Iver Tagesen Krabbe, af Østergaard, til Jordbjerg

Is your surname Krabbe?

Research the Krabbe family

Iver Tagesen Krabbe, af Østergaard, til Jordbjerg's Geni Profile

Records for Iver Krabbe

151,493 Records

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Share

About Iver Tagesen Krabbe, af Østergaard, til Jordbjerg

https://sv.wikipedia.org/wiki/Iver_Krabbe

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Krabbe_af_Krageholm_nr_21

http://finnholbek.dk/genealogy/getperson.php?personID=I1528&tree=2

Iver Krabbe (født 22. mars 1602 på Øvids kloster, død 30. oktober 1666) var en dansk adelsmann, offiser og stattholder i Norge.

Han var sønn av Tage Krabbe (død 1612), studerte 1625 i Padova, ble etter sin hjemkomst 1628 hoffjunker, men forlot stillingen den 25. august samme år, da han feiret bryllup med Karen Ottesdatter Marsvin på Københavns slott. Året etter ble han forlent med Laholm, som han 1636 byttet med Varberg. 1636 var han sjef for de såkalte unionstropper i hertugdømmene, og 1641 fikk han ordre om å inspisere Båhus festning.

Under krigen med Sverige hadde han en ansvarsfull post. I begynnelsen av februar 1645 fikk han ordre om å forene seg med Hannibal Sehested, som sto ved Båhus. Dette førte ikke til noe, men i april hadde han en heldig trefning med svenskene i nærheten av Kongsbakke. Kort etter kom freden i Brömsebro med dens bestemmelse om Hallands pantsettelse til Sverige. Med tungt hjerte måtte Krabbe overgi sin festning til fienden i september, etter forgjeves å ha skrevet til Corfitz Ulfeldt for å be om å bli forskånet for vervet. Også rent personlig hadde krigen gått inn på ham, i det hans gård Jordbjærg i Skåne ble brent av svenskene i 1644.

1646 fikk han Båhuslen som erstatning for Varberg, ble utnevnt til ridder ved kroningen 1648, og utfoldet i den følgende tid en betydelig virksomhet for utbedringen av grensefestningene. Da krigen nærmet seg, ble han i januar 1657 også utnevnt til generalmajor over det sønnenfjelske Norge. Krigsforberedelsene ble tillagt ham, og i april ble han kalt til København for å konferere med kongen. Under selve krigen utførte han imidlertid ikke store bedrifter; hans virksomhet begrenset seg mest til grensetrefninger. De forsøk han i september og oktober 1657 gjorde på en diversjon inn i Halland måtte oppgis uten resultat, dels av mangel på proviant, og dels av mangel på støtte fra den danske hær i Skåne. I november samlet han sitt korps ved Uddevalla mot et svensk angrep fra Vänersborg, men søkte forgjeves hjelp hos stattholderen på Akershus, Niels Trolle. I januar 1658 falt også Uddevalla skanse. Kort etter erobret han den tilbake, men umiddelbart etterpå gikk Båhuslen tapt ved freden i Roskilde.

Krabbe hadde dermed mistet sitt len, men hans stilling ble enda sterkere rokket ved Skånes avståelse. Her hadde han sine besittelser Jordbjærg, Krogholm og Marsvinsholm. Han sto som den skånske adels formann, både ved sin person og ved sine slektskaps- og vennskapsforbindelser. Derfor gjorde den svenske regjering sin ytterste umake for å vinne ham for seg. Og selv om han hittil hadde vært en ivrig fiende av svenskene, avla han etter Roskildefreden ed til sin nye herre. Det betydde imidlertid ikke at han trådte ut av dansk tjeneste. I september 1660 foreslo Riksrådet at han skulle bli opptatt som riksråd, men kongen fulgte ikke innstillingen. Til gjengjeld fikk han æren av å bære Blodfanen ved arvehyldingen 18. oktober.

I juli 1661 tilbød han ved en mellommann å tre i Karl XI's tjeneste, men Frederik III anså det for klokt å knytte ham nærmere til seg. Han ble medlem av Statskollegiet og av den store lovkommisjon, og ble deretter utnevnt til stattholder i Norge som Niels Trolles etterfølger. Befolkningen klaget over ham, slik de hadde klaget over forgjengeren, men viktigere var det at han hadde fiender i København. Det ble ventet at han ville få avskjed sommeren 1663, men han holdt seg i stillingen til januar 1664, da han ble avløst av Ulrik Frederik Gyldenløve.

Iver Krabbe udmærkede sig 1645 mod de svenske, men måtte efter freden opgive Varberg. 1657 blev han generalmajor i det søndenfjeldske Norge og krigedes med svensken (Krabbe-krigen), dog uden større resultater. 1661-64 var han statholder i Norge. Hans søn, Jørgen Krabbe (1633-1678), introduceredes 1664 på det svenske Ridderhus og fik 1676 titel af baron. Under den Skånske Krig indtog han imidlertid en vaklende holdning, hvilket førte til, at kong Carl XI lod ham henrette i Malmø, skønt beviser på nogen virkelig brøde næppe forelå. Sidstnævntes ældre broder, Tage Krabbe til Gunderslevholm (1630-1712), var farfader til kaptajn Christian Krabbe, der 1742 endte sine dager på Munkholmen i Trondheimsfjorden. Hans sønnesøn, læge i den britiske marine Carl Frederik Herman Krabbe (1774-1856) var i sit første ægteskab fader til slægtens sidste mand i Danmark, kontorchef i Marineministeriet, etatsråd Christian Frederik Krabbe (1798-1878), hvis halvbrødre af faderens andet ægteskab har efterladt afkom, der blomstrer i England og Argentina, hvor navnet nu skrives Krabbé.

view all 13

Iver Tagesen Krabbe, af Østergaard, til Jordbjerg's Timeline

1602
March 22, 1602
Bustrup,Ramsing,Viborg,Denmark
1630
August 16, 1630
Age 28
Halland, Danmark
1632
March 3, 1632
Age 29
Jordberga,Herrestad,Malmohus,Sweden
1633
August 21, 1633
Age 31
Gunderslev, Soro, Denmark
1635
January 4, 1635
Age 32
Nørholm, Torstrup, Ribe, Danmark
1636
May 31, 1636
Age 34
Gunderslevholm,Gunderslev,Soro,Denmark
1637
November 19, 1637
Age 35
Fultofte
1640
March 12, 1640
Age 37
Varberg, Skåne County, Sweden
1641
July 3, 1641
Age 39
Gunderslevholm,Gunderslev,Soro,Denmark
1645
June 8, 1645
Age 43
Gunderslevholm,Gunderslev,Soro,Denmark