Jacob Lambrechtsz van der Meer

Is your surname van der Meer?

Research the van der Meer family

Jacob Lambrechtsz van der Meer's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Jacob Lambrechtsz van der Meer

Birthdate:
Death:
Immediate Family:

Son of Lambrecht Gerritsz van der Meer and Alijt Jans van Hodenpijl
Husband of Ida Tou Claesdr. van der Burch
Brother of Vranck Lambrechts van der Meer
Half brother of Boudyn Boudynsz Hart (van der Woert) and Catharina Boudynsdr. van der Woert

Managed by: Private User
Last Updated:

About Jacob Lambrechtsz van der Meer

Beroepen van Jacob

  • Schepen van Delft (1423, 1445)
  • gasthuismeester te Delft (1421, 1432, 1437, 1440)

Bron filitatie Jacob Lambrechtsz van der Meer, Nederlandsche Leeuw

Jaeren getrout gehadt Algt yan Hodenpgl alsdoen Staedt JoflFvrouwe bij de Vrouwe van Montfoort, daer mede bij is coomen woonen binnen Delft : sich noemende Lambrecht yan Tol: van een stuck goets, mach wesen bij hem beseten ofte uyt andere onbekende oorsaecken: Behoudende nochtans, sonder den naem te gebruycken de yoUe wapenen yan Teeckelenburch gelijck die deurgaens tot noch toe gevoert hebben zijne naecomelingen, den welcken den naem Van der Meer gegeyen is geweest ter oorsaecke yan de bladeren in de yoorsz. wapenen gelijck wesende Meeren bladeren op de Meeren ofte staende waeteren wassende soo men die in Hollandt noemt: ende als andere geslachten , soo bier te lande als in Vlaenderen, gelijcke bladeren van andere ^ coleuren in heure wapenen geyende sulcs den toenaem oock hebben van Van der Meer : 'T welcke de outste yan desen geslachte vertelt hebben yan heure ouders yerstaen te hebben. Mitsgaders noch tot beyestinge yan de afcompste des yoorsz. Lambrechts soo sijnder brieyen geweest ende welcke Sentbrieven in den Delftsche brandt sijn verlooren, welcke brieven bij den Heer van Montfoort inder tijdt gescbreeyen aen Arent Vrancken Van der Meer Behoudt yan Delft ende Bailliu yan Delffland^ bier nae volgende , dan die hem noemende Sijmen Meer.

DVoorschreeve Lambrecht beeft bij zijne yoomoemde huysvrouwe gewonnen twee Soonen als Vranck Lam- brechts S , geseit Van der Meer bier onder aen volgende, ende Jacob Lambrechts 8., geseit Van der Meer die getroudt badde Ide Tou Claesdr. daer van yerscheiden naecomelingen ende noch onder andere mans oijren, den naem en wapenen voorsz. voerende in den Jaere (2) XV*' drieëntnegentig in 't leven waeren Gerrit Adriaens S. yan der Meer, Schepen tot Delft, Dirclj van der Meer, ende Pieter van der Meer Comelis Zoenen, ende Vrancken heurluijder. broeders Soon Mr. Adriaen van der Meer, Raedt in den Hoove van Hollandt, Cornelis Adriaens S. van der Meer, mede Schepen tot Delft, ende Engelbrecht van der Meer, zijn Broeder Jan van der Meer, Bailliu tot Heenvliet, beide Adriaens Zoonen gebroeders. Bron/source : https://archive.org/stream/denederlandsche01wapegoog/denederlandsche01wapegoog_djvu.txt

view all

Jacob Lambrechtsz van der Meer's Timeline