Jacob Jansen Kielland

Is your surname Kielland?

Research the Kielland family

Jacob Jansen Kielland's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Jacob Jansen Kielland

Birthdate:
Birthplace: Sokndal, Rogaland, Norway
Death: October 20, 1788 (62)
Stavanger, Rogaland, Norge
Place of Burial: Stavanger, Rogaland, Norway
Immediate Family:

Son of Jan Jacobsen Kielland and Frøchen Gabrielsdatter Kirsebom
Husband of Margaretha Pedersdatter Kielland and Elisabeth Schanche
Father of Margaretha Jacobsdotter Kielland; Elisabeth Jacobsdtr. Kielland; Gabriel Schanche Kielland; Fridericha Jacobsdtr. Kielland; Jan Jacobson Kielland and 4 others
Brother of Gabriel Kirsebom Kielland; Gabriel Kirsebom Jansen Kielland and Elchen Jansdatter Kielland

Occupation: Kjøpmann. 1762 købmand i Stavanger
Managed by: Private User
Last Updated:

About Jacob Jansen Kielland

Notater : Etter konfirmasjonen våren 1743 oppholdt han seg fremdeles to år hjemme hos faren for å opplæres i handelen og bega seg så 30. april 1745 til England, der han var i 10 måneder hos presten Alex. Cunningham i Waltham-stow, grevskapet Essex, for språkopplæring.

Fra England dro Jacob til Holland, hvor han synes å ha oppholdt seg flere år. Sommeren 1748 var han i Stavanger, men han må vendt tilbake til Holland. Han forfattet et bryllupsdikt på hollandsk som ble trykt i Amsterdam 1750.

Et nyttårsønske datert Abcoude 1 Januar 1749 skrev han slik: "Een vrolijck en voorspoedig Iaar – Geluk, Gezondheyd en Welstand – De Zeegeningen allegaar – wenscht Campen aan myn Heer Kielland".

Under oppholdet var han i lengre tid på kontor hos det den gang bekjente firma i Amsterdam Jean & Laurens Laasbye, derav omtrent ett år som volontør. Han måtte betale "aparte" fl. 200, "og jeg gav", anfører han, "et Venskabs Maaltid som kostede mig saavidt ieg erindrer 50 fl. for den Artighed ieg havde nydt af Huusets Familie". Under oppholdet hos Laasbye lærte han også assuransevesen.

Ved sin hjemkomst til Norge nedsatte han seg som kjøpmann i Stavanger, der han tok borgerskap 7. oktober 1751 og derved ble stifter av det senere så bekjente handelshus "Jacob Kielland & Søn". Hans bosettelse i Stavanger var forberedt foregående år, da faren fra et dødsbo hadde kjøpt et hus ved Strandgaden med sjøhus. Besvogret med eierne av det viktigste handelshuset i byen varte det ikke lenge før han hadde fast fot innenfor ledende kretser. Han drev handel av alle slag og et betydelig skipsrederi, dels alene dels sammen med sin bror Gabriel bosatt i Sokndal. Handelen innenlands foregikk etter datidens skikk så vel en gros som en detail. Varene ble dels solgt i hans krambod i Stavanger og på Sandnes, der han eide en tredjedel av utsalgstedet, dels sendt videre til kommisjonærer. Kjøpmennene unnslo seg heller ikke for smugling av slike varer som var forbeholdt de danske handlende, som brennevin, grønnsåpe, sukker og nagler.

Husets formue hadde fremgang slik at han 1773 var blitt den tredje i rekken av Stavangers skatteytere. 1785 gir han til en ny handelsforbindelse følgende skildring av sin virksomhet: "Til Underretning lader ieg Dem vide, at min Handels Beskieftigelse er i alle Fornødenheder, saavel hvad der kommer fra vore vestindiske Øer, Middelhavet, Spanien, Portugal, Frankrig, Holland, Engelland, Østersøen, Danmark, ja Norge selv fra sine Stæder, hvortil ieg har egne Skibe og ikke uden hændelsesviis befragtes nogen, naar det indtreffer, at ieg ey kand betiene mig af egne. Er fransk Brændevin, Genever, engelske uldne Varaer Deres Handel, videre Rom, Vin, spansk Salt, da kand ieg give Leverance deraf, sidste Sort offentlig, men øvrige smugelviis og saaledes skal De strax faa Rembours for Deres Forskud."

Handelshuset var den tiden vokst til å bli det første i distriktet.

I tillegg til handel besto virksomheten av skipsbyggeri, sagbruk med trelasteksport, fiskeri, hummerleveranse, kommisjon i alminnelighet og særlig havarikommisjon. Vårsildefisket i den nordlige delen av Stavanger amt var av stor betydning, men varierende som inntektskilde. I 1776 sysselsatte han 40 mennesker med salting og pakking for eksport, mens det i 1786 meldes at det ikke var fanget en eneste tønne sild. Senere kom det år om annet sommersild.

Han var forvalter av det rektoratet i Kristiansand benefiserede gods, ble 20. juni 1764 av stiftsbefalingsmannen overdratt forhandlingen av stemplet papir og forpaktet i 1768-70 Stavangers konsumptionsintrader. Han ble 1776 stadskaptein og var formann for byens eligerede menn.

