Jens Pedersen i Burholt/ den yngre, Læg ikke sammen med Jens Pedersen i Røgelhede

public profile

Is your surname Pedersen i Burholt/ den yngre?

Research the Pedersen i Burholt/ den yngre family

Jens Pedersen i Burholt/ den yngre, Læg ikke sammen med Jens Pedersen i Røgelhede's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

 • Build your family tree online
 • Share photos and videos
 • Smart Matching™ technology
 • Free!

Share

Jens Pedersen i Burholt/ den yngre, Læg ikke sammen med Jens Pedersen i Røgelhede

Danish: Jens Pedersen, Læg ikke sammen med Jens Pedersen i Røgelhede
Birthdate: (75)
Death: June 4, 1615 (71-79)
Burholt Ø. Brønderslev
Place of Burial: Ø. Brønderslev kirke
Immediate Family:

Son of Peder Jensen Mørk and Anne Jensdatter
Husband of Kirsten Hansdatter Mørk
Father of Peder Jensen ( OO); Anders Jensen; Christen Jensen; Niels Jensen/ Mørk and Mette Jensdatter / Mørk

Occupation: Burholt/ Foged, Tingskriver og herredsfoged. F. Kølskegård, død Burholt begravet i Ø. Br. Kirke (midtergang)
Managed by: Marion Lisbeth Jensen
Last Updated:

About Jens Pedersen i Burholt/ den yngre, Læg ikke sammen med Jens Pedersen i Røgelhede

Født: (15--) Død: 1615 Burholt, Ø.Brønderslev sogn, Hjørring amt Boede: (1594/1606) Kølskegård, Hallund sogn, Hjørring amt Boede: (AFT ER 1606) Burholt, Ø.Brønderslev sogn, Hjørring amt

Jens Pedersen Burholdt ca 1540 ? Jens Pedersen Burholt nævnes 1594 og 1606

som boende i Kølskergaard i Hallund Sogn.Han flyttede imidlertid til Gaarden Burholt i Øster Brønderslev Sogn, som hans farbror Clemen Jensen hidtil havde haft i fæste. Jens Pedersen Burholt tilhørte en gammel selvejer-bondeslægt, og han ejede efter sin far Herredsfoged Peder Jensen i Kølskergaard halvdelen af den store gaard Vester Hebelstrup i Hallund sogn

]gravsten i øster brønderslev kirke:HERUNDERLIGERBEGRAFETERLIG FROMOC GUD FRØCTIGE MANDJENS PIERSENSOM DØDE I BURHOLTDEN 4 INNI ANNO 1615GUD GIFVE HANNEMEN GLEDELIGOPSTANDELSE


KAREN JENSDATTER ikke medtaget som datter
           HERFOR 

VAR KAREN JENSDATTER I ØSTER BRØNDERSLEV PRÆSTEGÅRD FØDT I BURHOLT ? af Bjarne Nørgaard Pedersen Carl Klitgaard har i flere artikler beskæftiget sig med slægterne i Burholt og Røgelhede, hvor han i sin artikel "Røgelhede i Hellevad sogn" om Peder Jensen i Røgelhede skriver, at han utvivlsomt er søn af Jens Pedersen i Røgelhede. Der er dog intet egentligt bevis derfor, ud- over hans navn og at han efterfølger Jens Pedersen i gården 1).

