Jørgen Mikkelsen Rud, til Vedby

Is your surname Rud?

Research the Rud family

Jørgen Mikkelsen Rud, til Vedby's Geni Profile

Records for Jørgen Rud

188,357 Records

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Share

Jørgen Mikkelsen Rud, til Vedby

Birthdate:
Birthplace: Vedby, Holbaek ,Denmark
Death: May 31, 1505
Kbh
Place of Burial: Antvorskov, Slagelse ,Holbaek ,Denmark
Immediate Family:

Son of Mikkel Jørgensen Rud, til Vedbygård and Elsebe Ottesdatter Markmann
Husband of Kristine Eriksdatter Rosenkrantz, til Møgelkjær
Father of Knud Jørgensen Rud, til Vedby; Sophie Jørgensdatter Rud, til Elved and Anne Jørgensdatter Rud
Half brother of Else Mikkelsdatter Rud

Occupation: Riksråd
Managed by: Private User
Last Updated:

About Jørgen Mikkelsen Rud, til Vedby

Rud, Jørgen, –o.1504, til Vedby, Rigsraad, var Søn af nedennævnte Mikkel R. og Elsebe Ottesdatter. Det er vistnok ham, der under Navne som «Georrius Rute de Zelandia» o. lign. findes immatrikuleret ved Universiteterne baade i Greifswald, Erfurt og Rostock i Tiden 1458-63. Han synes nemlig at have været yngre Søn – en Broder af ham var Ridder allerede 1458 –, saa at han maaske oprindelig har været bestemt for den gejstlige Stand; men den nævnte Broder døde tidlig, og J. R. arvede Slægtens Hovedgaard Vedby. 1474 fik han Ventebrev paa det sjællandske Bispelen Venslev (med Arløsetorp); han skulde tiltræde det efter sin Mormoders Død, og han og hans Hustru Kirstine, der var Datter af Erik Ottesen Rosenkrantz (ovfr. S. 202), skulde saa beholde Lenet deres Livstid-, men J. R. synes dog at have overtaget dets Styrelse allerede, før Mormoderen døde. 1482 havde han tillige Roskilde Bisps Gods i Arløse, og 1475-8(5 nævnes han som bispelig Lensmand paa Saltø. Fremdeles forekommer han som Indehaver af Kronlenet Rønnebæksholm 1489-90 og som Lensmand paa Holbæk 1492-99; 1495 fik han for Livstid i Pant det saakaldte Ranes Gods i Kalø Len, som hans Svigerfader før havde haft, og i alt Fald fra 1502 var han Lensmand paa Stege, som han havde i Pant for 2000 Mark, men som 1505 indløstes fra hans Enke af Anders Bille.

Som nævnt ejede J. R. Vedby, desuden erhvervede han en Part i det nærliggende Kragerup, og gjennem sit Giftermaal fik han efter al Sandsynlighed Elvedgaard paa Fyn og maaske ogsaa Møgelkjær i Jylland. Med Jørgen Markmand til Harrested havde han en heftig Trætte, bl. a. fordi han mente sig forurettet ved den Maade, hvorpaa Jørgen Markmands Farfader havde ført Værgemaalet for sin Stifdatter Elsebe, J. R.s Moder; J. R. fik sig vel tilkjendt en Søsterdel i Harrested, men vides ikke at være kommet i Besiddelse af den, og man kjender ikke det endelige Udfald af Striden.

Først i sine senere Aar kom J. R. til at tage mere fremtrædende Del i det offentlige Liv. 1497 var han med paa Toget til Sverige, hvor han skal have ført Skytternes Banner. Fra 1502 forekommer han som Rigsraad, og s. A. var han udset til at være en af Førerne for den Styrke, der skulde undsætte Dronning Christine paa Stockholm. Det vides dog ikke, om han virkelig kom med paa Toget; derimod var han 1502 i Norge, hvor han sammen med sin Datter en Tid førte Befalingen paa Baahus for Datterens Mand, Henrik Krummedige, medens denne var optaget andensteds af at bekæmpe den af Knud Alfsen rejste Opstand.

J. R., der mærkelig nok aldrig blev Ridder, døde mellem 6. Juli 1504 og 31. Marts 1505. Hans Enke mistede, som allerede nævnt, Stege, men fik 1505 for sig og en af sine Sønner Livsbrev paa Mandens Pantelen Ranes Gods i Kalø Len; hun døde 1509 mellem 12. Febr. og 5. April.

Vedel Simonsen, De danske Ruder I, 58 ff. 264 f. Heise, Fam. Rosenkrantz’s Hist. II, 22 ff.

William Christensen.

Jørgen Mikkelsen Rud, til Vedby

http://finnholbek.dk/genealogy/getperson.php?personID=I2172&tree=2

Line: Den nyere Slægt - [Rud]

Død: Mellom 06 Jul 1504 og 31 Mar 1505

Gravlagt: Antvorskov (Slagelse H.)

Familie: Kristine Eriksdatter Rosenkrantz, d. Før 05 Apr 1509, Elvedgaard Gods (Veflinge, Skovby H.)

Gift: Om 1474

Denne gamle sjællandske Slægt bar alt i det 14. Aarh. sit Slægtsnavn, men om dette er valgt efter Slægtens gamle Skjoldemærke, en Sølv-Rude i blaat Felt, eller om Navnet har givet Anledning til Valget af Skjoldemærket, lader sig selvfølgelig ikke nu afgøre.

Det til Skjoldmærket hørende Hjelmtegn var to af Sølv og Blaat delte Vesselhorn, stundom i Slægtens senere Levetid besat hvert med tre Paafjer og en Paafjer mellem Hornene.

Rud’erne, der ikke maa forveksles med Slægter eller Personer af Navne som Rod,, Roed, Rudde, Rod etc., uddøde paa Mandslinien 20 Jan. 1647.

En Trugillus Ruth, som 1315 nævnes blandt Kongens Forlovere ved Forliget i Nyborg, er vistnok den samme sønderjyske Adelsmand, som 1344 kaldes Trugillus Rooth .

En 1392, 1410 og 1435 levende Væbner Claus Jensen førte Rud-Vaabnet, men ikke Slægtsnavnet Rud. Han hører dog sagtens til Slægten, derimod var den hollandske Landstingssaghører Oluf Rud eller Ruth 1437 — 1467 vistnok efter sit Vaaben at dømme af en ganske anden Slægt og en 1570 nævnt kgl. Enspænder Marcus Rud, maaske en Ætling af en Matts Rud, der i Kong Hans’ Tid betjente en lignende Stilling ved Hove, var vel slet ikke af Adel

--

Danmarks Adels Aarbog, Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen., (Dansk Adelsforening), [1884 - 2005]., DAA 1912:438 - (436).

view all

Jørgen Mikkelsen Rud, til Vedby's Timeline

1484
1484
Vedby, Holbæk, Danmark
1488
1488
Løve, Holbæk, Denmark
1505
March 31, 1505
Antvorskov, Slagelse ,Holbaek ,Denmark
May 31, 1505
Kbh
????
Vedby, Holbaek ,Denmark
????
????
????
????
Vedby