N.N.

public profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Share

N.N.

Birthdate:
Death: (Date and location unknown)
Immediate Family:

Wife of Björn the old, king of the Svear
Mother of Olaf "the Mighty" Björnsson, king of the Svear; Erik VII, "Segersäll" Björnsson, King of the Svear; Björn Björnsson; Ingeborg Eriksson and Cyrid Sweden Bjarnssdotter

Managed by: Pam Wilson
Last Updated:
view all

N.N.'s Timeline

872
872
885
885
Age 13
Uppsala, Uppland, Sweden
945
945
Age 73
Uppsala, Gamla Uppsala, Uppsala County, Sweden

http://www.artursson.se/Engelska/0002/1474.htm
-------------------------------------------
Biografi
Kung av Sverige ca 970-995. Född 930 i Gamla Uppsala (C). Död 994 i Husaby kyrka, Husaby (R). Den förste kung som man med säkerhet vet regerade över Ett Större område, som kan ha omfattat Både Svealand och Götaland, var Erik "Segersäll". Han bekände sig under en tid till Kristendomen, död männen återgick till hedendomen kort före synd. (Källa: Statens historiska museum, Lars G. Holmblad) När Erik "Segersäll" skilt sig från Sigrid "Storråda" gav han henne styret över Gotland (det vill Säga Troligen Västergötland), Säger Skalden Odd Snorresson. Samma uppgift finns Också i den så kallade legendariska sagan om den norske kungen Olav "den helige" Haraldsson och jag Ingvar "den vittfarnes 'saga. I den förstnämnda sägs det dessutom och Att hon hennes son Emunde regerade över en del av landet Medan hennes son Olof "Skötkonung" regerade över den andra. Varför Erik skulle ha givit Sigrid bara Västergötland framgår Int Av de knapphändiga källorna. Men Snorre lämnar i sin mer utförliga saga om Olav "den helige" en uppgift som styrker hennes Anknytning till landskapet och som dessutom kan tyda på Att hon haft SINA rötter Där; Hon var syster till Ulf, långt till Ragnvald Jarl, alltså den Ragnvald, som var Hövding i Västergötland Då Sigvat skald kom hösten år 1018. Jarlen skulle Då ha Varit Sigrids Brorson och därmed kusin till Olof "Skötkonung". (Källa: Svitjod sid 168, Mats G. Larsson) I sagorna kan vi kanske skönja en del av den process som ledde till Att Västergötland kom Att Ingå i svearnas valde, en process som kan ha byggt på äktenskapsförbindelser och jag Vilken Erik "Segersäll "Åter framstår som mannen bakom verket. Men kanske var det i så fall hans son Olof som ärvde hövdingadömet i De bägge landsdelarna - Svitjod efter sin Far och Västergötland efter sin mor Sigrid "Storråda". Och När Olof sedan fördrevs från Sitt fäderneärvda rike tog han sin tillflykt till det landskap han ärvt på mödernet. (Källa: Svitjod sid 168, Existens Mats G. Larsson) mot slutet av 900-talet regerades svearna av kung Erik "Segersäll", VARS Historiska Till skillnad från föregångarnas är oomkullrunkeligt Säker. Han sägs ha erövrat Danmark och mottagit Dopet där. Likväl är det Knappast På dessa gärningar som hans berömmelse vilar. Hans namn har gått till eftervärlden Genom framför allt historien om Hans Brorson Styrbjörn "den starke" och det sagoomsusade Slaget på Föresvall cirka 983. Styrbjörn hade allierat sig med den danske kungen Harald "Blåtand" Jag Syfte Att med våld tilltvinga sig makten i sveariket och utrustade till den ändan en ofantlig flotta, som Förstärkt med tvåhundra danska skepp seglade till Uppsverige och löpte in i Mälaren. Kommen till Flottsund vid Fyrisåns mynning lat Styrbjörn bränna alla SINA skepp för Att hindra all återvändo och tvinga sig och sitt folk Att dö Segra eller, vid men denna syn vände danskarna om hem och lämnade Styrbjörn i sticket. Han förlorade emellertid Int Modet utan drog med SINA Jomsvikingar Uppsala norrut mot, och på Slätten Föresvall mötte han kung Erik som visade sig Vara väl Förberedd, ty vid underrättelsen om Styrbjörns annalkande hade han låtit mobilisera alla vapenföra män I sitt rike Genom pilbud som Sändes ut över hela landet. På Föresvall Utbrot nu Ett väldigt slagg som varade i tre dygn och VARS alla Skiften utmålas omständligt av Sagan. Slutet på det hela blev Att Styrbjörn stupade och Erik vann en fullständig seger, varför han framgent kallades Segersäll. Adam av Bremen säger Att han sedan vände SINA vapen mot de tillintetgjorda angriparnas hemländer Dessa och fack under sin spira. (Källa: Alf Henriksson) Under senare delen av 970-talet var sveariket fördelat Mellan Erik, Uppsalakungen, och hans bror Olof, Adelsökungen. Efter broderns död tog Erik över Olofs Andel, tvingade den Ratte Arvingen brorsonen Björn ut ur landet, och blev därmed ensam härskare. Sedan, efter Att ha avvecklat Birka, grundade han en egen stad, Sigtuna. Den nya staden var tänkt som Ett Centrum för det Framtida kristna sveariket. Eriks son och efterträdare, Olof Skötkonung, följde faderns linje och betraktade Sigtuna som sveakungarnas huvudort. Staden visade sig Vara livsduglig, men den förmådde Int ersätta Gamla Uppsala som rikets centrum. Till slampa förstod Olof Att om svearna skulle konvertera, Måste han Skaffa ett fotfäste för den kristna religionen i Gamla Uppsala. Olof var kristen Redan vid kungavalet, Hans män först 1008 mottog han och Två söner Missionen Dopet från, som Sändes från Polen av den saxiske biskopen Bruno av Querfurt. Bruno noterade Att vid Ett och Samma Tillfälle blev tusen personer från sju distrikt kristna, men det dröjde Int Länge förrän Ett Uppror satte stopp för missionsarbetet. Orsaken till Upproret var Troligen Olofs Försök att tvinga Uppsalatinget Att Genomföra Ett kultbyte eller Att Skapa ett biskopssäte i Gamla Uppsala. Historien med Anund upprepades ännu en gång - svearna vägrade Att lata kungen Få fram sin vilja. De erbjöd emellertid Olof en kompromiss. Han fick Fortsätta Att vara sveakung under förutsättning Att han bedrev sin kristna verksamhet i Västergötland. Uppenbarligen fanns det inga hinder för en sveakung Att vara kristen så låt de åtaganden som gjordes vid kungavalet följdes till punkt och pricka. (Källa: Tio uppsatser om Gamla Uppsala, Wladyslaw Duczko, 2000)