Senere finder Klitgaard en sag i Viborg landstings dombøger, hvoraf det fremgår, at Peder Jensen var bror til Karen Jensdatter, gift med præsten hr. Laurs Laursen den ældre i øster Brønderslev, idet deres søn Jens Laursen 1612 i en trætte blev dræbt af sin morbrorsøn Hans Pedersen, søn af Peder Jensen i Røgelhede 2). 
Samme Karen Jensdatter skulle være datter af Jens Pedersen og Kirsten Hansdatter Mørk i Burholt, idet hun angives at eje halvparten af vester Hebelstrup efter faderen, og havde i så fald følgende søskende Niels Jensen, Anders Jensen rådmand i Ålborg, Christen Jensen i Burholt og Mette Jensdatter, og da Peder Jensen i Røgelhede altså også var hendes bror, så måtte han i lige måde være søn af Jens Pedersen i Burholt 3). 
Men man får dog bevis for en anden herkomst ved at gennemgå et par tingsvidner i Jerslev herreds tingbog 1648, angående arv efter ovennævnte gammel hr. Laurs Laursen i øster Brønderslev præstegård, hvor arvingerne efter hans søn salig Oluf Laursen i Stade 19/2 1648 stævnede Jens Andersen i Lem, og de søgte ham for 1 tønde byg årligt, siden gammel Laurs Laursen døde, hvilket skyldtes, at Jens Andersen da havde været børnenes værge. 
Endvidere blev der stillet spørgsmål, om ikke salig Laurs Laursen havde solgt noget af deres farmor salig Karen Jensdatters bondegods, og om der derfor skulle tages fyldest i købejord. Efter opsættelse til 23/3 1648 fremlagde Jens Andersen i Lem derimod et tingsvinde, hans far salig Anders Jensen af Klokkerholm 1579 havde forhvervet, at han lovbød på egne og hans fire halvsøskende Laurs Jensen (fejlskrevet Nielsen), Niels Jensen, Karen Jensdatter og Maren Jensdatter deres vegne, som han er værge for, sin egen lod og anpart og hans fire halvsøskende deres lod og anpart i Røgelhede og Røgelhede gods, Klokkerholm og Klokkerholms mølle, som de kan være tilfaldet på fædrene eller mødrene. 
Videre fremlagde Jens Andersen sit skriftlige svar, at da salig Oluf Laursen var gift af fællesboet, skulle han ingen yderligere arv have, og såfremt han skulle, kunne Jens Andersen ikke svare til værgemålet for den tid, Oluf Laursen eller hans morbror salig Laurs Jensen af øster Hjulskov endnu levede. Derefter blev afsagt dom, at da samfrænder ikke har efterkommet forrige dom, kunne der ikke dømmes, før det skete. 
Af ovennævnte tingsvidner ses, at Karen Jensdatter havde sit bondegods i Røgelhede, og hendes søskende var Anders Jensen i Klokkerholm, Laurs Jensen i øster Hjulskov, Niels Jensen (i Røgelhede) og Maren Jensdatter, og ikke de søskende, hun angives at skulle have i Burholt. Man kan derfor konkludere, at Karen Jensdatter og Peder Jensen stammede fra Røgelhede, og ikke fra Burholt, og at de med deres søskende var børn af selvejer Jens Pedersen, som boede i Røgelhede 1550. 
Da den ældste bror og halvbror Peder Jensen ikke er nævnt i omtalte lovbud, så skyldes det uden tvivl, at han ønskede at købe sine søskendes og halvsøskendes arvelodder, hvorfor de efter loven skulle lovbyde dem. 
Eftersom Karen Jensdatter altså havde haft sit arvegods i Røgelhede, er det mere sandsynligt, at omtalte bondeeje i vester Hebelstrup tilhørte gammel hr. Laurs Laursen, som kan være kommet i besiddelse af det gennem arv, køb eller som udlæg for gæld. Imidlertid var det hans enke Karen Jensdatter, der forestod dette bondeje til sin død 1645, og først da blev det delt, hvilket kan have ført til den antagelse, at det var hendes arvegods. 

Noter og henvisninger 1. Carl Klitgaard: Røgelhede i Hellevad sogn. Jyske Samlinger 1942 s.270. 2. Carl Klitgaard: En tragedie i øster Brønderslev. Vendsyssel årbog 1950 s.369. 3. Carl Klitgaard: Kjærulfske studier s.308. Slægten Mørk fra Saltum. Vendsyssel årbog 1946 s.

Kirsten Hansdatter Mørk f. -1550, Saltum, g. Jens Pedersen, f. ?, Kølskegaard, Hallund sogn, Tingskriver - Herredsfog., d. -1615,

Burholt, Ø. Brønderslev, Begr. 1615, Ø. Brønderslev Gravtræ i skibets midtg. Kirsten død efter -1625.

Kirsten Mørk og Jens Pedersen boede på "Kjølskegaard", hvor Jens Pedersen virkede som Tingskriver og Herredsfoged. De flyttede i

1606 til "Burholt" i Øster Brønderslev.

Børn:

i Niels Jensen f. før 1600, d. -1645.

ii Anders Jensen f. ?, Aalborg, Raadmand og Hospitalforst. g. 1602 Johanne Sørensdatter.

I 1607 fik Anders Jensen livsbrev på Konge- og Kirketienden af Øster Brønderslev og i 1618 fik han livsbrev på Kronens Boel

"Krabbesbro" i Ulsted.

iii Christen Jensen f. ?, Burholt, Bolsmand Burholt, d. -1653, Ørum.

iv Mette Jensdatter f. ?, Burholt.

23. vi Peder Jensen f. omkr. -1570.


