Johan Christoff Rautenbach, SV/PROG 2

public profile

Is your surname Rautenbach?

Research the Rautenbach family

Johan Christoff Rautenbach, SV/PROG 2's Geni Profile

Records for Johan Christoff Rautenbach

42,475 Records

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Share

Johan Christoff Rautenbach, SV/PROG 2

Birthdate:
Death:
Immediate Family:

Husband of Margaretha Aletta Potgieter, SM
Father of Cornelia Aletta Nortje, SV2b2; Johan Daniel Rautenbach; Esias Jacobus Rautenbach and Johan Andries Rautenbach

Managed by: Judith Maria Broodryk, b4c8d12e2...
Last Updated:

About Johan Christoff Rautenbach, SV/PROG 2

Datum indiensttreding: 01-05-1780 Datum uit dienst: 03-10-1788 Functie bij indiensttreding: Soldaat Reden uit dienst: Vrijburger Uitgevaren met het schip: Morgenster Waar uit dienst: Kaap de Goede Hoop Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja

Gegevens van de vaart Schip: Morgenster Vertrek: 01-05-1780 Kamer: Amsterdam Kaap: 31-08-1780 01-10-1780 Inventarisnummer: 6689 Folio: 216 Aankomst: 22-12-1780 Ceylon DAS- en reisnr.: 4371.3    

RAUTENBACH GEORG FRIEDRICH. – According to his will born at “Trebnitz in Saxen”, according to marr. reg. at Tremnitz, (There are four Trebnitz in the Province of Saxony and one Tremnitz in the former electrorate of Saxony). Arr. 1757 as so., b. 1761, resident at Swellendam. ~ 18.4.1762 Maria Magdalena Ferreira, wid. Franz Haarhof (q.v.) (Marr. Reg. of Paarl). 9 children. + 1805. (GMR 1758-61; Rq. 1761: 182; G.R. nr. 754; Test. O.C. 45: 71.) Cf. Johann Christoffel Rautenbach.

JOHANN CHRISTOFFEL (S in CJ 1350). – Tremnitz. Arr. 1780 as so., loaned to Georg Friedrich Rautenbach (q.v.), rel. from serv. on 3.10.1789. ~ 3.7.1791 Maria Aletta Potgieter. 4 children. (GMR 1781-89; C 201, p. 199; C 220, p. 543; G.R. nr. 754.)

- Dr. J. Hoge, Personalia of the Germans at the Cape, 1652-1806, Archives Year Book for South African History (Cape Town: Government Printer, Union of South Africa, 1946) Testator(s): Margaretha Aletta Potgieter Johan Christoffel Rautenbach

22 February 1806

Inventaris mitsg:s tauxatie van alle zodanige goederen als er ab intestato met er dood zyn ontruimd ende nagelaten door den burger Johan Christoffel Rautenbach ten voordeele zijner nagelatene weduwe Margaretha Aletta Potgieter ter eenre en hunne by den anderen in echt verwekte drie minderjarige kinderen, met namen

1) Johan Andries oud 14 jaaren ter andere zijde 2) Cornelia Aletta oud 10 jaaren 3) Johan Daniel Rautenbach oud 8 jaren

invoegen als het een en ander door de meede burger J:D:B: Neveling zyn opgenomen, mitsg:s door ons ondergetekende gecomm: Weesmeesteren getaxeerd in maniere als volgt, namentlyk

Rd:s zeven stoelen 14 een thee tavel 3:-- een oude kist met wat gereedschap 3:-- twaalf lyst schaven 6:-- vier blok schaven 2:-- een kruis houdt 0:24 vier oude fijlen 0:12 een raspe 3:-- thien bytels een snymest 1:-- een hamer een koubytel 0:24 een winkelhaak vier emmerhengzels 1:24 een emmer 2:-- een oude schaafbank 4:-- een trek touwe en een juk 4:-- een wagen /:meer as half sleten:/ 150

Beestiaal Rd:s Rd:s twaalf trek ossen 144:-- zoveel den boedel rendeert 338:12 waarvan de weed: als in gemeenschap van goederen gehuuwd zynde, voor de helfte des boedels comp:d 169:6 en waarvan de wederhelfte onder haare in den hoofde dees gemelde drie kinderen verdeelt zynde, competeerd ieder rd:s56:18 ofte tezamen 169:6 Rd:s338:12

Aldus geinventariseert ende getauxeerd ter Weeskamer aan de Caap de Goede Hoop op den twee en twintigsten dag der maand Februarij 1806 ende zulx op het op en aangeven der in den hoofde deeses gemelde weduwe, dewelke betuygde zig daarinne ter goeder trouwe gedragen en haares wetens niets verzwegen, verachtert of in waarde vermindert te hebben van het geene tot den boedel en nalatenschap behoord, bereid zynde zulx des gerequireerd werdende ten allen tyde met solemneelen eede gestand te doen en verdere belofte, zoo wanneer in der tyd iets dienaangaande nader mogte komen te ontdecken, daarvan ter Weeskamer getrouwelyk opgaaf te zullen doen omme desen inventaris daarmeede te kunnen amplieeren.

Tot securiteit van dien is deese door ons ondergetekende gecommitteerdens en den inventariente nevens my, Adjunct Commis, behoorlyk gesubscribeert.

Als gecomm: Weesm: W:J: Klerck, G:E: Overbeek

Voor den opgaaf: Margieta Aletta Potgieter, w:d Rautenbach

Mij present: P:E: Faure, Adj:t Commis

view all

Johan Christoff Rautenbach, SV/PROG 2's Timeline

1756
1756
1793
1793
Age 37
1796
March 18, 1796
Age 40
Cape, South Africa
1800
1800
Age 44
Swellendam, Overberg DC, Western Cape, South Africa
1805
May 1805
Age 49
????