Is your surname Cats?

Research the Cats family

Share your family tree and photos with the people you know and love

 • Build your family tree online
 • Share photos and videos
 • Smart Matching™ technology
 • Free!

Jacob Cats

Also Known As: "Heer van Wulpen en Finningley"
Birthdate: (82)
Birthplace: Brouwershaven, Zeeland, Netherlands
Death: September 12, 1660 (82)
The Hague, South Holland, Netherlands
Place of Burial: The Hague, The Hague, Zuid-Holland, The Netherlands
Immediate Family:

Son of Adriaen Cornelisz Cats and Leenken Jacob Jansdr Breyde
Husband of Elisabeth van Valckenburg
Father of Anna Cats; Johannes Cats; Cornelis Cats; Elisabeth Cats; Elisabeth (I) Cats and 2 others
Brother of Cornelis Cats and Quirina Cats
Half brother of Matthijs Cats; Leenken Cats; Salomon Cats and Naam Zn 3 onbekend Cats

Managed by: George J. Homs
Last Updated:

About Jacob Cats

Read a full profile on Wikipedia • dbnl.org...
 • CATS (Jacob), geb. 10 Nov. 1577 te Brouwershaven, overl. 12 Sept. 1660 op zijn landgoed Zorgvliet bij 's Gravenhage aan den Ouden Scheveningschen weg. Zijn vader was Adriaen Cornelisz. Cats (zie boven), lid van de vroedschap in Brouwershaven, zijn moeder Leenken Jacob Jan Breydersdochter, zijn geslacht was niet verwant aan dat der heeren van Cats op N.-Beveland....

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Z7inyQUxDQ8J:www.hogenda.nl/wp-content/plugins/hogenda-search/download_attachment.php%3Fid%3D81%26type%3Dbiography+&cd=1&hl=nl&ct=clnk&gl=be

 • Jacob Cats groeide verder op in het gezin van zijn tante ("zus" van zijn moeder Leenken Jacob Jansdr Breyde) na het overlijden van zijn moeder toen zijn vader hertrouwde met de roomse Jolente Grande uit Wallonie.
 • ....Na een korte verliefdheid op een meisje, dat hij in de Waalsche kerk te Middelburg gezien had, spoedig voorzichtiglijk beheerscht te hebben, toen bleek dat haars vaders financieele positie niet schitterend was, trouwde hij 26 April 1605 met Elisabeth van Valckenburgh, een rijk, mooi meisje, nauwelijks twee jaar jonger dan hij. Zij was geboortig uit Antwerpen,...
 • .....Te Middelburg zijn zeven kinderen uit hun huwelijk gedoopt: Johannes (ged. 21 Sept. 1607, overl. 5 Jan. 1618), Anna (ged. 12 Juni 1609), Helene (ged. 22 Oct. 1610), Elisabeth I (ged. 27 Jan. 1612), Jacobus (ged. 3 Oct. 1613), Cornelis (ged. 5 Juli 1617), Elisabeth II (ged. 5 Oct. 1618). Toen Cats in 1623....
 • ... huwelijk te Amsterdam: ,126 April 1605. JACOB CATS, van Brouwershaven, oud 27 jaren, wonende tot Middelburg,geassisteerd met CORNELIS CATS, zijn broeder en ELISABETH VAN VALKENBORG, van Antwerpen, oud 26 jaren, wonende in de warmoesstraat , geassisteerd met ELISABETH MICHIELS..... haer moeder en MARGRIET DE VOGELAER, haar zuster.” [Navorscher mei 1885 Bijblad pag cxvii]

De Catspolders.

Met de Catspolders worden een aantal polders in de omgeving van Groede (Zeeuws-Vlaanderen) bedoeld, die zijn ingedijkt ten tijde van het Twaalfjarig Bestand. Jacob Cats

De Catspolders zijn genoemd naar de jurist en hoge ambtenaar tijdens de Republiek Jacob Cats (1577-1660), die tegenwoordig voornamelijk als dichter nog bekendheid geniet; maar ook het Catshuis is naar hem genoemd. Cats stamde uit een welgestelde Zeeuwse familie. Toen zijn werk als advocaat in Den Haag hem rond 1611 steeds meer vrije tijd liet, ging hij zich aan zijn Zeeuwse bezittingen wijden.

Door de inundaties van 1583 was het oude land tussen Oostburg en Groede, dat deels onder de naam Oude Yevene bekend was, door een nieuw ontstane geul, het Nieuwerhavense Gat, in tweeën gedeeld. De nog bestaande Nieuwerkerkse Kreek was een zijarm van deze geul. De polders ten noorden van het Nieuwerhavense Gat worden de Catspolders genoemd.

Samen met zijn broer Cornelis Cats, die burgemeester was van hun vaderstad Brouwershaven, kocht Jacob voor een zacht prijsje landerijen in Staats Vlaanderen die tijdens de oorlogshandelingen van de Tachtigjarige Oorlog ondergelopen waren en liet ze bedijken en droogleggen. Vervolgens maakten de broers aanzienlijke winsten.

Tegenslagen waren de inundaties van 1621, toen het Twaalfjarig Bestand was verstreken, en processen omtrent het eigendomsrecht van de gronden. Niettemin wisten de gebroeders Cats met hun activiteiten om in groote ernst van water landt te maecken pas echt een fortuin te vergaren. Jacob Cats zou bij zijn dood in 1660 2.250.000 gulden nalaten.[1]

Ook met de Sint-Pietersabdij werd een contract gesloten om polders droog te leggen. In 1613 werd 2000 hectare ingepolderd, te weten:

  Nieuwe Groedsche of Oude IJvepolder (778 ha), met daarin de Nieuwerkerkse Kreek
  Oude Groedsche polder (459 ha), met daarin de Baarzandse Kreek
  Blokspolder (54 ha), genoemd naar Nicolaas de Blocq, een landeigenaar
  Tuinpolder (7 ha)
  Isenpolder (23 ha)
  Oudepolder (96 ha), de vroegere Oudelantpolder
  Stoute- of Zoutepolder (134 ha)
  Proostpolder (176 ha)
  Gerard de Moorspolder (133 ha), de vroegere Polder van Namen
  Kleine polder (44 ha)
  Cletemspolder (18 ha)
  's-Gravenpolder (96 ha), genoemd naar graaf Jan I van Namen die deze reeds in 1282 had laten bedijken

In één jaar tijd werd aldus 2015 hectare land gewonnen. Aan Jacob Cats herinneren nog de Catshoeve ten noorden van Groede, en de Catsweg die van deze hoeve naar het westen loopt. Overige polders

Andere polders die tot dit complex worden gerekend, hoewel niet door Cats ingepolderd, zijn:

  Baanstpolder
  Adornispolder
  Lampzinspolder
  Parochiepolder
  Groote Corneliapolder
  Kleine Corneliapolder
  Van der Lingenspolder

view all 11

Jacob Cats's Timeline

1577
November 10, 1577
Brouwershaven, Zeeland, Netherlands
1607
September 21, 1607
Age 29
1609
June 12, 1609
Age 31
1610
October 22, 1610
Age 32
1612
January 27, 1612
Age 34
1613
October 3, 1613
Age 35
1617
July 5, 1617
Age 39
1618
October 5, 1618
Age 40
Middelburg, Zeeland, Nederland
1660
September 12, 1660
Age 82
The Hague, South Holland, Netherlands