Joen Larsson Uplänning

public profile

Ваша фамилия Uplänning?

Исследование фамилии Uplänning

Поделитесь своим генеалогическим древом и фотографиями с людьми, которых вы знаете и любите

  • Стройте своё генеалогическое древо онлайн
  • Обменивайтесь фотографиями и видео
  • Технология Smart Matching™
  • Бесплатно!

Joen Larsson Uplänning (Björnberg)

Дата рождения:
Место рождения: Bogesund, Uppland, Sweden
Смерть: Умер в Kyrkefalla, Skaraborgs län (R), Sverige
Место погребения: Kyrkefalla kyrka, Skaraborgs län (R), Sweden
Ближайшие родственники:

Сын Lars joensson и Margareta hartmansdotter
Муж Sara Nilsdotter; Kerstin von Brehmen и Christina Bergin
Отец Margaretha Björnberg; Jöns Björnberg; Mattias Björnberg; Adrian Björnberg; Anna Björnberg и ещё 9
Брат Margaretha Larsdotter; helena Larsdotter; Ingeborg Larsdotter; hartman Larsson; Private User и ещё 1
Полукровный брат Lars Larsson Silfverswärd, den äldre и Joen Larsson Silfverswärd

Профессия: Kronofogde, Lagman, Kåkinds och Valle härader, Adlad vice lagman, Vice lagman och kommissarie i Ingelsby, Kyrkefalla fs, Kronofogde i Kåkinds härad, Vice lagman
Менеджер: Thomas Sven Björnberg
Последнее обновление:

About Joen Larsson Uplänning

http://runeberg.org/anrep/1/0210.html

http://www.adelsvapen.com/genealogi/Bj%C3%B6rnberg_nr_359

Joen Larsson Uplänning Björnberg

Joen Larsson Uplänning, adlad Björnberg, till Ingelsby i Kyrkefalla socken, Skaraborgs län. Född 1589-03-11 i Bogesund. Kom 1601 i tjänst hos Hertig Johan i Vadstena och var hos honom i tre år, därefter i räkneskola i Lübeck och Hamburg i tre år. Handlande 1607–1626. Kom i kronans tjänst 1627. Kronofogde i Kåkinds och Valle härader 1640–1647. Adlad 1646-07-30 (introd. 1647-03-02 under nr 359). Vice lagman och kommissarie. Död 1663-12-31 och begravd i Kyrkefalla kyrka. 'Han utrustade i danska fejden på egen bekostnad åtskilliga ryttare och hjälpte med iver att avhålla fienden från gränsen samt gjorde kronan dessutom åtskilliga försträckningar i penningar och blev för allt detta adlad.'

Gift 1:o 1625 med Sara Nilsdotter, död 1628. Dotter av prosten och kyrkoherden i Fogelås pastorat av Skara stift Nikolaus Johannis och Margareta Sedula.

Gift 2:o 1630 med Kerstin von Brehmen. Dotter av borgmästaren i Mariestad Didrik von Brehmen.

Gift 3:o 1643-08-15 med Christina Bergin, född 1627-11-00, död 1696 och begravd 1696-09-00. i Kyrkefalla kyrka. Dotter av prosten och kyrkoherden i Skövde Gunnar Bergin och Anna Molithæa.

Barn:

1. Margareta.

Gift 1651-02-13 med häradshövdingen i Kinne härad Hans Persson i Risa, i hans 2:a gifte, död 1657 elller 1658.

2. Joen, född 1639. Levde utan tjänst. Se Tab. 2.

3. Mattias, till Ingelsby och Assarby i Kyrkefalla socken, Skaraborgs län. Född 1644-08-24. Fänrik vid Kalmar regemente1 1669-11-05. Löjtnant vid Dalregementet 1671-07-14. Kapten 1673-12-31. Ryttmästare vid Livregementet till häst 1677-01-02. Död barnlös 1688-10-04. Han och bröderna erhöllo 1686- 10-12 förbättring på vapnet eller sådant det nu brukas. Gift 1686 (morgongåvebrevet utfärdat 1686-05-29) med Anna Silfversparre i hennes 2:a gifte (gift 1:o med överstelöjtnanten Gustaf Lode från Livland, nr 173 (Tab. 2), född 1622-01-21, död 1681-05-24). Dotter av översten Carl Silfversparre, nr 99 (Tab. 8), och Anna Bure, nr 126 (Tab. 13).

