku, Splitu i Šibeniku, događaja koji je bio svojevrsna manifestacija probuđene nacionalne svijesti i zajedništva hrvatskog sjevera i juga. U Zadru talijanaši su se usprotivili tom gostovanju, no zadarski Hrvati ipak su uspjeli da zagrebački umjetnici, na povratku iz Šibenika u Zagreb, održe makar jednu predstavu u njihovu gradu. To je bio veliki kulturni događaj za Zadar, a potaknut i oduševljen njime mladi je Despot napisao prigodnu pjesmu »Zadru gradu«, koju je pod pseudonimom Viterski objavio u Biankinijevu »Narodnom listu«. Ova pjesma sva u rodoljubnom i romantičarskom zanosu, bila je uzrokom da je Despot morao napustiti svećenički stalež. Napustivši klerikat upisao se na Pravni fakultet u Zagrebu, gdje je 1020 diplomirao i doktorirao. Bio je sudac u Zagrebu i Križevcima, zatim odvjetnik u Zagrebu, te tajnik gradske općine u Šibeniku. Pa iako pravnik po struci, Ilija Despot je po srcu i duši bio i ostao prije svega - pjesnik. Ponikavši na istom kamenjaru koji je dao Andriju Kačića Miosića i Fra Ivana Despota, on uz svoju urođenu osjećajnost i misaonost gotovo da nije ni imao drugog izbora. Pri tome treba napomenuti da je bio duboko svjestan i tereta i odgovornosti što ih preuzima takvim izborom. U njegovoj prvoj pjesničkoj zbirci - Drhtaji duše (Zagreb, 1912), koju je posvetio »miloj uspomeni strica fra Ivanana Despota«, nalazimo i ovaj karakterističan stih: „Kad mi gusle u baštinu dade. S njima troje ostavi mi jade Jedni su mi od naroda moga. Drugi su mi srca ranjenoga, A treći su svega svieta jadi...“ Uz pjesničke uzore iz užeg zavičaja, Ilija Despot je najsnažnije nadahnuće za svoje stvaralaštvo našao u djelu Kranjčevića. Krannjčevićeva duboka liričnost njega je naprosto fascinirala i potpuno je u pravu Vladimir Čerina kad u osvrtu na prvu Despotovu zbirku zaključuje da »u cijeloj ovoj omašnoj zbirci pjesama nema skoro nijedne strofe koja ne bi podsjećala na Kranjčevića«. Pa iako u toj, kao ni u kasnijim zbirka ma. nije dosegao zvjezdane vrhunce svog velikog uzora u plodnom opusu Ilije Despota neosporno ima pjesama koje su izdržale kušnju vremena, pa i danas mogu stajati uz bok provjerenim vrijednostima hrvatskog pjesništva. Među sunarodnjacima u SAD Već do prvog svjetskog rata Despot je objavio mnoštvo stlihova, pjesama u prozi, poema, crtica, priča, novela, putopisa i eseja u brojnim novinama časopisima ili zasebnim knjigama. Neposredno pred rat doći će do drugog značajnog zaokreta u njegovu životu. U svibnju 1914. otputovao je u Ameriku u posjet starijem bratu Mati, iseljeniku u Kaliforniji, a kad je poslije dva mjeseca krenuo natrag u domovinu, u New Yorku ga je presrela vijest o izbijanju rata Despot je prosudio da kao pjesnik i javni radnik može biti od korihti i među svojim iseljenim sunarodnjacima u Novom svijetu, pa je ostao: zadržao se u SAD sve do 1919. godine. U tuđini sav se posvetio rodoljubnom radu. Zalazi u kolonije naših iseljenika, bodri ih i budi u njima vjeru u skoro oslobođenje od Austro-Ugarske monarhije. Izdaje novine, brošure, kalendare, piše članke po iseljeničkim novinama u obje Amerike. U New Yorku je Despot 1915 uređivao literarni list »Svjetlo«, a u Garyju (Indiana) i Oaklandu (Kalifornija) izdavao je i uređivao vlastite novine »Novi svijet« (1916-17). U New Yorku je 1914. objavio i značajan ciklus pjesama »Iseljenoj Hrvatskoj«, u kojima poziva svoje sunarodnjake da stupe u redove jugoslavenskog jedinstva. Na vijest o majčinoj smrti, Despot je u Pittsburghu 1917 objavio (u nakladi Hrvatske knjižare Josipa Marohnića) potresnu poemu »Nad grobom majke«, punu topline, oslećaja i bola zbog neizmjerna gubitka. Plamićak ukletoga roda plodan i vrijedan literarni i rodoljubni rad nastavio je i nakon povratka u domovinu. Napustivši odvjetnički poziv, potpuno se posvetio publicističkoj i propagandnoj djelatnosti za obranu Jadrana i za popularizaciju jadranske misli u unutrašnjosti naše zemlje. Bio je tajnik Jadranske straže u Splitu i urednik nekoliko njenih edicija. Poslije drugog svjetskog rata neko je vrijeme profesor gimnazije u Splitu (1945-1950), a zatim kratkotrajno radi kao odvjetnik u Makarskoj (1956-57). Umro je 28 studenoga 1970. u splitskoj bolnici, a sahranjen je u rodnom Zaostrogu. U rukopisnoj ostavštini Ilije Despota ostali su njegovi nedovršeni memoari zbirka pjesama »Moja zemlja«, te knjige proze: Pisma, Eseji, Predavanja iz književnosti i društvenog života i Izabrani govori. Bez obzira na eventualno nove ocjene, do kojih će se doći uvidom u ova njegova neobjavljena i nepoznata djela, Ilija Despot će ostati prije svega pjesnik svoga i tuđeg bola, kao što je sâm izrazio ovim stihom: „Nigdje nikad nije srela me ravnina. Na tegobnoj stazi mog životnog hoda Bio sam plamičak ukletoga roda. Sin nesretne majke, rođena gorčina " N. G. MATICA No 10 – 1985. tajnik Gradske općine u Šibeniku (1928–33)

