Isak Isaksson Falander

Is your surname Falander?

Research the Falander family

Isak Isaksson Falander's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Related Projects

Isak Isaksson Falander

Birthdate:
Death: 1715
Luulaja
Immediate Family:

Son of Isak Eriksson Falander and Brita Mathesia
Husband of Anna Jakobsdotter Bochmöller
Brother of Elisabeth Isaksdotter Falander; Magdalena Isaksdotter Falander; Jakob Isaksson Falander; Johan Isaksson Falander; Anna Falander and 4 others

Occupation: Borgmästare i Ny-Carleby: Uudenkaarlepyyn pormestari. Valtiopäivämies, Uudenkaarlepyyn pormestari 1701. Valtiopäivämies 1710
Managed by: Private User
Last Updated:

About Isak Isaksson Falander

Falander, Isaac, 22/11 1701—1715. Son av prosten Isaac Eriksson Falander i Gamlakarleby och hans hustru Brita Johansdotter Mathesius. Student i Åbo akademi 1695. Han kom 1697 till Nykarleby, var först stadsskrivare och orgelnist, men blev snart även rådman och inom kort borgmästare.

Den 31 juli 1697 »upplästes (vid rådstugudagen i Nykarleby) monsieur Isaaci Falandri till magistraten inkomna skrift, vari han söker att succedera rådmannen och notarien Johan Matlien, som nyligen sina tjänster uppsagt. Ty meddeltes bem:te [bemälte; omtalade] Falander magistratens rekommendation till hr landshövdingen, helst emedan Falander ock kan förestå organisttjänsten i kyrkan». Den 10 augusti s. å. har landshövdingen bifallit till förslaget, att Isaac Falander skulle anställas som stadsnotarie och orgelnist, vilket den 16 augusti kungjordes vid rådstugurätten. Falander fick väl då tillträda båda dessa tjänster, ehuru det dröjde nästan ett år, innan han offentligt insattes i stadsskrivartjänsten. »Efter hr landshövdingens samtycke gjorde Isaac Falander å bok sin notariied» den 30 juli 1698. »Sedan (samma dag) gjorde bem:te Isaac Falander — — — sin rådmansed».

Falander gjorde sig snabbt väl anskriven i Nykarleby. Därtill bidrog väl också, att han gifte sig med borgmästaren Jacob Bochmöllers dotter. Han hade sålunda icke varit här mera än tre år, innan borgerskapet på rådstugudagen den 22 okt. 1701 »samtliga begärde rådman och notarien här i staden Isaac Falander» till borgmästare efter den avlidne Jacob Bochmöller. Man framhöll, att »Falander här i staden nu i några år förrättat rådmans- och notarietjänst och under samma tid förhållit sig flitig och arbetsam och således till sådant ämbete gjort sig skicklig och meriterad». Rätten hemställde detta till landshövdingen med anhållan om hans rekommendation för Falander till k.m:t. Redan den 28 nov. 1701 har Karl XII i Wurgen givit fullmakt åt Falander på borgmästartjänsten. Den 22 febr. 1702 hade den anlänt till Nykarleby och Falander fick tillträda tjänsten. Han hade blott att underteckna en borgmästared och insända skrivelsen till landshövdingen. Den muntliga eden togs av honom den 21 maj s. å..

Isaac Falander började idka handel såsom andra borgmästare i Nykarleby. Sannolikt fick han övertaga sin svärfaders affär. Men han hade samtidigt även åtagit, sig ansvaret för Jacob Bochmöllers skulder och råkade därför snart i trångmål. I mars 1704 kärade Falander till handelsmannen Johan Ryss, för det denne »emot åtskilliga förbud tagit 5 tunnor tjära av hans handelsbonde Jakob Mårtensson ifrån Pensala, som till honom en stor post penningar skall vara skyldig; och tjäran i förtiden höstas vid inventeringen på hemmanet blivit till hr borgmästaren anslagen»!. I december 1709 måste borgmästaren Falander »avstå halva värdet i sin klinkskuta för 550 daler krmt, som han blivit skyldig lanträntmästaren Gerhard Hallberg i Vasa». Befallningsmannen Samuel Österbeck krävde samtidigt inteckning i borgmästaren Falanders egendom »för den skuld 1,142 daler 23 öre 16 p:r silvermynt, som han har att fordra av hr borgmästaren».

