Ваша фамилия Coucheron?

Исследование фамилии Coucheron

Поделитесь своим генеалогическим древом и фотографиями с людьми, которых вы знаете и любите

  • Стройте своё генеалогическое древо онлайн
  • Обменивайтесь фотографиями и видео
  • Технология Smart Matching™
  • Бесплатно!

About Iver Coucheron

 Thomas Johannes (Johan) Olsen Blix, 1774-1785. I 1781 kjøpte Blix bygningene på plassen Gropa eller Lille Mirik av Erik Larssen for 20 rdl. I 1782 fikk han auksjonsskjøte på husene på plassen Mirik for 30 rdl. S. å. overtok han søsterens part i eiendommen for 250 rdl. Blix solgte Stusrød i 1785 til I. Coucheron for 1400 rdl. og flyttet til Kaltvet, senere til Åsen.
   Iver de Coucheron, 1785-1793, premierløitnant ved det Første akershusiske nasjonale infanteriregiment. I tiden 1780-83 hadde han eid en plass under Rygg i Sem (se s. 214). F. 1751 på Hystad i Sandar, d. 1808 i Tønsberg. Han var sønn av oberstløitnant Iver Coucheron (d. i Slagen natten mellem 12. og 13. september 1790, 89 år gammel) og hans første hustru Anne Marie Schwabe (d. på Hystad 1753, 33 år). Coucheron lånte 900 rdl. av Blix. I 1793 fikk prokurator Gregers Plade Stranger auksjonsskjøte på gården for 1210 rdl. Han lot s. å. gården opstykke i småparter. Skyldsetning blev holdt i 1793 og de nye eiere fikk auksjonsskjøte s. å. på sine parter.
   I 1810 solgte de daværende eiere Stusrødmyra, som utgjorde 1/48 av gården, til kaptein G. G. Klem, Adamsrød, for 473 rdl. Myra har senere vært tillagt Adamsrød.
открыть все 20

Хронология Iver Coucheron

1701
4 октября 1701
1737
1737
Kongsberg, Buskerud, Norge
1738
1738
Kongsberg, Buskerud, Norge
1739
1739
Kongsberg, Buskerud, Norge
1740
1740
Kongsberg, Buskerud, Norge
1747
21 октября 1747
Sandar, Vestfold, Norge
21 октября 1747
Sandar, Vestfold, Norge
1750
11 марта 1750
Sandar, Vestfold, Norge
1751
1751
1756
8 июля 1756
Sandar