DESPOT, Ilija, pjesnik i publicist (Zaostrog, 20. VII. 1885 — Split, 28. XI. 1970). Nećak književnika Ivana. Do 1904. polazio franjevačku klasičnu gimnaziju u Sinju; u Zadru je maturirao 1911. i studirao teologiju, ali nije postao svećenikom, već je u Zagrebu započeo studij prava. U razdoblju 1914–19. boravio u SAD posvetivši se kulturno-prosvjetnoj djelatnosti hrvatskih iseljenika. Bio je urednik književnog lista Svjetlo (New York 1915) te vlastitih novina Novi svijet (Gary u Indiani i Oakland u Kaliforniji 1916–17). Vrativši se u domovinu 1920, diplomirao je i doktorirao pravo. Isprva je perovođa Kotarskog suda u Zagrebu (1921/22), odvjetnik (1924–27), sudac Kotarskog suda u Križevcima (1927–28), tajnik Gradske općine u Šibeniku (1928–33) te splitske »Jadranske straže« i urednik njezinih edicija (1933–41). Za rata je privatnik u Splitu i Komiži, potom gimnazijski profesor u Splitu (1945–50), bibliotekar Gradske biblioteke u Makarskoj (1951–53), a od 1956. do umirovljenja 1957. opet odvjetnik. — Književnu djelatnost otpočeo 1901. u Pobratimu, zatim se javljao poezijom, pretežito domovinsko-iseljeničke tematike, crticama, putopisima, esejima iz domaće i strane književnosti, folklornim prinosima, kulturnopovijesnim člancima te životopisnim studijama o hrvatskim iseljenicima, pomorcima i književnicima. Sustavno je surađivao u Pobratimu i zadarskom Narodnom listu, gdje je zapažen domoljubnom pjesmom Zadru gradu (u povodu gostovanja zagrebačkih glumaca 1910); kao sudionik jugoslavenskoga omladinskog pokreta protiv Austro-Ugarske objavljuje i u Čerininu Vihoru. Javljao se u šibenskoj Hrvatskoj riječi, kojoj je 1912. urednikom, Vijencu, Savremeniku, Hrvatskoj prosvjeti, Zadarskoj reviji, Mogućnostima te mnogim iseljeničkim listovima. Potpisivao se Viterski, I. Kostanjušin, Hrvat sa Sapašnika, Trpko, Trpković, Ile, Ilko. Splitsko Novo doba objavljivalo je ulomke iz njegovih romana Ričući lavovi i Božić u tuđini ili Posljednje poglavlje (1928–33), a Jadranska straža pripovijest Opustjeli domovi i putopis S Jadranskom stražom po blizom Orijentu (1934). Na francuski je preveo Anthologie des počmes yougoslaves contemporaines (Pariz 1919). Iako je nadahnuće našao u djelu S. S. Kranjčevića i A. Kačića Miošića, D. je važniji s kulturno-prosvjetnoga nego književnoga gledišta. Osobito su djelatne bile njegove domovinske poruke hrvatskim iseljenicima diljem Amerike. Rukopisna ostavština sadržava pjesničku zbirku Moja zemlja, Izabrane govore, Pisma i Eseje (Kranjčević, P. P. Njegoš, T. Ujević).