Gifte och barn
Sigrid Storråda.
Gift
Olof Skötkonung Eriksson.
Holmfrid Eriksdotter.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
http://historiska-personer.nu/min-s/pb6759315.html
----------------------------------
Erik>> Segersäll
Yrke: Kung i Sverige ca 970-995

Far: Emund Eriksson (- 970)
  
Född: omkring 945 1)
Död: 995 Uppsala, Kungsgården, Gamla Uppsala, Uppland 1)
Begravd: Uppsala, Sydvästra gravfältsområdet vid Gamla Uppsala, Uppland

-------------------------------------------------- ------------------------------
Familj med Sigrid Storråda (- 1000)
Vigsel: omkring 975
Barn: Olof>> Skötkonung (Eriksson) (980 till 1022)
  Holmfrid (Helmfrid) Eriksdotter

-------------------------------------------------- ------------------------------
Familj med Gunhild av Polen
Vigsel: omkring 990 2)

-------------------------------------------------- ------------------------------
Noteringar
Erik Segersäll, ca 945-995, kung c: a 970-995
Erik föddes omkring 945 sonen som äldste till Emund Eriksson. Vid faderns död c: a 970 blev han kung, jag Början Tillsammans med sin Olof yngre bror. Erik Segersäll var långt till Olof Skötkonung.

