Jacob Cornelis Stoop

Is your surname Stoop?

Research the Stoop family

Jacob Cornelis Stoop's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Share

Jacob Cornelis Stoop

Birthdate: (72)
Birthplace: Dordrecht, Dordrecht, South Holland, The Netherlands
Death: December 19, 1939 (72)
Place of Burial: Dordrecht, Dordrecht, South Holland, The Netherlands
Immediate Family:

Son of Adriaan Stoop and Cornelia Déking Dura
Husband of Coralie (Cora) Vriesendorp
Father of Jacob Cornelis Stoop
Brother of Frederick Cornelis Stoop; Adriaan Stoop; Theodoor Stoop; Adriana Wilhelmina Stoop; Cornelis Stoop and 1 other

Managed by: Private User
Last Updated:

About Jacob Cornelis Stoop

mr. Jacob Cornelis Stoop Geboren: 19-2-1867 te Dordrecht Wonende: Singel 64 (Dordrecht) later te 's-Gravenhage Functie: directeur van de Twentsche Bank (kantoor Dordrecht) Onderscheiding: - Uitreiking: -

Aanmerkingen: - (Dordrecht 29 November 1933) Mr. Jacob Cornelis Stoop, geboren alhier 19 Februari 1867 en wonende in deze gemeente Singel 64, zal op 1 Januari a.s. zijn functie van directeur van het Kantoor Dordrecht der Twentsche Bank neerleggen. De heer Stoop is een zeer geacht ingezetene. Gesproten uit een oer-oud Dordtsch patricisch geslacht, heeft hij na het beeindigen van zijn academische studiën verder zijn werkzaam leven in deze Gemeente doorgebracht. Hij begon als medefirmant van het door zijn vader opgerichte bankiershuis Stoop en zoon. Deze zaak werd bij de na-oorlogsche bankconcentratie in 1921 overgenomen door de Twentsche Bank. Hij trad toen op als directeur van het kantoor Dordrecht. Van 1 Januari 1894 tot en met 1 Januari 1905 nam hij daarbij de fucntie waar van secretaris der Kamer van Koophandel. Dit is wel het eenige officieele ambt, dat hij heeft bekleed. Het beteekent echter niet, dat hij zich verder niets met de publieke zaak heeft bemoeid. Integendeel. Als Dordtenaar van den echten ouden stempel heeft hij op verschillende wijzen blijken gegeven van waren burgerzin. Zoo hoorde hij tot de leden van enkele Dordtsche families, die het kapitaal hebben gefourneerd voor het stichten van de Middelbare Technische School alhier. Van het bestuur van deze uitnemend bekend staande inrichting is hij voorzitter. Ook is hij medeoprichten van de Vereeniging voor Ziekenverpleging, welke een modern geoutilleerd particulier ziekenhuis heeft gesticht. Voor het tot stand komen daarvan heeft hij zich financieel geinteresseerd. Tevens is hij verscheiden jaren regent geweest van het Gemeentelijk Gast- of Ziekenhuis. Sedert 1921 is de heer Stoop penningmeester der Commissie tot restauratie der Groote kerk. Met andere leden der familie Stoop heeft hij dit historisch gebouw helpen verfraaien door het schenken van eenoge gebrandschilderde ramen van groote kunstwaarde, welke de stemming van het interieur in hooge mate verheffen. Hij is medeoprichten en van den beginnen af bestuurslid thans voorzitter- van de Stichting Woningzorg en de Vereniging Volkshuisvesting, welke kort na het tot stand komen van de Woningwet werden in het leven geroepen. Van den in 1624 gestichten Arend Maertenshof bekleedt de heer Stoop het rentmeesterschap. De regenten ervan behooren nog steeds tot de afstammelingen van den stichter Arend Maertens. Aangezien de heer Stoop op financieel gebied een erkende specialiteit is, is hij voor velen op dit gebied een raadgever, wiens adviezen bijzonder worden gewaardeerd. Het ligt dus voor de hand, dat eenige belangrijke Dordtsche ondernemingen zich van zijn medewerking hebben verzekerd. Zoo is hij commissaris der Biscuitfabriek Victoria, van de Brandverzekering maatschappij Holland van 1859 en lid van den Raad van Toezicht der Dordrechtsche Hypotheekbank. Uit al deze functies blijkt, dat de heer Stoop voor de Dordtsche samenleving steeds een man van groote beteekenis is geweest en zich voor haar bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt. Het is een publiek geheim, dat hij in stilte ook steeds zeer veel goed heeft gedaan. Menigeen heeft hij niet alleen met raad, doch ook met de daad - wat doorgaans beteekende financieel - geholpen. Als er gelden ingezameld moetne worden voor het lenigen van nood, veroorzaakt door rampen, of in dezen tijd om crisisslachtoffers te steunen, doe ik nooit vergeefs een beroep op zijn middadigheid. Ik moge dan ook in het bovenstaande aanleiding vinden, om U te verzoeken, wel te willen bevorderen, dat aan den heer Stoop bij het neerleggen van zijn functie van bankdirecteur, als erkenning van zijn vele belangrijke diensten, aan de gemeenschap bewezen, een koninklijke onderscheiding worden toegekend, en wel dat hij wordt benoemd tot Officier in de orde van Oranje Nassau, zulks tegen 1 Januari 1934. De Burgemeester van Dordrecht (get.) de Gaay Fortman. - (Dordrecht 25 Juli 1936) In antwoord op Uw nevenvermeld schrijven heb ik de eer, U te berichten, dat er mijnerzijds geen bezwaar bestaat tegen het toekennen van een Koninklijke onderscheiding aan Jhr Mr J.C. Stoop, te 's-Gravenhage, in verband met het binnenkort te herdenken 25-jarig bestaan van de Middelbare Technische School te Dordrecht. Ik zou er mij bijzonder over vehreugen, als hem een dergelijke onderscheiding werd toegekend en ik moge dit in het hieronder volgende motiveeren. Jhr. Mr. J.C. Stoop is alhier geboren 19 Februari 1867 en heeft in deze gemeente gewoond tot 20 Juni 1934, toen hij naar 's-Gravenhage is vertrokken.

view all

Jacob Cornelis Stoop's Timeline

1867
February 19, 1867
Dordrecht, Dordrecht, South Holland, The Netherlands
1894
November 7, 1894
Age 27
Dordrecht, Dordrecht, South Holland, The Netherlands
1939
December 19, 1939
Age 72
????
Dordrecht, Dordrecht, South Holland, The Netherlands