Is your surname Wegelius?

Research the Wegelius family

Jakob Wegelius's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Jakob Wegelius

Birthdate: (81)
Birthplace: Vörå, Finland
Death: January 8, 1861 (81)
Malax, Finland
Immediate Family:

Son of Esaias Wegelius and Ulrika Tunaeus
Husband of Kristina Charlotta Essen and Doktorinnan Emelie Lorenzsdotter Wegelius
Father of Ulrika Christina Jakobsdotter Wegelius; Betta Sofia Wegelius; Charlotta Jakobsdotter Wegelius; Jakob Esaias Wegelius; Johan Alarik Wegelius and 3 others
Brother of Henrik Wegelius; Olof Wegelius; Esaias Wegelius; Maria Wegelius; Ulrika Wegelius and 5 others

Occupation: kaplan i Oravais och Solf 1827, kyrkoherde i Malax 1832, prost 1834, Doktor
Managed by: Private User
Last Updated:

About Jakob Wegelius

http://fi.wikipedia.org/wiki/Jakob_Wegelius

http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/henkilo.php?id=10981

Jakob Wegelius, oli merkillinen mies", kertoi Lydia Bergroth tyttärelleen Kersti Bergrothille - ja oikeassa hän olikin. Jakob Wegelius (1779-1861), tämän kirjan keskushenkilö, "Malax-prosten", "kolminkertainen tohtori", "Döbelnin lääkäri", oli niitä legendaarisia henkilöitä, joiden ympärille alkoi kiertyä tarinoita jo hänen eläessään ja varsinkin hänen kuoltuaan. Wegelius osui näet elämään Pohjanmaalla aikana, jolloin siellä käytiin kahta sotaa ja herätysliikkeet etsivät elintilaa kirkon piirissä.

https://www.sttinfo.fi/release?releaseId=42474

N:o 3 & 4 KYRKANS UNGDOM 1933

DEN STÖRDA DANSEN. ETT HUNDRAÅRSMINNE.

Den 1 juli 1832 timade å Malax prostgård

en uppseendeväckande händelse. En

av »den tredubbla doktorn» Jakob Wegeljus

! döttrar firade bröllop. Bland de talrika

bröllopsgästerna befann

sig även brudens kusin den unge

studenten Karl Gustav von

Essen, född å"Kimo bruk i Oravais

den 20 mars 1815. Denne

var känd såsom ett kvickhuvud,

som spridde glam omkring

sig, vart han än kom.

Men genast från början hade

man nu på känn att han förändrat

väsen. Även hade ryktet

talat om att han på den senaste

tiden blivit mycket »besynnerlig

». Så spelade man upp

till den tidens även i prästgårdarna

vanliga bröllopsdans.

Mitt under denna började den

unge, eldige studenten med flammande ord

bestraffa de sorglöst skämtande människorna

och med hänförelse tala om det enda

nödvändiga.

Bestörtning och uppståndelse grep det

glada bröllopsfolket. Festglädjen var

ohjälpligt störd. Med ogillande nämndes

Karl Gustav von Essens namn tiden närmast

därefter i svenska Österbottens prästgårdar

och ståndspersonshem. Men mången

hade vid detta uppträdande fått ett

stygn i sitt hjärta, som icke läktes, förrän

man låtit sig ryckas med av den åren därefter

frambrytande väckelsen. Och vid

det dubbelbröllop, som sommaren 1834 firades

å samma prästgård och varvid två av

den tredubbla doktorns» döttrar gifte sig

med de unga prästerna Johan Stenbäck och

Edvard Svan, dansades icke längre, utan

sjöngs i stället psalmer och Sions sånger

och hölls uppbyggliga tal. Bland dem som

ogillade festglädjens störande vid Malaxbröllopet

1832 fanns även den 'unge skalden

Lars Stenbäck. Men våren 1835 började

även han med hänförelse

tala om »det enda nödvändiga»

och blev Essens närmaste medkämpe

för väckelsen bland studentkamraterna

nere i Helsingfors.

Karl Gustav von Essens uppträdande

vid Malaxbröllopet är

ett första förebud till väckelsens

annalkande och störande

av det föregående upplysningsskedets

festglädje i svenska

Österbottens .prästgårdar. Essen

kom till Malax direkt från

Ylivieska, där han vistades hos

. sin fasters man Jonas Lagus

somrarna 1831 och 1832 och hade

ryckts med av väckelsen kring denne.

Från denna Essens väckelsetid berättas

följande händelse: »En dag hade Lagus

talat allvarliga ord till sin unge vän om

människohjärtats fördärv och om dess böjelse

att skilja sig från Gud. Även under

en kort bön, skall . han hava yttrat, förirra

sig tankarna ofta långt från Herren, utan

att ens tala om att det är nästan omöjligt

att några timmar å rad helt förbliva i honom!

Detta kunde v. Essen ej tro; tvärtom

försäkrade han, att han hela dagen

kunde tänka på Gud och umgås med honom.

Han drog sig tillbaka för att bevisa

sitt påstående. Efter en stund hörde man

från Essens vindsrum psalmsång, som han

ackompanjerade med sin fiol. Men det

räckte ej länge, innan någon världslig melodi,

ja t, o. ni. dansmusik avbröt den allvarliga

musiken. Essen häpnade, förkros-

sad lade han bort sin fiol och kom ned för

att berätta för Lagus, huru hans beslut att

hela dagen tjäna Gud hade utfallit.»