Vid Olofs död ca 975 blev han ensam kung och ca 985 avslog han Kraven från Olofs son, Den då 12-årige Styrbjörn Starke, på faderns del i kungamakten.

Enligt de isländska sagorna besegrade han år 988 i tredagarsslaget vid Fyrisvallarna nära Uppsala sv vikingahär som leddes av Hans Brorson Styrbjörn Starke och Harald Blåtand. Efter slaget gavs han Namnet Segersäll.

Enligt Adam av Bremen erövrade Erik Också Danmark, dar han som förste svenske kung Skall ha låtit dopa sig. Erik fördrev ca år 991 Sven Tveskägg och fack under sig Danmark och Skåne, som docka gick förlorade vid hans död.

År 991 eller 992 Skall Erik Segersäll ha tagit Dopet, män Skall kort därefter åter avfallit till hedendomen.

Erik Segersälls hustru var en vendisk kungadotter, Sagan Enligt den norska stormansdottern Sigrid Storråda. Men c: a år 990 försköt han sin drottning och gifte om sig med en polsk prinsessa, som i Norden tog Namnet Gunhild. Giftemålet Var Ett led i Eriks Östersjöpolitik. Gunhild blev sedan Anka, När Erik dog år 995.

Adam av Bremen skriver Att Erik, sveonernas "Kung, slot Ett fördrag med polanernas (polackernas) Mycket mäktige Kung Boreslaw. Denne gav Erik sin dotter eller syster till äkta. På Grund av Detta förbund angreps danerna (danskarna) av slaverna och sveonerna Gemensamt. "

Erik Segersäll dog år 995 sotdöden på Kungsgården i Gamla Uppsala. Hans gravhög finns Troligen i Sydvästra gravfältsområdet vid Gamla Uppsala.
(Källor: bl.a. Maja Hagerman - Spåren av kungens män)
 

-------------------------------------------------- ------------------------------
Källor
 1) Gunnar Hedin - Sveriges kungar och drottningar under 1000 år
 2) Maja Hagerman - Spåren av kungens män
  
 

<<Startsida
-------------------------------------------------- ------------------------------

Skapad av MinSläkt 3.1a, Programmet Tillhör: Christer Engstrand

--------------------
http://www.knutsson.nl/slekt/pcba0d248.html
---------------------------------------


Erik Segersäll
Kung ca 970-995. Blev Högst 65 år.

Far: Björn (IV) Eriksson (från 867 till 950)

Född: 930 Gamla Uppsala
Död: 995

--------------------------------------------------------------------------------
Familj med Gunhild (Sigrid Storråda) MIEZKOSDOTTER (950 till 1014)
Vigsel: 975

Barn:
Olof Skötkonung (980 - 1022)
Holmfrid Eriksdotter

--------------------------------------------------------------------------------
Familj med Gunilla AV POLEN (965 - 1015)
Vigsel: 980

