Jan Jacobsz van Hoogenhouck

Is your surname van Hoogenhouck?

Research the van Hoogenhouck family

Jan Jacobsz van Hoogenhouck's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

 • Build your family tree online
 • Share photos and videos
 • Smart Matching™ technology
 • Free!

Share

Related Projects

About Jan Jacobsz van Hoogenhouck

Alias: Jan Jacobs in ’t Ossenhooft. Bron: http://lensonleeuwenhoek.net/content/jan-jacobs-hogenhouck

H.K. Nagtegaal over Jan Jacobsz

 • 12. Jan Jacobsz. van Hoogenhouck, geb. ca. 1518, wonend te Delft, aangeslagen voor de 10de penning van 1543 voor een bedrag van 3 ponden als Jan Jacobsz. “barrendewijnman” aan de Burchwal 24, vermeld als brouwer in het Ossenhoofd, vroedschap te Delft 1555, schepen 1555-1557, 1559, 1561-1564, thesaurier 1574, 1575, burgemeester 1573, weesmeester 1558, 1565, 1566, 1571, kerkmeester Nieuwe Kerk 1561, overl. Delft 21 februari 1586, zoon van Jacob Jansz. (Hogenhouck), wantsnijder en lakenkoper, en Neeltge Maertensdr. Hij huwde vóór 30 januari 1548:
 • 13. Anna Jansdr. van der Mije (Meij), overl. 27 maart 1601.
 • Bron: http://nagtegaal.org/wp-content/uploads/2015/02/watermarked-Graswinckel-Maerten-Engelbrechtsz.-1612-1675.pdf

Het wapen van Jan Jacobsz (van) Hoogenhouck

 • Heraldische beschrijving: Wapen: in rood drie gouden arendsbenen.
 • Wapenvoerder: Jan Jacobsz. van Hogenhouk
 • Naam: Hogenhoeck, Hogenhoek, Hogenhouk, van, Hoogenhouck, Hoogenhouck, van, Van Hogenhouk, Van Hoogenhouck
 • Bron: Heraldische Databank CBG http://www.heraldischedatabank.nl/record/HDATNL008711

Jan werd Burgemeester van Delft

Jan was Lakenkoper, veertigraad, schepen (1563) en Burgemeester van Delft (1573). Ook vele nazaten van Jan werden Burgemeester van Delft: .... Hoogenhouck, familie waaruit vijf generaties vier burgemeesters van Delft leverden. De eerste was Jan Jacobsz. Hoogenhouck (overl. 1586), burgemeester in 1573; hij woonde in het huis ’t Ossenhooft op de Markt bij de Bijbelbrug. Zijn zoon Maerten Jansz. (van) Hoogenhouck was het in 1598. Diens zoon Abraham Maertensz. van Hoogenhouck werd in 1638 raad van Delft maar bracht het niet tot burgemeester. Dat lukte zijn zoon Pieter Abrahamsz. Hoogenhouk wel (tussen 1669 en 1679). Tenslotte bekleedde mr. Maerten Pietersz. Hoogenhouck nog enkele malen deze functie tussen 1700 en 1719; hij was tevens dijkgraaf van Delfland. (Krogt, P.C.J. van der, Straatnamen van Delft: Verklaring van de namen van straten en buurten, grachten en bruggen, 2000) ....

Reeds in 1556 was Jan Jacobsz Schepen van Delft

https://books.google.nl/books?id=CFRDAAAAcAAJ&pg=PA127&lpg=PA127&dq=Jan+Jacobsz.+in+%E2%80%98t+Ossenhooft&source=bl&ots=P-4L30bt5a&sig=7W0pF_CRzNkmrxreOCS8acPWW8A&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwjvi7WInpvPAhVCnRoKHZc8CDkQ6AEIMDAE#v=onepage&q=Jan%20Jacobsz.%20in%20%E2%80%98t%20Ossenhooft&f=false