3. Adrian, född 1646-11-01, död 1650-12-16.

3. Lars, född 1647. Kapten. Död 1681. Se Tab. 5.

3. Erik, född 1649-05-03, död 1656-04-03.

3. Anders, född 1650-07-09, död 1654-03-15 i Skövde.

3. Anna, född 1651-11-16, död 1717-03-29. Gift 1:o 1674 med ryttmästaren Arvid Månsson Dalbo, adlad Dahlsköld 1676-10-10, men ej introducerad., i hans 2:a gifte, slagen 1676-12-04 vid Lund och begravd i Kyrkefalla kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift 2:o 1679 med ryttmästaren Johan Wulf, adlad Wulfvenstierna, nr 1007, född 1640-12-00, död 1708-01-14 på Ruder i Kyrkefalla socken, Skaraborgs län.

3. Maria, född 1654-04-03, död 1685-01-08. Gift 1675-03-12 med regementskvartermästaren Mårten Hammarhjelm, nr 1033 (Tab. 2), i hans 1:a gifte (gift 2:o 1693-12-28 med Anna Rydingstierna), född 1655-01-24, död 1712-04-08 på Stångsäter i Horns socken, Skaraborgs län.

3. Erik, född 1655. Major. Död 1707. Se Tab. 6.

3. Carl, född 1656. Överste. Död 1721. Se Tab. 7.

3. Elisabet, född 1659-06-25, levde 1693. Gift 1676-05-02 med ryttmästaren Gustaf Uggla, nr 100 (Tab. 129), i hans 1:a gifte (gift 2:o med Elisabet Andersdotter Fernell), död 1715.

3. Anders, född 1659. Kapten. Död 1714. Se Tab. 8.

3. Brigitta, född 1660-07-28, död 1727-12-04 i Kostnadskroken i Kyrkefalla socken, Skaraborgs län. Gift 1680 med kornetten Per Gyllensting, nr 393 (Tab. 7), född 1643, död 1709.

3. Gunnar, född 1662. Kapten. Död 1708. Se Tab. 29.

3. Christina, född 1664-05-06 posthuma, död 1704 och begravd i Grums kyrka i Värmland. Gift 1684-03-18 med sin systers svåger kaptenen Carl Uggla, nr 100 (Tab. 130), i hans 1:a gifte (gift 2:o 1706-06-22 med Elsa Catharina Plenningsköld, nr 608 (Tab. 2), född 1674, död 1738), född 1655-05-20 på Knistad i Suntetorps socken, Skaraborgs län, död 1744-02-16 på Hammarsten i grums socken, Värmlands län.

Källa

: Svensk adelskalender

EÄ I, s 397; EÄ VIII, s 444; SvA II nr 118, s 358.

=======

Den 30 juli 1646 adlades Joen Larsson på Stockholms slott av drottning Kristina med namnet BJÖRNBÄRG. Ätten introducerades den 2 mars 1647 under nummer 359. ref: http://www.genvagar.nu/show.asp?PersonId=460642


adlad Björnberg, till Ingelsby i Kyrkefalla socken, Skaraborgs län. Född 1589-03-11 i Bogesund. Kom 1601 i tjänst hos hertig Johan i Vadstena och var hos honom i tre år, därefter i räkneskola i Lübeck och Hamburg i tre år. Handlande 1607–1626. Kom i kronans tjänst 1627

About Joen Larsson Uplänning (svenska)

http://runeberg.org/anrep/1/0210.html

http://www.adelsvapen.com/genealogi/Bj%C3%B6rnberg_nr_359

Joen Larsson Uplänning Björnberg

Joen Larsson Uplänning, adlad Björnberg, till Ingelsby i Kyrkefalla socken, Skaraborgs län. Född 1589-03-11 i Bogesund. Kom 1601 i tjänst hos Hertig Johan i Vadstena och var hos honom i tre år, därefter i räkneskola i Lübeck och Hamburg i tre år. Handlande 1607–1626. Kom i kronans tjänst 1627. Kronofogde i Kåkinds och Valle härader 1640–1647. Adlad 1646-07-30 (introd. 1647-03-02 under nr 359). Vice lagman och kommissarie. Död 1663-12-31 och begravd i Kyrkefalla kyrka. 'Han utrustade i danska fejden på egen bekostnad åtskilliga ryttare och hjälpte med iver att avhålla fienden från gränsen samt gjorde kronan dessutom åtskilliga försträckningar i penningar och blev för allt detta adlad.'

Gift 1:o 1625 med Sara Nilsdotter, död 1628. Dotter av prosten och kyrkoherden i Fogelås pastorat av Skara stift Nikolaus Johannis och Margareta Sedula.

Gift 2:o 1630 med Kerstin von Brehmen. Dotter av borgmästaren i Mariestad Didrik von Brehmen.

Gift 3:o 1643-08-15 med Christina Bergin, född 1627-11-00, död 1696 och begravd 1696-09-00. i Kyrkefalla kyrka. Dotter av prosten och kyrkoherden i Skövde Gunnar Bergin och Anna Molithæa.