Ved siden av sin forretningsvirksomhet interesserte han seg sterkt for oppdyrking og beplantning av de av ham festede Egenæsløkker (der hans sønn fikk bygget Ledaal). Begravet i den Godtzenske familiebegravelse i Stavange domkirke om kvelden 2. november 1788.


Etter konfirmasjonen våren 1743 oppholdt han seg fremdeles to år hjemme hos faren for å opplæres i handelen og bega seg så 30. april 1745 til England, der han var i 10 måneder hos presten Alex. Cunningham i Waltham-stow, grevskapet Essex, for språkopplæring.

Fra England dro Jacob til Holland, hvor han synes å ha oppholdt seg flere år. Sommeren 1748 var han i Stavanger, men han må vendt tilbake til Holland. Han forfattet et bryllupsdikt på hollandsk som ble trykt i Amsterdam 1750.

Et nyttårsønske datert Abcoude 1 Januar 1749 skrev han slik: "Een vrolijck en voorspoedig Iaar – Geluk, Gezondheyd en Welstand – De Zeegeningen allegaar – wenscht Campen aan myn Heer Kielland".

Under oppholdet var han i lengre tid på kontor hos det den gang bekjente firma i Amsterdam Jean & Laurens Laasbye, derav omtrent ett år som volontør. Han måtte betale "aparte" fl. 200, "og jeg gav", anfører han, "et Venskabs Maaltid som kostede mig saavidt ieg erindrer 50 fl. for den Artighed ieg havde nydt af Huusets Familie". Under oppholdet hos Laasbye lærte han også assuransevesen. Ved sin hjemkomst til Norge nedsatte han seg som kjøpmann i Stavanger, der han tok borgerskap 7. oktober 1751 og derved ble stifter av det senere så bekjente handelshus "Jacob Kielland & Søn". Hans bosettelse i Stavanger var forberedt foregående år, da faren fra et dødsbo hadde kjøpt et hus ved Strandgaden med sjøhus. Besvogret med eierne av det viktigste handelshuset i byen varte det ikke lenge før han hadde fast fot innenfor ledende kretser. Han drev handel av alle slag og et betydelig skipsrederi, dels alene dels sammen med sin bror Gabriel bosatt i Sokndal. Handelen innenlands foregikk etter datidens skikk så vel en gros som en detail. Varene ble dels solgt i hans krambod i Stavanger og på Sandnes, der han eide en tredjedel av utsalgstedet, dels sendt videre til kommisjonærer. Kjøpmennene unnslo seg heller ikke for smugling av slike varer som var forbeholdt de danske handlende, som brennevin, grønnsåpe, sukker og nagler. Husets formue hadde fremgang slik at han 1773 var blitt den tredje i rekken av Stavangers skatteytere. 1785 gir han til en ny handelsforbindelse følgende skildring av sin virksomhet: "Til Underretning lader ieg Dem vide, at min Handels Beskieftigelse er i alle Fornødenheder, saavel hvad der kommer fra vore vestindiske Øer, Middelhavet, Spanien, Portugal, Frankrig, Holland, Engelland, Østersøen, Danmark, ja Norge selv fra sine Stæder, hvortil ieg har egne Skibe og ikke uden hændelsesviis befragtes nogen, naar det indtreffer, at ieg ey kand betiene mig af egne. Er fransk Brændevin, Genever, engelske uldne Varaer Deres Handel, videre Rom, Vin, spansk Salt, da kand ieg give Leverance deraf, sidste Sort offentlig, men øvrige smugelviis og saaledes skal De strax faa Rembours for Deres Forskud." Handelshuset var den tiden vokst til å bli det første i distriktet.

I tillegg til handel besto virksomheten av skipsbyggeri, sagbruk med trelasteksport, fiskeri, hummerleveranse, kommisjon i alminnelighet og særlig havarikommisjon. Vårsildefisket i den nordlige delen av Stavanger amt var av stor betydning, men varierende som inntektskilde. I 1776 sysselsatte han 40 mennesker med salting og pakking for eksport, mens det i 1786 meldes at det ikke var fanget en eneste tønne sild. Senere kom det år om annet sommersild.

Han var forvalter av det rektoratet i Kristiansand benefiserede gods, ble 20. juni 1764 av stiftsbefalingsmannen overdratt forhandlingen av stemplet papir og forpaktet i 1768-70 Stavangers konsumptionsintrader. Han ble 1776 stadskaptein og var formann for byens eligerede menn. Ved siden av sin forretningsvirksomhet interesserte han seg sterkt for oppdyrking og beplantning av de av ham festede Egenæsløkker (der hans sønn fikk bygget Ledaal). Begravet i den Godtzenske familiebegravelse i Stavange domkirke om kvelden 2. november 1788.

view all 14

Jacob Jansen Kielland's Timeline

1726
February 12, 1726
Sokndal, Rogaland, Norway
1755
April 28, 1755
Age 29
1758
May 16, 1758
Age 32
1760
March 4, 1760
Age 34
Stavanger, Rogaland, Norway
1761
April 9, 1761
Age 35
1763
January 6, 1763
Age 36
1764
May 21, 1764
Age 38
Stavanger, Rogaland, Norge
1766
December 24, 1766
Age 40
Stavanger, Rogaland, Norway