Is your surname Thomsen?

Research the Thomsen family

Share your family tree and photos with the people you know and love

 • Build your family tree online
 • Share photos and videos
 • Smart Matching™ technology
 • Free!

About Jens Thomsen

1778 d. 5 jul. blev Thomas Jensens og Anna Jensdatters søn døbt kaldet Jens. Frembåren a fAnna Jensdatter.

 • Filskov. 2. fam.
 • Niels Christensen, 57, G2, Mand
 • Maren Madsdatter, 33, G, Hans kone
 • Christen Jensen, 44, U, Tjenestekarl
 • Johanne Nielsdatter, 20, U, Tjenestepige
 • Anna Jacobsdatter, 12, U, Tjenestepige
 • Jens Thomsen, 9, U, Tjenestedreng, søn af Thomas Jensen, Baggesgaard, Sdr. Omme, Vejle, Nørvang,

Filskov, gård no. 7 Moustgaarden FT-1801 Her er Jens Thomsen tjenestefolk hos Niels Christensen. Niels og Maren er barnløse, og derfor arver Jens, Moustgården

http://www.ole-moustgaard.dk/

 • Folketælling 1787
 • Hjortlundgård. 1. fam.
 • Jens Gregersen, 52, G2, Mand og gårdbeboer
 • Else Pedersdatter, 54, G, Hans kone
 • Gregers Jensen, 27, U, Søn 2. ægt.
 • Peder Jensen, 19, U, Søn 2. ægt.
 • Kirsten Jensdatter, 15, U, Datter 2. ægt.
 • Karen Pedersdatter, 18, U, Tjenestepige
 • Jens Thomsen, 9, U, Tjenestedreng søn af Thomas Jensen, Baggesgaard. Sdr.Omme
 • Vejle, Nørvang, Sønder Omme, Filskov, gård no 7 Moustgaarden
 • FT-1801
 • Her er Jens Thomsen tjenestefolk hos Niels Christensen
 • Niels og Maren er barnløse, og derfor arver Jens, Moustgården 18. oktober 1807

1 a Skøde fra Niels Christensen vare 1tdr. 5 skæppe, 3 fjerdingkar, 2 album med Tidender til Jens Thomsen, den 12. april læst den 18. oktober 1807

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:

 • Niels Christens. 66 Gift Huusbonde Bonde og Gaardbesidder
 • Maren Madsdatt. 49 Gift Hans Kone
 • Jens Thomsen 23 Ugift Tjenstefolk
 • Inger Kirstine Nielsd. 21 Ugift Tjenstefolk
 • Ellas Persdatt. 13 Ugift Tjenstefolk

Folketælling Vejle, Nørvang, Sønder Omme, Filskov Bye, en Gaard, 5, FT-1834, C1380

Jens Thomsen 56 Gift Gaardmand

Ane Marie Ivers Datter 47 Gift hans Kone

Niels Mads Christian Jensen 18 Ugift deres Børn

Iver Jensen 16 Ugift deres Børn

Ane Kirstine Jens Datter 11 Ugift deres Børn

Mariane Jens Datter 10 Ugift deres Børn

Else Kirstine Jens Datter 8 Ugift deres Børn

Thomas Jensen 4 Ugift deres Børn

Moust er det jyske udtryk for Mourids. Niels Christensen er fadder til Jens Thomsen 2 ældste sønner, ved Ivers dåb er han omtalt som Niels Christensen Moustgaard.

Den syvende gård - nok Moustgaard - kan man finde i Tirsbæks historie allerede ca. l575. Den han hørt under Kronen, som Hjortlundgård gjorde det endnu 2OO år senere. Fæsteren hed Clement Moustsen ellen Mouritsen (altså i den senere Moustgård). Om navneligheden har nogen forbindelse med gårdens nuværende navn - derom er der nok ingen tvivl.

Den kom i Tirsbæks besiddelse sammen med andet gods i Tørrild herred, som Filskov dengang hørte til.

Fæsteren skylden landgilde. Ejeren af Tirsbæk van Ivar Dyre. Hans rette navn var nok Ivar Lunge, og om ham er der mange beretninger, Men de kommer sådan set ikke Filskovs historie ved. Han havde Tirsbæk ved Vejle.

Efter sin far fra 1540 til 1587, da han døde iflg. Engum sogns kirkebøger. Han var ustyrlig rig og en stridbar herre. At Hjortlundgaard, der også van krongods, lkke kom i Ivar Dyres besiddelse, skyldes sikkert, at den før 161O, da hele Sdr.Omme soqn kom i Nørvang herred fra Tørrild, lå i Slaugs herred oq derfor slet ikke var med i Koldinghus amt. Den lå i Riberhus amt, Skellet gik imellem Filskov og Hiortlund.