In 1567 was Jan Jacobsz. Leenman

https://books.google.nl/books?id=SgNgAAAAcAAJ&pg=PA60&lpg=PA60&dq=%E2%80%98t+Ossenhooft,+Delft&source=bl&ots=PHRt5XCbO6&sig=KE6CKK46Hwl125OG4sWcFirGJnE&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwi9nJSsrZvPAhVJ7hoKHRf8AZoQ6AEINTAF#v=onepage&q=%E2%80%98t%20Ossenhooft%2C%20Delft&f=false

Lijst van Delftse Burgemeesters

http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_burgemeesters_van_Delft (1573)

Er is nog een zegel van Jan aanwezig in groene was, te vinden in het Haags Gemeentearchief !

 • 0145-01 Sacramentsgasthuis
 • 4. Regestenlijst (1390-1590)
 • Datering: 1563 september 22
 • 191: Jan Jacobsz. "int Ossenhooft" en Sasboudt Corneliss. van der Dussen, schepenen in Delft, oorkonden dat Jan Corneliss., bezemmaker, verklaarde verkocht te hebben aan Crijn Pieterss., bakker, een leeg erf buiten de Schiedamse poort; strekkende van Crijns huis en erf tot aan de boomgaard van Jan Cornelis. Copheer. Belend: Z. de scheepmaker Dirck Heindricxz., N. genoemde Jan Cornelisz. Borgen zijn: de vleeshouwer Adriaen Jacobsz. en de bezemmaker Bruyn Franssoon.
 • NB: Oorspr. (inv.nr. 155) met de zegels van de oorkonders in groene was. Gehecht aan de akten d.d. 1587 april 27. (reg.nr. 226) en 1590 december 13. (reg.nr. 230). [Wow, hier moeten we een foto van maken ! Recia]
 • Vindplaats: Haags Gemeentearchief
 • Bron: http://www.archieven.nl/nl/zoeken?miview=inv2&mivast=0&mizig=210&miadt=59&miaet=1&micode=0145-01&minr=1071435&milang=nl [Recia]

Het wapen van Jan Jacobsz

http://www.heraldischedatabank.nl/record/HDATNL008711

Huisnaam "'t Ossenhoofd" verhuist van de Markt naar de Pontemarkt

Jan Jaconbsz. is de bouwer

Bouwer van het grote diepe huis was ‘Jan Jacobsz. in ’t Ossenhooft’. In 1563 kocht hij op die plek een bestaand, en waarschijnlijk oud huis van kuiper IJsbrand Touw. Hij brak het grotendeels af om er het nieuwe grote huis te kunnen bouwen, zo valt ook te concluderen uit de jaarringen van het gebruikte eikenhout. Twee jaar later kocht hij ook het aanpalende huis ernaast van ene Hendrik Geltelubber. Jan Jacobsz was een rijk en voornaam man in het Delft van de tweede helft van de zestiende eeuw. Vanaf 1555 vervulde hij allerlei functies in het stadsbestuur, zoals schepen, weesmeester en thesaurier. Na de overgang van Delft naar de Opstand kozen zijn mederegenten hem in 1573 zelfs tot burgemeester. Aanvankelijk woonde hij in het huis ‘´t Ossenhooft’ aan de zuidzijde van de Markt. Toen hij verhuisde naar de Pontemarkt, zoals de Brabantse Turfmarkt destijds heette, noemde hij zijn nieuwe huis daarom ‘´t Nieuwe Ossenhooft’. Later sleet de toevoeging ‘nieuwe’ er geleidelijk af. In plaats van ‘in ´t Ossenhooft’ gingen de kinderen van Jacobsz. zich later met de achternaam Hoogenhouck tooien. Je zelf te noemen naar het huis waar je woonde was in de zestiende eeuw in Delft heel gebruikelijk. Achternamen kwamen pas aan het eind van die eeuw in gebruik, eerst alleen in de beste families.