Barn:

1. Margareta.

Gift 1651-02-13 med häradshövdingen i Kinne härad Hans Persson i Risa, i hans 2:a gifte, död 1657 elller 1658.

2. Joen, född 1639. Levde utan tjänst. Se Tab. 2.

3. Mattias, till Ingelsby och Assarby i Kyrkefalla socken, Skaraborgs län. Född 1644-08-24. Fänrik vid Kalmar regemente1 1669-11-05. Löjtnant vid Dalregementet 1671-07-14. Kapten 1673-12-31. Ryttmästare vid Livregementet till häst 1677-01-02. Död barnlös 1688-10-04. Han och bröderna erhöllo 1686- 10-12 förbättring på vapnet eller sådant det nu brukas. Gift 1686 (morgongåvebrevet utfärdat 1686-05-29) med Anna Silfversparre i hennes 2:a gifte (gift 1:o med överstelöjtnanten Gustaf Lode från Livland, nr 173 (Tab. 2), född 1622-01-21, död 1681-05-24). Dotter av översten Carl Silfversparre, nr 99 (Tab. 8), och Anna Bure, nr 126 (Tab. 13).

3. Adrian, född 1646-11-01, död 1650-12-16.

3. Lars, född 1647. Kapten. Död 1681. Se Tab. 5.

3. Erik, född 1649-05-03, död 1656-04-03.

3. Anders, född 1650-07-09, död 1654-03-15 i Skövde.

3. Anna, född 1651-11-16, död 1717-03-29. Gift 1:o 1674 med ryttmästaren Arvid Månsson Dalbo, adlad Dahlsköld 1676-10-10, men ej introducerad., i hans 2:a gifte, slagen 1676-12-04 vid Lund och begravd i Kyrkefalla kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift 2:o 1679 med ryttmästaren Johan Wulf, adlad Wulfvenstierna, nr 1007, född 1640-12-00, död 1708-01-14 på Ruder i Kyrkefalla socken, Skaraborgs län.

3. Maria, född 1654-04-03, död 1685-01-08. Gift 1675-03-12 med regementskvartermästaren Mårten Hammarhjelm, nr 1033 (Tab. 2), i hans 1:a gifte (gift 2:o 1693-12-28 med Anna Rydingstierna), född 1655-01-24, död 1712-04-08 på Stångsäter i Horns socken, Skaraborgs län.

3. Erik, född 1655. Major. Död 1707. Se Tab. 6.

3. Carl, född 1656. Överste. Död 1721. Se Tab. 7.

3. Elisabet, född 1659-06-25, levde 1693. Gift 1676-05-02 med ryttmästaren Gustaf Uggla, nr 100 (Tab. 129), i hans 1:a gifte (gift 2:o med Elisabet Andersdotter Fernell), död 1715.

3. Anders, född 1659. Kapten. Död 1714. Se Tab. 8.

3. Brigitta, född 1660-07-28, död 1727-12-04 i Kostnadskroken i Kyrkefalla socken, Skaraborgs län. Gift 1680 med kornetten Per Gyllensting, nr 393 (Tab. 7), född 1643, död 1709.

3. Gunnar, född 1662. Kapten. Död 1708. Se Tab. 29.

3. Christina, född 1664-05-06 posthuma, död 1704 och begravd i Grums kyrka i Värmland. Gift 1684-03-18 med sin systers svåger kaptenen Carl Uggla, nr 100 (Tab. 130), i hans 1:a gifte (gift 2:o 1706-06-22 med Elsa Catharina Plenningsköld, nr 608 (Tab. 2), född 1674, död 1738), född 1655-05-20 på Knistad i Suntetorps socken, Skaraborgs län, död 1744-02-16 på Hammarsten i grums socken, Värmlands län.

Källa

: Svensk adelskalender

EÄ I, s 397; EÄ VIII, s 444; SvA II nr 118, s 358.

=======

Den 30 juli 1646 adlades Joen Larsson på Stockholms slott av drottning Kristina med namnet BJÖRNBÄRG. Ätten introducerades den 2 mars 1647 under nummer 359. ref: http://www.genvagar.nu/show.asp?PersonId=460642

открыть все 22

Хронология Joen Larsson Uplänning

1589
11 марта 1589
Bogesund, Uppland, Sweden
1639
1639
Возраст 49
Sweden
1644
24 августа 1644
Возраст 55
Sweden
1646
1 ноября 1646
Возраст 57
Sweden
1647
9 ноября 1647
Возраст 58
Sweden
1651
16 ноября 1651
Возраст 62
Kyrkefalla, Skaraborgs län, Sweden
1654
3 апреля 1654
Возраст 65
Skövde, Kyrkefalla, Skaraborgs län (R), Sweden