--------------------------------------------------------------------------------
Noteringar
Biografi
Kung av Sverige ca 970-995. Född 930 i Gamla Uppsala (C). Död 994 i Husaby kyrka, Husaby (R). Den förste kung som man med säkerhet vet regerade över Ett Större område, som kan ha omfattat Både Svealand och Götaland, var Erik "Segersäll". Han bekände sig under en tid till Kristendomen, död männen återgick till hedendomen kort före synd. (Källa: Statens historiska museum, Lars G. Holmblad) När Erik "Segersäll" skilt sig från Sigrid "Storråda" gav han henne styret över Gotland (det vill Säga Troligen Västergötland), Säger Skalden Odd Snorresson. Samma uppgift finns Också i den så kallade legendariska sagan om den norske kungen Olav "den helige" Haraldsson och jag Ingvar "den vittfarnes 'saga. I den förstnämnda sägs det dessutom och Att hon hennes son Emunde regerade över en del av landet Medan hennes son Olof "Skötkonung" regerade över den andra. Varför Erik skulle ha givit Sigrid bara Västergötland framgår Int Av de knapphändiga källorna. Men Snorre lämnar i sin mer utförliga saga om Olav "den helige" en uppgift som styrker hennes Anknytning till landskapet och som dessutom kan tyda på Att hon haft SINA rötter Där; Hon var syster till Ulf, långt till Ragnvald Jarl, alltså den Ragnvald, som var Hövding i Västergötland Då Sigvat skald kom hösten år 1018. Jarlen skulle Då ha Varit Sigrids Brorson och därmed kusin till Olof "Skötkonung". (Källa: Svitjod sid 168, Mats G. Larsson) I sagorna kan vi kanske skönja en del av den process som ledde till Att Västergötland kom Att Ingå i svearnas valde, en process som kan ha byggt på äktenskapsförbindelser och jag Vilken Erik "Segersäll "Åter framstår som mannen bakom verket. Men kanske var det i så fall hans son Olof som ärvde hövdingadömet i De bägge landsdelarna - Svitjod efter sin Far och Västergötland efter sin mor Sigrid "Storråda". Och När Olof sedan fördrevs från Sitt fäderneärvda rike tog han sin tillflykt till det landskap han ärvt på mödernet. (Källa: Svitjod sid 168, Existens Mats G. Larsson) mot slutet av 900-talet regerades svearna av kung Erik "Segersäll", VARS Historiska Till skillnad från föregångarnas är oomkullrunkeligt Säker. Han sägs ha erövrat Danmark och mottagit Dopet där. Likväl är det Knappast På dessa gärningar som hans berömmelse vilar. Hans namn har gått till eftervärlden Genom framför allt historien om Hans Brorson Styrbjörn "den starke" och det sagoomsusade Slaget på Föresvall cirka 983. Styrbjörn hade allierat sig med den danske kungen Harald "Blåtand" Jag Syfte Att med våld tilltvinga sig makten i sveariket och utrustade till den ändan en ofantlig flotta, som Förstärkt med tvåhundra danska skepp seglade till Uppsverige och löpte in i Mälaren. Kommen till Flottsund vid Fyrisåns mynning lat Styrbjörn bränna alla SINA skepp för Att hindra all återvändo och tvinga sig och sitt folk Att dö Segra eller, vid men denna syn vände danskarna om hem och lämnade Styrbjörn i sticket. Han förlorade emellertid Int Modet utan drog med SINA Jomsvikingar Uppsala norrut mot, och på Slätten Föresvall mötte han kung Erik som visade sig Vara väl Förberedd, ty vid underrättelsen om Styrbjörns annalkande hade han låtit mobilisera alla vapenföra män i Sitt rike Genom pilbud som Sändes ut över hela landet. På Föresvall Utbrot nu Ett väldigt slagg som varade i tre dygn och VARS alla Skiften utmålas omständligt av Sagan. Slutet på det hela blev Att Styrbjörn stupade och Erik vann en fullständig seger, varför han framgent kallades Segersäll. Adam av Bremen säger Att han sedan vände SINA vapen mot de tillintetgjorda angriparnas hemländer Dessa och fack under sin spira. (Källa: Alf Henriksson) Under senare delen av 970-talet var sveariket fördelat Mellan Erik, Uppsalakungen, och hans bror Olof, Adelsökungen. Efter broderns död tog Erik över Olofs Andel, tvingade den Ratte Arvingen brorsonen Björn ut ur landet, och blev därmed ensam härskare. Sedan, efter Att ha avvecklat Birka, grundade han en egen stad, Sigtuna. Den nya staden var tänkt som Ett Centrum för det Framtida kristna sveariket. Eriks son och efterträdare, Olof Skötkonung, följde faderns linje och betraktade Sigtuna som sveakungarnas huvudort. Staden visade sig Vara livsduglig, men den förmådde Int ersätta Gamla Uppsala som rikets centrum. Till slampa förstod Olof Att om svearna skulle konvertera, Måste han Skaffa ett fotfäste för den kristna religionen i Gamla Uppsala. Olof var kristen Redan vid kungavalet, Hans män först 1008 mottog han och Två söner Missionen Dopet från, som Sändes från Polen av den saxiske biskopen Bruno av Querfurt. Bruno noterade Att vid Ett och Samma Tillfälle blev tusen personer från sju distrikt kristna, men det dröjde Int Länge förrän Ett Uppror satte stopp för missionsarbetet. Orsaken till Upproret var Troligen Olofs Försök att tvinga Uppsalatinget Att Genomföra Ett kultbyte eller Att Skapa ett biskopssäte i Gamla Uppsala. Historien med Anund upprepades ännu en gång - svearna vägrade Att lata kungen Få fram sin vilja. De erbjöd emellertid Olof en kompromiss. Han fick Fortsätta Att vara sveakung under förutsättning Att han bedrev sin kristna verksamhet i Västergötland. Uppenbarligen fanns det inga hinder för en sveakung Att vara kristen så låt de åtaganden som gjordes vid kungavalet följdes till punkt och pricka. (Källa: Tio uppsatser om Gamla Uppsala, Wladyslaw Duczko, 2000
Noteringar
Familj med Sigrid (Storråda) TOSTESDOTTER (950 - 1013)
Barn: Olof (Skötkonung) Eriksson (från 980 till 1.022)
Familj med: Gunhild av POLEN (965-1015)
Vigsel: omkring 980 3)
Den förste kung som man med säkerhet vet regerade över Ett Större område, som kan ha omfattat Både Svealand och Götaland, var Erik "Segersäll". Han bekände sig under en tid till Kristendomen, död männen återgick till hedendomen kort före synd. (Källa: Statens historiska museum, Lars G. Holmblad)

