Ingegerd Jönsdotter (båt)

public profile

Ingegerd Jönsdotter (båt)'s Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Ingegerd Jönsdotter (båt)

Birthdate:
Birthplace: Sweden
Death: Död efter 1493
Immediate Family:

Daughter of Jöns Matsson (båt) and Margareta Jacobsdotter
Wife of Laurens Snakenborg

Managed by: Christer Lyrholm
Last Updated:

About Ingegerd Jönsdotter (båt)

Laurens Snakenborgs tredje hustru.


Diplomatarium Norvegicum (volumes I-XXI)

b.IV s.747

Sammendrag: Ingerd Jonsdatter, Hr. Lafrans Snakenborgs Enke, pantsætter til Hr. Henrik Krumedike sin Gaard Engö i Molands Sogn (Ordost) for 120 danske Mark, samt giver ham Forkjöbsret til det Gods, hun senere maatte sælge.

Kilde: Efter Orig. p. Perg i norske Rigsarkiv. De förste og tildels de sidste Ord af hver Linie ere bortraadnede. Seglene mangle.

Nummer: 1019.

Dato: 28 Mai 1494. Sted: Moland.

Brevtekst (fra den trykte utgaven):

Jeck Jngerdt Jonsdotter her] Larins Snauenborgs æftherlæuerske kænnes med detthe myth opne breff [at ieck haffwer] wnødh oc wtwungen i panth sæth erligh oc wælbyrdigh man her Henrick Krommdiik ridder . . . . . . . myn gardh Ængøn som ligger i Mollan sagen for vi sinne tiuue danske mark sadane penninghe som . . . . gonge ære far huilken farnæmde sum penninghe farnemde her Henrick skal have nyde oc [br]uge . . . . . . . . . . . . . som tiil ligger eller legeth hauer wthen gars oc jnnen fra forne oc nye ehuath deth helsth . . . . . . . . oc engh sko(g) oc mark ør oc ødegarde fiskeuan oc fægangh jayth oc sæluæydh skær mølle oc . . . . . . . . . . . . som op spøries kan at tiil farnæmde Engo ligger eller legeth hauer nogontidh, deth skal farnemde [her Henrick] nyde brughe oc behalle far eth frith brugelight panth far sadan som penningh som farskreuet sthar. [Vil jeck] fornæmde Ængø i genløsse daa skal jeck deth løsse meth mynne [egne] rættaflede penninge oc ey lane dem aff [nagen. sker det] saa at gud farbiude at nagen desse egedelle bliuer farnæmde her Henrick aff wonnen meth nagen rætth . . . . . . . daa bepligter jeck meg oc mynne aruinge at verlægge [ti]t- næmde her Henrick oc hans aruinge ligegat [goss . . . .] iiij dage æffther megh bliuer tiil sayth frit oc frælst oc ffullt at gøre alla desse bunte oc ar- tikil som . . . . . . . . . sker oc saa ath jeck skal nageth goss affhanne huad b.IV s.748 megh tiil falleth er eller tiil falle kan daa . . . . . . dette myth opne breffdeth her Henrick førsth at biude oc ath wnne tiil køp eller panth før nagen [annen . . . . . .] i jngen mathe nagen gensielse at haue moth detthe myth breff i nagen mathe. oc bepligter jeck . . . . . . oc samen at halle oc fult gøre alle de artickle oc punte som dette myth breff inne holler wdhen nagen arghelisth i nagen mate oc mynne aruinge om meck forstacketh bliuer, da skulle de desse artickle oc p[unc]te . . . . . . pliyt hauer. Tiil sannen her om beder jeck beskeden mæn Asmun Stensson oc Erick Suæningsson ath [heng%C3%A6 syne insigle] meth myth far detthe myth breff som skreuet var i Mollan hælliguslegom afften anno domini mcdxciiij.

Tillegg: Bagpaa med Henrik Krumedikes Haand: Jngerdt Joonsdotthers her Laffrenns Snaffwennborgs efftherleffwerske om enn gaardt som heder En- gen paa Ordost y Moland sogenn.

Sigillanter: Asmun Stensson Erick Suæningsson, sigill saknas.


[S47] Aspenäsätten in Äldre Svenska Frälsesläkter, vol. 1.1, Koit, J..

[S14] Äldre Svenska Frälsesläkter, vol. 2.1, Gillingstam, H. (ed.) (2002), (Stockholm: Riddarhuset), p. 76.

view all

Ingegerd Jönsdotter (båt)'s Timeline