Denna händelse förklarar elden i Essens

uppträdande vid .Malaxbrollopet 1832. Och

den begåvade ynglingen blir ett medel till

de bildade kretsarnas erövring för väckelsen

under loppet av 1830-talet. Hans inflytande

kommer först till synes i ståndspersonhemmen

i Vasabygderna och självfallet

framfor allt på hams hemort, Kimo

bruk. Från dessa hem sprider sig rörelsen

småningom till bygdernas allmoge. Men

han förmedlar väckelsen även till studenterna

vid Helsingfors universitet, där hans

tändande inflytande kommer till synes i

den österbottniska studentnationen redan

våren 1834. När Lars Stenbäck följande år

slutil sig till, bliva dessa två., forst trogna

rumskamrater och ,sedermera svågrar, studentväckelsens

självskrivna ledare. Tillsammans

redigera de i denna egenskap

aren 1839-1841 Evangeliskt Weckoblad.

Och tillsammans bedriva de teologiska

studier, som sikta till anställning vid universitetet.

När 1840-talet ingår, står folkväckelsen

i sin största blomstring. Delta gäller

allmogen, men det galler även studenterna.

Allt såg så. lovande ut for de två vännerna.

Men så slogs den ena efter den

andra av deras drömmar i kras. På grund

av dess alltför beska kritik av den föregående

tidens förnuftstro och ljumma kristendom

indrogs genom myndigheternas ingripande

Evangeliskt Weckoblad varen 1841.

På grund av sin egenskap av studentväckelsens

ledare vägrades Stenbäck 1844,

ehuru han var fullt kompetent, ansökt teologisk

docentur. Aven Essen fann sina befordringsmöjligheter

vid universitetet tillsvidare

tillintetgjorda. De två vännerna

flyttade nu till den österbottniska hembygden,

Stenbäck sasom rektor för Vasa skola

och Essen såsom kapellan i Ylihärmä.

Snart hade bladet dock åter vänt sig.

Stenbäck kallades 1855 till första innehavare

av professuren i pedagogik i Helsingfors.

Men då han icke längre trivdes vid

universitetet, utbytte , han redan efter en

termin professuren mot kyrkoherdetjänsten

i Storkyro, där han avled den 21 april

1870. Och Essen blev professor i praktisk

teologi 1866. Men redan 1875 hade han nått

pensionsåldern och lämnade universitetet.

År 1878 ställdes han av prästerskapet på

förslag till biskopsstolen i Borgå och skulle

ha blivit utnämnd, om han icke bestämt avböjt

detta. Han avled vid hög ålder den

22 juli 1895. Alltifrån början av 1850-talet

är han en av de främsta ledarna för den

vid folkväckelsens sönderfall uppkomna

bibliska riktningen inom vår 'kyrka.

Som ung student tog Essen hösten 1835

anställning som hemlärare hos änkefru

Sofia Fabritius å Puhos bruk i Kides

i Karelen. Under denna tid upplever Essen

den glädjen, att hans föräldrar hemma

i Kimo sluta sig till väckelsen våren 1836.

Och på hösten samma år har han att meddela

dem följande gliidjebudskap: »Glädjens

med .mig och prisen Gud med mig!

Jag är nu mer ej ensam, Herren har givit

mig ressällskap . . . Vi sutto, värdinnan,

hennes syster och jag, efter kvällsvarden

och pratade. Talet fick snart en allvarsammare

syftning, såsom så ofta då det varit

för trångt och för fullt inom mig. Snart

var det fråga om att tro och inte tro. »Men

vad skall man då säga om dem, som gärna

ville tro, men inte kan?» invände min värdinna,

och en tår, som ,med detsamma

glänste i hennes öga, övertygade mig om

att del var sig själv hon menade. jag försummade

ej tillfället att genast gå henne

på livet och visa henne, huru detta var en

väckelse av den förekommande nåden,

som ej borde försummas . . . Även systern

bekände, att hon 'Inge haft väckelse, men

ej täckts komma och fråga råd.»

Sasom en samlande lösen för Karl Gustav

von Essens religiösa åskadning framstår

namnet på en liten skrift, som han utgav

på sin ålderdom, »Jesus allena.» Det

var Jesus allena, som hade fångat hans

eldiga sinne, när han såsom nyss konfirmerad

yngling bade kommit till Ylivieska,

där den heliga elden börjat brinna kring

Jonas Lagus. Det var Jesus allena, som

fyllde honom med hänförelse, när han en

gång under sin ungdom störde dansen

å Malax prostgård. Och det var Jesus allena,

som framstod for den vise åldringens blick,

när han gick till vila fråu sina verk.

Tor Krook.

view all 13

Jakob Wegelius's Timeline

1779
December 9, 1779
Vörå, Finland
1810
September 21, 1810
Age 30
Finland
1813
February 16, 1813
Age 33
Oravais
1813
Age 33
1815
January 2, 1815
Age 35
Oravais, Finland
1817
1817
Age 37
1819
1819
Age 39
1822
December 19, 1822
Age 43
Oravais, Finland
1824
1824
Age 44