När Erik "Segersäll" skilt sig från Sigrid "Storråda" gav han henne styret över Gotland (det vill Säga Troligen Västergötland), Säger Skalden Odd Snorresson. Samma uppgift finns Också i den så kallade legendariska sagan om den norske kungen Olav "den helige" Haraldsson och jag Ingvar "den vittfarnes 'saga. I den förstnämnda sägs det dessutom och Att hon hennes son Emunde regerade över en del av landet Medan hennes son Olof "Skötkonung" regerade över den andra. Varför Erik skulle ha givit Sigrid bara Västergötland framgår Int Av de knapphändiga källorna. Men Snorre lämnar i sin mer utförliga saga om Olav "den helige" en uppgift som styrker hennes Anknytning till landskapet och som dessutom kan tyda på Att hon haft SINA Där rötter, hon var syster till Ulf, långt till Ragnvald Jarl, alltså den Ragnvald, som var Hövding i Västergötland Då Sigvat skald kom hösten år 1018. Jarlen skulle Då ha Varit Sigrids Brorson och därmed kusin till Olof "Skötkonung".

I sagorna kan vi kanske skönja en del av den process som ledde till Att Västergötland kom Att Ingå i svearnas valde, en process som kan ha byggt på äktenskapsförbindelser och jag Vilken Erik "Segersäll" åter framstår som mannen bakom verket. Men kanske var det i så fall hans son Olof som ärvde hövdingadömet i De bägge landsdelarna - Svitjod efter sin Far och Västergötland efter sin mor Sigrid "Storråda". Och När Olof sedan fördrevs från Sitt fäderneärvda rike tog han sin tillflykt till det landskap han ärvt på mödernet.
(Källa: Svitjod sid 168, Mats G. Larsson)