--------------------------------------Boede i 1546 i Røgelhede Vendsyssel

Jens Pedersen nævnes 1546 i Røgelhede (Hellevad sogn) sammen med broderen Niels Pedersen som selvejere. Han har måske været af slægten Mørk, jf hans søns navn Peder Jensen Mørk. I "Kjærulfske Studier" angiver C. Klitgaard, at Jens Pedersen var af Mørk-slægten fra Bjørum i Vadum sogn. Han kunne vel også tilhøre Mørk'erne af Saltum, hvilket støttes af, at Jens Pedersens to brødre Clemen Pedersen og Niels Pedersen i 1541 sammen med en del andre storbønder var i Saltumgaard for at foretage et samfrændeskifte (familieskifte) efter Laurs Mørk i Saltumgaard. I 1606 står sønnen Peder Jensen Mørk som ejer af Røgelhede, og Jens Pedersen må vel antages at være død senest dette år. Hvem hans hustru var vides ikke. (jf. CK2-) C. Klitgaard (i Kjærulfske Studier) er ikke i tvivl om Jens Pedersens identitet og navn. Men i sin anmeldelse af Kjærulfske Studier foreslår Wilhelm Marstrand, at Jens Pedersen må have heddet "Jens Hansen Mørk". Marstrands grundlag for denne antagelse(?). (jf. VM-). 1546 havde Gødik Christensen, borger i Aalborg, trætte med Anders Jensen i Aalborg, Niels Pedersen i Røgelhede og Jens Pedersen i Røgelhede angående bondegods, som Gødik mente at have part i. 1547 havde Gødik Christensen i Aalborg og Clemen Pedersen (Jens' bror) i Stagsted proces med Niels Mortensen i Hejselt [der var gift med Jens' søster] angående arv, og samme år rejste Niels Andersen - måske søn af Anders Svendsen i Røgelhede 1520 - sag mod Clemen Pedersen i Stagsted og hans brødre og svoger Niels Mortensen i Hejselt angående en gård i Aalborg og mere arvegods. Det er ukendt, hvorledes disse processer endte og ligeledes, hvordan det indbyrdes slægtskabsforhold var. (...) (CK2-).