Gård nummer 7 ejes af Tirsbæk ved Vejle Fjord. Ejeren nævnes ikke ved navn. Denne gård har Tirsbæk fået i 1578 af kronen, idet det i bogen om Tirsbæk af M. Hansen, s. 66 hedder: I 1578 får Ivar Lunge for gods på Sjælland ved mageskifte med kronen forskellige ejendomme i Jylland, der kaldes “Vor og kronens herligheder og rettigheder”. I Filschou 1 gård Clemend og Sybart Mouritzen ibor, skylder l fjk. smør og 2 marks penge.

Ivar Lunge har ejet flere gårde i Sønder Omme sogn, bl.a. Omvraa 1579 i mageskifte med kronen. Han lå i strid med Hans Tausen, som 1557 ville bandsætte hans bønder. Selv om dette ikke angår denne fæster i Filskov by er det dog af interesse for egnens historie i det hele taget og er kirkehistorisk interessant, da det viser anvendelse af katolske metoder i en protestantisk tid. Det hedder herom at den 14. februar 1557 stævnes Ivar Lunge til København. Han skal møde 30. april på slottet. Magister Hans Tausen, superintendant over Ribe stift, har tilladt hr. Jacob i Omme at bandsætte Ivar Lunges tjenere, fordi de har ført noget hø bort fra hans, præstegårdens eng. (Ny Kirkehistoriske Samlinger III side 842). Den ved mageskiftet nævnte Sibast (et mærkeligt udansk navn) nævnes i jordebogen for Koldinghus lehn under Tørrild herred: Felskoff, Sibast, l fjd. smør og 2 unser af rug? (meget ulæseligt - skal muligvis læses som 2 marks penge). 1661 bor på denne gård to fæstere, nemlig Jens Jensen og Jesper Mouridsen. De skylder i landgilde: l ørte rug, 3 pund smør, 1 føenød, (måske 2, tallet ulæseligt), 1 rdl. gæsteri. Ansat til 4 tdr. og 1skp. hartkorn. Kan så: 3 tdr. rug, 10 skp. byg, 2 skp. Boghvede og kan avle 30 læs høe. Beregnet til 3 tdr. 2 skp. hartkorn.

I 1664 ejes gården af velbyrdige frue Hilleborg Bille. Hvem hun er kan ikke siges med sikkerhed, men Tirsbæk blev efter Iver Lunges død (der døde barnløs i 1608), solgt til slægten Bryske. En søster til Ove Lunge var nemlig gift med Ejler Bryske (død 1614). Datteren Lisbeth Bryske blev gift med 1. Mogens Krabbe, 2. Med Henrik Bille (død 1655). Hilleborg Bille kan da være sønnen Steen Billes hustru. Han ejer Tirsbæk til sin død 1686. Gården i Filskov beboes af fæsteren Jesper Mortensen og dens landgilde var ansat til: 1 ørte rug, 1 staldoxe, 3 Colding pd. smør, 1 brændsvin, 1 rdl. gæsteri. Kan såe: 3 tdr. rug, 12 skp. byg og kan avle 20 læs høe. Beregnet til 5 tdr. 2 skp. Hartkorn.

Adkomster

Skøde og panteprotokol 5.

1 a Skøde fra Niels Christensen vare 1tdr. 5 skæppe, 3 fjerdingkar, 2 album med Tidender til Jens Thomsen, den 12. april læst den 18. oktober 1807

Skøde og panteprotokol 17.

b. do fra Christen Hansen til do vare 2 parceller, gl. hartkorn 1 tdr. 2 skæppe, 2 album med Tiende dateret 10. august 1819 læst12. marts 1847.

Skøde og panteprotokol 22.

c. 2 gl. bevilling fra Jens Thomsens enke Ane Marie Iversdatter til at sidde i uskiftet bo, dateret 2. august 1839 tinglæst 13.marts 1857.

view all

Jens Thomsen's Timeline

1778
July 5, 1778
Baggesgaard, Skovsende, Sdr. Omme
1816
August 5, 1816
Filskov
1818
April 8, 1818
Filskov, Sønder Omme sogn, Vejle amt
1820
January 26, 1820
Filskov, Billund Municipality, Syddanmark, Denmark
1822
May 29, 1822
Filskov
1824
June 10, 1824
Filskov, Billund Municipality, Syddanmark, Denmark
1827
January 1, 1827
Filskov
1830
February 24, 1830
Filskov, Syddanmark, Denmark
1838
December 28, 1838
Age 60
Moustgaarden, Filskov