Mot slutet av 900-talet regerades svearna av kung Erik "Segersäll", VARS Historiska Existens Till skillnad från föregångarnas är oomkullrunkeligt Säker. Han sägs ha erövrat Danmark och mottagit Dopet där. Likväl är det Knappast På dessa gärningar som hans berömmelse vilar. Hans namn har gått till eftervärlden Genom framför allt historien om Hans Brorson Styrbjörn "den starke" och det sagoomsusade Slaget på Föresvall cirka 983. Styrbjörn hade allierat sig med den danske kungen Harald "Blåtand" Jag Syfte Att med våld tilltvinga sig makten i sveariket och utrustade till den ändan en ofantlig flotta, som Förstärkt med tvåhundra danska skepp seglade till Uppsverige och löpte in i Mälaren. Kommen till Flottsund vid Fyrisåns mynning lat Styrbjörn bränna alla SINA skepp för Att hindra all återvändo och tvinga sig och sitt folk Att dö Segra eller, vid men denna syn vände danskarna om hem och lämnade Styrbjörn i sticket. Han förlorade emellertid Int Modet utan drog med SINA Jomsvikingar Uppsala norrut mot, och på Slätten Föresvall mötte han kung Erik som visade sig Vara väl Förberedd, ty vid underrättelsen om Styrbjörns annalkande hade han låtit mobilisera alla vapenföra män I sitt rike Genom pilbud som Sändes ut över hela landet. På Föresvall Utbrot nu Ett väldigt slagg som varade i tre dygn och VARS alla Skiften utmålas omständligt av Sagan. Slutet på det hela blev Att Styrbjörn stupade och Erik vann en fullständig seger, varför han framgent kallades Segersäll. Adam av Bremen säger Att han sedan vände SINA vapen mot de tillintetgjorda angriparnas hemländer Dessa och fack under sin spira.
(Källa: Alf Henriksson)

Under senare delen av 970-talet var sveariket fördelat Mellan Erik, Uppsalakungen, Hans och bror Olof, Adelsökungen. Efter broderns död tog Erik över Olofs Andel, tvingade den Ratte Arvingen brorsonen Björn ut ur landet, och blev därmed ensam härskare. Sedan, efter Att ha avvecklat Birka, grundade han en egen stad, Sigtuna. Den nya staden var tänkt som Ett Centrum för det Framtida kristna sveariket. Eriks son och efterträdare, Olof Skötkonung, följde faderns linje och betraktade Sigtuna som sveakungarnas huvudort. Staden visade sig Vara livsduglig, men den förmådde Int ersätta Gamla Uppsala som rikets centrum. Till slampa förstod Olof Att om svearna skulle konvertera, Måste han Skaffa ett fotfäste för den kristna religionen i Gamla Uppsala. Olof var kristen Redan vid kungavalet, Hans män först 1008 mottog han och Två söner Missionen Dopet från, som Sändes från Polen av den saxiske biskopen Bruno av Querfurt. Bruno noterade Att vid Ett och Samma Tillfälle blev tusen personer från sju distrikt kristna, men det dröjde Int Länge förrän Ett Uppror satte stopp för missionsarbetet. Orsaken till Upproret var Troligen Olofs Försök att tvinga Uppsalatinget Att Genomföra Ett kultbyte eller Att Skapa ett biskopssäte i Gamla Uppsala. Historien med Anund upprepades ännu en gång - svearna vägrade Att lata kungen Få fram sin vilja. De erbjöd emellertid Olof en kompromiss. Han fick Fortsätta Att vara sveakung under förutsättning Att han bedrev sin kristna verksamhet i Västergötland. Uppenbarligen fanns det inga hinder för en sveakung Att vara kristen så låt de åtaganden som gjordes vid kungavalet följdes till punkt och pricka.
(Källa: Tio uppsatser om Gamla Uppsala, Wladyslaw Duczko, 2000)

--------------------------------------------------------------------------------
Personhistoria

Årtal Ålder Händelse
930 Födelse 930 Gamla Uppsala.
950 Fadern Björn (IV) ERIKSSON dör 950 Birka.
950 Makan Gunhild (Sigrid Storråda) MIEZKOSDOTTER föds 950.
965 Makan Gunilla AV POLEN föds 965.
975 Vigsel Gunhild (Sigrid Storråda) MIEZKOSDOTTER 975.
980 Vigsel Gunilla AV POLEN 980.
980 Sonen Olof Skötkonung föds 980.
995 Brodern Olof Björnsson dör 995 Hedeby, Danmark.
995 Död 995.

<<Startsida
--------------------------------------------------------------------------------

Skapad av MinSläkt 3,6, Programmet Tillhör: Roland Knutsson
--

????
????
Sweden
????
????