VAR KAREN JENSDATTER I ØSTER BRØNDERSLEV PRÆSTEGÅRD FØDT I BURHOLT ? af Bjarne Nørgaard Pedersen Carl Klitgaard har i flere artikler beskæftiget sig med slægterne i Burholt og Røgelhede, hvor han i sin artikel "Røgelhede i Hellevad sogn" om Peder Jensen i Røgelhede skriver, at han utvivlsomt er søn af Jens Pedersen i Røgelhede. Der er dog intet egentligt bevis derfor, ud- over hans navn og at han efterfølger Jens Pedersen i gården 1). Senere finder Klitgaard en sag i Viborg landstings dombøger, hvoraf det fremgår, at Peder Jensen var bror til Karen Jensdatter, gift med præsten hr. Laurs Laursen den ældre i øster Brønderslev, idet deres søn Jens Laursen 1612 i en trætte blev dræbt af sin morbrorsøn Hans Pedersen, søn af Peder Jensen i Røgelhede 2). Samme Karen Jensdatter skulle være datter af Jens Pedersen og Kirsten Hansdatter Mørk i Burholt, idet hun angives at eje halvparten af vester Hebelstrup efter faderen, og havde i så fald følgende søskende Niels Jensen, Anders Jensen rådmand i Ålborg, Christen Jensen i Burholt og Mette Jensdatter, og da Peder Jensen i Røgelhede altså også var hendes bror, så måtte han i lige måde være søn af Jens Pedersen i Burholt 3). Men man får dog bevis for en anden herkomst ved at gennemgå et par tingsvidner i Jerslev herreds tingbog 1648, angående arv efter ovennævnte gammel hr. Laurs Laursen i øster Brønderslev præstegård, hvor arvingerne efter hans søn salig Oluf Laursen i Stade 19/2 1648 stævnede Jens Andersen i Lem, og de søgte ham for 1 tønde byg årligt, siden gammel Laurs Laursen døde, hvilket skyldtes, at Jens Andersen da havde været børnenes værge. Endvidere blev der stillet spørgsmål, om ikke salig Laurs Laursen havde solgt noget af deres farmor salig Karen Jensdatters bondegods, og om der derfor skulle tages fyldest i købejord. Efter opsættelse til 23/3 1648 fremlagde Jens Andersen i Lem derimod et tingsvinde, hans far salig Anders Jensen af Klokkerholm 1579 havde forhvervet, at han lovbød på egne og hans fire halvsøskende Laurs Jensen (fejlskrevet Nielsen), Niels Jensen, Karen Jensdatter og Maren Jensdatter deres vegne, som han er værge for, sin egen lod og anpart og hans fire halvsøskende deres lod og anpart i Røgelhede og Røgelhede gods, Klokkerholm og Klokkerholms mølle, som de kan være tilfaldet på fædrene eller mødrene. Videre fremlagde Jens Andersen sit skriftlige svar, at da salig Oluf Laursen var gift af fællesboet, skulle han ingen yderligere arv have, og såfremt han skulle, kunne Jens Andersen ikke svare til værgemålet for den tid, Oluf Laursen eller hans morbror salig Laurs Jensen af øster Hjulskov endnu levede. Derefter blev afsagt dom, at da samfrænder ikke har efterkommet forrige dom, kunne der ikke dømmes, før det skete. Af ovennævnte tingsvidner ses, at Karen Jensdatter havde sit bondegods i Røgelhede, og hendes søskende var Anders Jensen i Klokkerholm, Laurs Jensen i øster Hjulskov, Niels Jensen (i Røgelhede) og Maren Jensdatter, og ikke de søskende, hun angives at skulle have i Burholt. Man kan derfor konkludere, at Karen Jensdatter og Peder Jensen stammede fra Røgelhede, og ikke fra Burholt, og at de med deres søskende var børn af selvejer Jens Pedersen, som boede i Røgelhede 1550. Da den ældste bror og halvbror Peder Jensen ikke er nævnt i omtalte lovbud, så skyldes det uden tvivl, at han ønskede at købe sine søskendes og halvsøskendes arvelodder, hvorfor de efter loven skulle lovbyde dem. Eftersom Karen Jensdatter altså havde haft sit arvegods i Røgelhede, er det mere sandsynligt, at omtalte bondeeje i vester Hebelstrup tilhørte gammel hr. Laurs Laursen, som kan være kommet i besiddelse af det gennem arv, køb eller som udlæg for gæld. Imidlertid var det hans enke Karen Jensdatter, der forestod dette bondeje til sin død 1645, og først da blev det delt, hvilket kan have ført til den antagelse, at det var hendes arvegods. Noter og henvisninger 1. Carl Klitgaard: Røgelhede i Hellevad sogn. Jyske Samlinger 1942 s.270. 2. Carl Klitgaard: En tragedie i øster Brønderslev. Vendsyssel årbog 1950 s.369. 3. Carl Klitgaard: Kjærulfske studier s.308. Slægten Mørk fra Saltum. Vendsyssel årbog 1946 s.358. Tilbage til inholdsfortegnelsen


(kilde: hhhp://bnp.adr.dk/burholt.htm)


Som Allan gør opmærksom på, er der på Bjarne Nørgaard Pedersens hjemmeside to artikler om emnet, der har været bragt i SLÆGTEN. Der er flere oplysninger om familien i Røgelhede i tingbøgerne for Jerslev herred, og Bjarne Nørgård sælger CD-er med uddrag fra tingbøgerne. Når de forskellige oplysninger stykkes sammen, er der ikke tvivl om, at Karen Jensdatter var fra Røgelhede og datter af Jens Pedersen.


For øvrigt er tingbogsuddragene er guldgrube.

Det vides ikke, hvornår Peder Nielsen døde, men han var utvivlsomt fader til Niels Pedersen og Jens Pedersen i Røgelhede, Clemen Pedersen i Stagsted og en datter gift med Niels Mortensen i Hejselt i Torslev sogn. Niels Pedersen og Clemen Pedersen omtales 1541, da de sammen med en del andre storbønder var i Saltumgaard for at foretage samfrændeskifte efter Lars Mørk, og 1546 havde Gødik Christensen, borger i Aalborg, trætte med Anders Jensen i Aalborg, Niels Pedersen i Røgelhede og Jens Pedersen i Røgelhede angående noget bondegods. (...).

view all

Jens Pedersen i Burholt/ den yngre, Læg ikke sammen med Jens Pedersen i Røgelhede's Timeline

1540
1540
1570
1570
Age 30
1575
1575
Age 35
Burholt
1575
Age 35
Burholt
1582
1582
Age 42
Burholt
1585
1585
Age 45
Burholt
1615
June 4, 1615
Age 75
Burholt Ø. Brønderslev
June 1615
Age 75
Ø. Brønderslev kirke