Falander hade som f.d. orgelnist i Nykarleby kyrka intresse för kyrkan och särskilt för en ny kyrkas byggande. Han anses som den, vilken jämte kyrkoherden Johan Forsman staden och landsförsamlingen främst har att tacka för den nuvarande kyrkans byggande. Av rådstugurättens protokoll framgår, att »borgmästare och råd konfererade med samtliga borgerskapet om nya kyrkans byggande här i församlingen» första gången 24 jan. 1706. »Vartill borgerskapet fann sig hel benägne, allenast omkostnaden för en och var sker efter råd och lägenhet». Början gjordes redan den 30 okt. 1706. Borgmästaren Falander presenterade i febr. 1708 en ritning, som assessor Elias Brenner i Stockholm gjort till en kyrka. Den skulle hava små kors, ett på bägge sidor. Ritningen följdes, men de små korsen lämnades bort. Indirekt framgår det av handlingarna, att borgmästaren Falander drog bekymmer om kyrkans nybyggande.

Till den riksdag, som riksrådet sammankallat till den 31 mars 1710 i Stockholm, förordnade landshövdingen (!) borgmästaren Isaac Falander att representera Nya och Gamla Karleby samt Jakobstad. Han kom att vara ombud för fem städer i Österbotten. Under bortavaron i Stockholm verkställdes den 18 april pantauktion för kronans räkning på borgmästar Falanders klinkskuta, som värderats till 1,000 daler krmt. Ingen bjöd mera än 720 daler. Handelsmännen Hans Werander och Jakob Rörvik fingo den för nämnda summa.

I juli var Falander ännu borta i Stockholm, då landshövdingen lät inteckna borgmästarens lösa och fasta egendom till säkerhet för dennes halva lön, som nu skulle levereras till staten. Borgmästarens hustru hade icke penningar att erlägga, varför inteckningen verkställdes.

Den 3 augusti 1710 var borgmästaren Falander »lyckligen hemkommen från herrdagen». Han lät för borgerskapet uppläsa åtskilliga handlingar angående det, som på riksdagen blivit »föredraget, avskedat och gottfunnet». Också upplästes landshövdingens skrivelse, att de städer Falander representerat, ännu skulle ersätta honom med 400 dr krmt, emedan det de tidigare sammanskjutit ej räckt till, då sammankomsten blivit långvarig och dyra tider rådde, Nykarleby stad hade att tillskjuta 60 dr 12 öre, som borgerskapet också lovade sammanskjuta åt honom. I augusti löste han tillbaka skutan av dem, som på auktionen inropat den.

År 1714 flydde borgmästaren Falander jämte större delen av Nykarleby stads invånare undan ryssarna. Falander avled 1715 i Luleå, då även hans hustru Anna Jacobsdotter Bochmöller och hela familjen dog, troligen i någon farsot.

http://www.nykarlebyvyer.nu/sidor/texter/prosa/akerblom/diverse/borgm1680.htm

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852 Henkilötiedot: kl. 1695 Isak Falander Isaacus Isaaci, Ostrobotniensis 4091. Vht: Kokkolan kirkkoherra, FM Isak Falander 793 (yo 1650, † 1693) ja Brita Mathesius. Ylioppilas Turussa kl. 1695 [Fahlander] Isaacus [Bothn _ 208]. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1695] Isaacus Falander. | Consul NeoCarlebyensis accuratissimus. obiit. — Asui vuodesta 1697 Uudessakaarlepyyssä toimien siellä kaupunginkirjurina, urkurina ja raatimiehenä. Uudenkaarlepyyn pormestari 1701. Valtiopäivämies 1710. † paon aikana Luulajassa 1715. Pso: 1702 Anna Bochmöller.

view all

Isak Isaksson Falander's Timeline

1715
1715
Luulaja
????