Jan "Głowacz" Leżeński h. Nałęcz, Sr.

public profile

Is your surname Leżeński h. Nałęcz?

Research the Leżeński h. Nałęcz family

Jan "Głowacz" Leżeński h. Nałęcz, Sr.'s Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

About Jan "Głowacz" Leżeński h. Nałęcz, Sr.

http://kolo-naleczow.w.interia.pl/ "Protoplastą Leżeńskich był wojewoda czerski Jan z Leżenic o przydomku Głowacz, wzmiankowany w roku 1392, poległy w bitwie z Tatarami nad Worsklą 12/16 VIII 1399 r. Był on synem podkomorzego czerskiego Abrahama (1374), bratankiem arcybiskupa Dobrogosta, wnukiem Tomisława z Nowego Dworu, sędziego warszawskiego (1358). Jan z Leżenic otrzymał wraz z najbliżymi krewnymi prawo nieodpowiednie od króla Ludwika Węgierskiego w roku 1380. Wojewoda czerski objął w dziale rodzinnym dobra położone na Zapilczu, z czołem posiadłości w Leżenicach nad rzeką Radomką. Posiadł zatem część dawnej domeny sandomierskiej Nałęczów z linii nowodworskiej, których pierwszym przedstawicielem występujacym na tym terenie był Jan Abrahamowic (1229-31). Miał wojewoda czerski także sprawy działowe w Bartodziejach, Goryniu i Woli Goryńskiej z Janem z Okunina, reprezentującym inną gałąź Nałęczów nowodworskich. Po śmierci wojewody w roku 1399, sprawy działowe przeszły na jego żonę oraz synów i córkę i trwały jeszcze po śmierci Jana z Okunina (1419) z dziećmi tegoż. Ostatecznie zakończyli je, jak się zdaje, synowie Jana z Okunina: Stanisław z Okunina i Wincenty z Nowego Dworu, którzy ostatecznie przenieśli się w latach 20-tych XV wieku do ziemi lubelskiej i chełmskiej. Leżeńscy zaliczani są do rodzin senatorskich i sprawowali wiele najwyższych urzędów w Królestwie Polskim, Księstwie Mazowieckim, później także w I Rzeczypospolitej. Syn wojewody Jana, Jan z Leżenic, objął działem klucz leżenicki i był wojewodą łęczyckim (1400), ten sam Jan był później wojewodą czerskim (1436), Sędziwój wojewodą sieradzkim (1461-1466). Inny Jan Leżeński był kolejno kasztelanem konarskim (1541), później połanieckim (1543). Wreszcie Tomasz Leżeński był biskupem chełmskim (1658) i łuckim (1666). W wieku XIX Leżeńscy wylegitymowani zostali ze szlachectwa przed Heroldią Rosyjską w guberni grodzieńskiej, z wpisem do części 6 ksiąg genealogicznych. Rodzina ta zapisywana była czasem w formach obocznych nazwiska: Leżyński albo Leżański."

Poległ w bitwie nad Workslą 12 lub 16 VIII 1399., ok. 1390 fundator kościoła w 26-903 Głowaczów; także fundator kościoła w Łęczeszycach, w 1392 jego wuj, biskup poznański Dobrogost Nowodworski eryduje tam parafię. <<<>>>"Ciekawą legendą podkreślaną w niektórych herbarzach (Balcer, Łaguna, Orgelbrand) jest pochodzenie Leżeńskich od ostatniego z dynastii Piastów - króla Kazimierza Wielkiego. Monarcha ten miał ze swą żydowską kochanką Esterą [zobacz w Geni profil: Kazimierz III Wielki (jego partnerka NN)] dwóch synów, których ochrzczono. Ponoć przyjęto ich do potężnego wówczas rodu Nałęczów (Leżeńscy pieczętują się herbem Nałęcz) a Abraham z Nowego Dworu, syn Tomisława, na życzenie króla adoptował obu chłopców. Mieli to być Jan Głowacz z Leżenic, wojewoda mazowiecki, poległy nad Workslą, który dał początek Leżeńskim i Niemierza z Nowego Dworu, który dał początek rodowi Zbąskich" -- www.rodzima.org/pl/object/6156.html <<<>>>Synowie króla Kazimierza Wielkiego: Niemierza herbu Mięszaniec zabity w Koprzywnicy c. 1386; Jan/Jan Bogucic herbu ? zmarły po c.12 II1383<<<>>> "1393 - król Władysław Jag.(Jagiełło) nadaje Niemierzy, Janowi [Głowaczowi] i Abrahamowi, ss. Abrahama z Nowego Dworu [z rodu Nałęczów] za sumy porzyczone królowi Ludwikowi oraz królowym Elżbiecie i Jadwidze, zamki Zbąszyń i K. (Kiełbowo) z miastami i przyległymi wsiami (Wp.3nr1929) - www.slownik.ihpan.edu.pl/search.php?id=19519