 

Vermoedelijk was Jan wijnhandelaar

Jacobsz bezat meer huizen in Delft, onder meer aan de Hippolytusbuurt. Verder had hij diverse stukken grond in de wijde omtrek van Delft, waaronder de Schaepsweide bij Rijswijk en land in de buurt van Schiedam en in de Bieslandse polder. Waaraan hij zijn kapitaal aan te danken had, is niet helemaal duidelijk. In elk geval was hij geen bierbrouwer zoals de meeste medestadsbestuurders uit zijn tijd. De huisnaam ‘t Ossenhooft verwijst vermoedelijk naar een ‘okshoofd’, een vat voor 240 liter wijn. Daarom gokken we dat Jacobsz niet in bier, maar in wijn handelde, al zijn er ook aanwijzingen dat hij mogelijk betrokken was bij de lakenhandel (wollen stoffen). De opslagzolders wijzen in ieder geval op een gebruik als handelshuis, met ruimte voor een grote handelsvoorraad. Op de plek van het nieuwe huis van Jan Jacobsz. woonde eerder halverwege de zestiende eeuw een molenaar, Willem Aertsz. Het zal geen windmolen zijn geweest, zo midden in de stad, maar een rosmolen, aangedreven door een of twee paarden. Daarmee maalde hij vermoedelijk granen en gerst, ook voor de brouwerijen. Of er na bouwactiviteiten van Jacobsz in 1563 nog wat muurwerk van dit oude huis is overgebleven, is de vraag. Bron: http://www.achterdegevelsvandelft.nl/huizen/Brabantse%20Turfmarkt%2076-78.html

Jan became Mayor of the city Delft

He was a cloth seller [sheet merchant], member of the Veertigraad, and Delft's first mayor after Independence in 1573. He got his name from his childhood(?) home, the Ossenhooft on the Markt, west side of the Bijbelbrug. When he bought the house on D0197, now Brabantse Turfmarkt 76-78, the largest property on the block, he used the name again and throughout his life as part of his own name. 'Achter de Gevels van Delft' says he owned other property, including on Hippolytusbuurt, but I can't find evidence in Historisch GIS Delft. Bron: http://lensonleeuwenhoek.net/content/jan-jacobs-hogenhouck

Where Jan lived

Bewoners Brabantse Turfmarkt 76-78 te Delft

Jan owned land outside the city Delft in 1581 and 1582

---------------------------------------

 • REPERTORIUM OP DE GRAFELIJKE LENEN IN ALBRANDSWAARD EN RIEDERWAARD, 1199-1648
 • 13. De heerlijkheid en het goed van Pendrecht.
 • 7-6-1597: Jonkheer Pieter van Duvelant, heer van Roon en Pendrecht, stelt zekerheid op de tienden van Roon en Pendrecht voor de verkoop aan Daem Isaacsz. van der Graft, koopman te Delft op 3-6-1597 ten overstaan Ancelmusz. de Geldre Gerritsz., schout-, Claes Jorisz., Jan Pietersz. en Heynrick Sybrantsz., gezworenen in Sint Maertensrecht, van 25 morgen 3 hond land aldaar, waarin de erfgenamen van Dirc Dircsz. 16 hond hebben, strekkende van de Schieweg oostwaarts over de Papsouseweg weg tot aan Tanthoffol. Het land, dat door jonkvrouwe Geertruydt de Heuyter, vrouw van de verkoper, ten huwelijk is gebracht is allodiaal en belast met Tijns en belend ten zuiden: Claes Jorisz. met eigen en bruikwaar, ten noorden: de weduwe en erfgenamen van Jan Jacobsz. in ‘t Ossenhooft te Delff en werd gebruikt door wijlen Dirc Dircxz., een en ander volgens een akkoord verleden op 29-5-1597 voor schout en gezworenen aldaar (L.H. 139, fol. 72).
 • Bron: http://www.hogenda.nl/wp-content/plugins/hogenda-search/download_attachment.php?id=9816&type=loanroom [Recia]

bron: http://members.chello.nl/r.bloemendaal/