Jöns Olofsson Gjös

Is your surname Gjös?

Research the Gjös family

Jöns Olofsson Gjös's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Jöns Olofsson Gjös

Birthdate:
Birthplace: Skitinbäck?, Pohja, Finland
Death: after 1444
Död efter 1444
Immediate Family:

Husband of Gertrud Bengtsdotter Krok Krooks
Father of Erik Jönsson Gjös and Olof Jönsson Gjös

Occupation: Måhända samma som Jönis Olofsson, som 1450 var fogde på Viborg.
Managed by: Henrik Rafael Schalin
Last Updated:

About Jöns Olofsson Gjös

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Gi%C3%B6s_nr_279

Impola, Henrik; Frälset och dess rusttjänst i Finland på 1500-talet. s. 100. Av släkten Gjös som härledde sina frälseanor från skeppshövitsmannen Jöns Olofsson. Han fick 1444 frälsebrev för bl.a. Skitinbäck och kan ha varit farfarsfar till Erik Bertilsson såsom uppgavs i riddarhusstamtavlan.

http://runeberg.org/frfinl/0152.html

Ramsay, Jully: Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden. Gjös. Adlad 10.8.1444 af konung Kristoffer. Introducerad 1642 på svenska riddarhuset under n:r 279. Fortlefver i Sverige. Gjös. Tab. I. s. 145; Jösse Olofsson. Fick 10.8.1444 i Stockholm frälsebref af konung Kristoffer för alla sina gods, hvaribland Skitinbäck (Nygård) i Pojo socken. Skeppshöfvidsman. Måhända samme Jönis Olofsson som 1450, fogde på Viborg, af dominikanermunkarne köpte Haikko i Borgå socken, och antagligen var broder till den Anders Olofsson som samtidigt nämnes på Haikko.

- - - - -

Anrep, Gabriel; Svenska adelns ättar-taflor. s. Adel. ätten Gjös, N:o 279. T ab. 1.

Jösse Olofsson. Skeppshöfvidsman eller Amiral. Fick 1444 af Konung Christoffer frälsebref, dock utan att något vapen utsattes.

- - - - -

Laivan päällikkö, Viipurin vouti, rälssitilallinen Pohjanpitäjässä. Sai 1444 Ruotsin kuninkaalta Kristofferilta lahjakirjan, johon kuului mm. Skitinbäck (Nygård) Pohjan pitäjässä. Lienee sama Jösse, joka toimi 1450 voutina Viipurissa. Aateloitiin 10.8.1444.

[http://juhansuku.blogspot.fi/2009/02/skitinback-nygard.html]

Åbo tidningar 30/1794:

Åbo Tidningar lehdessä 28.7.1794 julkaistusta rälssikirjeestä. Puhtaaksi kirjoitettuna artikkelin mukaan kirje on seuraavan sisältöinen: Wij Christåffher, medh Gwdz nadh Sweriges, Danemarks, Nåriges, Wendis och Göthis konungh, pfaltzgreffue på Rin och hertigh i Beyern, göre wetterlighett allåm, att för troscap och willigh tienest, som thenne breffwijsere Jösse Olåffsson oss och wårt rike Swerige härtill giordt haffuer och han och hans echte rette affkomme oss och wåre effterkommende konunge och cronan i Swerige trolige göre och bewise skule, tå haffue wij wndt och giffwett honom och hans echte barne och affödå medh thenne wårdt öpne breff frihet och frällse till ewigh tidh på sigh sjelffue och alt theres jordegodz, som han och the medh rette fånget haffue och än häreffter fånge kunna, med arff eller i andre laglige måttå sådan frällse, som andre frijbårne män haffue i wårtt rike Swerige; dogh så, att han eller hans echte barn eller affödå häreffter ingenstedes minske eller under sigh drage någre andre cronå räntte eller affgäldh yttermere än lagh tilsägher, wedh then plicht, som laghboken uthwiser. Ty förbiudhe wij så högåm som lågåm och serdeles allåm wåråm fougdåm och embetsmannåm honom eller hans echte barnåm och affödå häruthi i någånhande måttå att hindra eller qwelie, under wår konungzlige hämdh och wredhe. Datum castro nostro Stockholm anno Domini 1444, ipso die s. Laurentii, opera mea sub secreto.

kuva ym kirjeestä: [http://3.bp.blogspot.com/_54h0q2xW0jc/Rs6-9ojEStI/AAAAAAAAAi8/qJL2rfIKtig/s1600/olofsson.png]

[http://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/binding/408811/image/1]

Gjös/Göös/Giös suku on vanha suomalainen aatelissuku. Introdusoitiin Ruotsin ritarihuoneeseen vuonna 1642, suku numero 279. Suku on kotoisin Pohjan Skitinbäckistä, nykyisin Nygårdin kartano.Sama henkilö oli mahdollisesti se Viipurin vouti Jöns Olofsson, joka 1450 osti Porvoon pitäjän Haikon( juhansuku.blogspot.com/2007/08/skitinbäckin-herra-ja-kirje-vuodelta.html).

view all

Jöns Olofsson Gjös's Timeline

1400
1400
Pohja, Finland
1444
1444
Age 44
Död efter 1444
1450
1450
Age 44
Pojo, Nyland, Finland
????