W 1393 r. król Władysław Jagiełło nadaje Niemierzy, Janowi [Głowaczowi] i Abrahamowi, synom Abrahama z Nowego Dworu [z rodu Nałęczów] za sumy pożyczone królowi Ludwikowi oraz królowym Elżbiecie i Jadwidze, zamki Zbąszyń i Kiebłowo z miastami i przyległymi wsiami.

http://www.zbaszyn.com/historia/koniecxv.htm

W 1393 r. Zbąszyń stał się miastem prywatnym, należącym do Nałęczów z Nowego Dworu na Mazowszu.

W 1380 r. król Ludwik Węgierski nadał Nałęczom Białaczów jako poręczenie pożyczki pieniężnej. Po 1384 r., nową pożyczkę w wysokości 1200 grzywien zaciągnęła u nich królowa Jadwiga, która jako poręczenie dlugu zastawiła im Kościan, Międzyrzecz oraz wsie Sokolniki i Nową Wieś w powiecie pyzdrskim. Potem dodała dwie wsie z tej ziemi, tj. Trzebiesławki i Murzynowo oraz Inokłódz w ziemi łęczyckiej. Dnia 31 lipca 1388 r. Władysław Jagiełło zaciągnął pożyczkę wysokości 600 grzywien groszy czeskich u dziedziców Baruchowa, Marcina podczaszego i Mikołaja podkomorzego dobrzyńskich, co im poręczył zastawem Zbąszynia na 8 lat. Nie minęło jednak 8 lat gdy Zbąszyń powrócił do dóbr domeny królewskiej. W 1393 r. nadał Jagiełło Niemierzy, Janowi i Abrahamowi z Nowego Dworu zamki królewskie (castra regalia) w Zbąszyniu i Kębłowie, cum oppidis et vallis, za Inowłódz oraz Trzebiesławki i Murzynowo w ziemi pyzdrskiej. W dokumencie zaznaczono , że chodziło o sumy pożyczone Elżbiecie Łokietkównie, Ludwikowi Węgiersiemu i królowej Jadwidze. 

W końcu XIV w. w Zbąszyniu dziedziczył wojewoda mazowiecki Jan Głowacz, który poległ w 1399 r. w czasie bitwy nad Worsklą (dopływ Dniepru). Był on żonaty z Jadwigą z Groboszewa, z którą miał synów Jana i Abrahama. Z dwóch bryci na arenie dziejowej wybitnie zaznaczył się Abraham, który w początkach XV w. przyjął nazwisko Zbąski. W latch 1432 - 1440 piastował on urząd sędziego poznańskiego, który otrzymał za zasługi w służbie u króla Władysława Jagiełły.

W 1431 r. wraz z Mikołajem z Brzezia podróżował do Czech, gdzie zapewnie po raz pierwszy zetknął się z husytyzmem. W następnym roku podpisał w Poznaniu akt gwarantujący wybór syna Władysława Jagiełły, również Władysława, zwanego później Warneńczykiem na tron Polski.

Boniecki, Herbarz Polski, t. VI str. 344 (Gostomscy h. Nałęcz)

"GOSTOMSCY h. NAŁĘCZ z Gostomi, w powiecie rawskim, gałąź Nowodworskich, stanowili jedenże dom z Leżeńskimi. Jan Głowacz z Leżenic, wojewoda mazowiecki, który zginął nad Worsklą 1399 r. w walce z Adygą, z żony Jadwigi miał synów: Jana i Abrahama. Wespół z matką sprzedali 1418 r. Goryń, Goryńską Wolę i Bartodzieje Janowi, bratu Dobrogosta, starosty radomskiego, a 1419 r. dzieciom Jana z Okunina (Zs. Warec. 1 A f. 6 i 30; Rad. Inscr. i Decr. 1 f. 145; II f. 100, 143, 220 i 668)."

view all

Jan "Głowacz" Leżeński h. Nałęcz, Sr.'s Timeline