DJELA: Drhtaji duše. Zagreb 1912. — Duša. Zagreb 1914. — Iseljenoj Hrvatskoj. Pittsburgh 1914. — Na ugaru. Zagreb 1914. — Nad grobom majke. Pittsburgh 1917. — Kidanje. Zagreb 1926. — Sedam poslanica u stihu. Omiš (1969).

LIT.: V. Čerina: Lirika. Savremenik, 7(1912) 6, str. 388–389. — (S. Parmačević): Drhtaji duše. Hrvatski pokret, 8(9!) (1912) 96, str. 3. — M. Marjanović (M. M.): Ilija Despot, Na ugaru. Književne novosti, 1(1914) 11, str. 174. — V. Lunaček: Pjesnik bez lire. I. Despot, Kidanje. Obzor, 68(1927) 63, str. 2. — Lj. Maraković: Lirika. Hrvatska prosvjeta, 14(1927) 12, str. 269–272. — M. Čović: Fra Ivan Despot. Život i djelo. Beč 1961, 31, 119–120, 193. — M. Bartulica: 80-godišnjica književnika Despota. Kolo, 4(1966) 2, str. 235–236. — J. Kaštelan: Susret pod murvom (u: Sedam poslanica u stihu. Omiš 1969, 3–5). — M. Bartulica: Nad odrom književnika Ilije Despota (1885–1970). Zadarska revija, 20(1971) 2, str. 135–136. — N. Gol (N. G.): Pjesnik svoga i tuđega bola. Matica, 35(1985) 10, str. 31. — M. Hamel: Pjesme čitane nadušak. Makarska rivijera, 12(1985) 2. VII, str. 12. — Ista: Istina o Viterskom. Ibid., 3. IX, str. 12. — Ista: Nemirna Despotova duša. Ibid., 1. X, str. 12–13. — Ista: U zorinu mlijeku prelijeva se česma. Ibid., 5. XI, str. 12–13. — F. Šarić: Nekoliko ideja o obilježavanju djela dra Despota. Ibid., 6. VIII, str. 12.

Ivan Pandžić (1993)

view all

Ilija Despot's Timeline

1885
July 20, 1885
Zaostrog, Makarska, Splitskodalmatinska, Hrvatska (Croatia)
1936
March 5, 1936
Split, Hrvatska (Croatia)
1970
November 28, 1970
Age 85
Zagreb