Johan Friderich Frølich

Is your surname Frølich?

Research the Frølich family

Johan Friderich Frølich's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Johan Friderich Frølich

Also Known As: "Johan Frederik Frølich"
Birthdate:
Birthplace: Tønsberg, Tønsberg, Vestfold, Norway
Death: March 10, 1799 (58)
Copenhagen, København, Capital Region of Denmark, Denmark (Brystvatersot)
Immediate Family:

Son of Johan Diderich Frølich and Sophie Elisabeth Bryn
Husband of Johanne Marie Frølich
Brother of Hilleborg Christine Frølich and Nicoline Cathrine Rantzau
Half brother of Elen Frølich; Johan Friederich Frølich and Ulrik Christian Frølich

Occupation: Kapteinløytnant i den dansk-norske Marine / Innrulleringsoffiser i Mandal
Managed by: Øystein Sættem Middelthun
Last Updated:

About Johan Friderich Frølich

Frølich, Johan Friderich, f. 31/5 1740; Søn af Kapt. i Hæren Johan Didrich F. i Norge; Sønnesøn af Generalltnt. F; g. 1765 m. Johanne Marie Thornborg, død 1789, 44 Aar gl., Datter af Kontrollør T. i Mandal.

1750 vol. Kadet, 1753 Kadet, 27/2 og 1/3 1763 søger om at blive udnævnt til Sekltnt., ”han er svagelig og har kun et maadeligt Genie, men han ønsker kun at komme til Indrulleringen. Han bliver næppe nogen duelig Sømand, om han end altid har været flittig”. (I. S. Adm.), 5/5 1763 Sekltnt., Indrulleringsofficer i Mandal (Kgl. Res.), 30/11 1764 ansøger om Tilladelse til at ægte Jmfr. Johanne Marie Thornborg, Datter af afd. T. i Mandal, Ansøgningen anbefales af Kapt. Schiønnebøl i Christianssand (I. S. Adm.), 5/3 1765 gentager sin Ansøgning om Ægteskab. Jmfr. Thornborg er paa mødrene Side af den bekendte Koefodske Familie paa Bornholm. Han har efter en Moster i Trondhjem faaet en betydelig Arv. 7/4 1769 søger om Tilladelse til at rejse en Maaned fra Mandal til Kbh. (I. S. Adm.), 18/2 1772 har faaet en Irettesættelse for den af ham brugte og imod Subordinationen stridende Adfærd ved at udtage til Kongens Tjeneste imod hans Chefs Ordre to af Indrulleringslisten slettede Personer (Adm. K. B.), 24/3 Afgang som Indrulleringsofficer, beholder sin Gage 150 Rdl. (Kgl. Res.), 24/3 1778 melder, at hans Svoger, Kontrollør Thornborg, der var Overvisitør, Vejer, Maaler og Vrager i Mandal, er død, F. er konstitueret i Stillingen og søger Kongen om Pladsen og Adm. om Hjælp til at faa denne. Han har Hustru og 6 Børn og kun 150 Rdl. i Gage (I. S. Adm. 10/3 og 24/3 1778), 21/8 s. A. da han ikke fik Stillingen i Mandal, bønfalder han Kongen om at blive Indrulleringsofficer (I. S. Adm.), 15/5 1779 Adm. udtaler, at F. stedse har vist en anstændig Opførsel, været flittig, redelig og skikkelig, hvorfor det anbefaler ham til en civil Bestilling (Adm. K. B.), 24/6 1779 Afsked med Kaptltnt.s Kar. og 150 Rdl. i Ventepenge, til han har faaet et civilt Embede (Kgl. Res.), 18/3 1782 melder, at han efter sin Afsked i 1779 flyttede til Kbh. Han har Kone og 8 Børn og maa holde Pige til Hjælp, han skal sørge for 11 Sjæle, og hans Indtægter er kun 10 1/2 Rdl. om Maaneden. Han har maattet sælge sin Gaard i Norge (I. S. Adm.), 27/5 1782 Adm., der siger, at F. er i den yderste Nød, anbefaler, at der ydes ham Hjælp, da han altid har været skikkelig (Adm. K. B.), 30/5 s. A. der gives ham 50 Rdl. af Forsømmelseskassen (Adm. K. B.), 3/2 1783 ansøger om Pladsen som Takkelage-Skriver ved det Kgl. Vestind.-Guineiske Komp. Han bor ”i Adelgaden paa Hjørnet af Dronningens Tværgade næst ved Klæde Fabriquet” (I. S. Adm.), død 10/3 1799 i Kbh. af Brystvatersot (Holmens K. B.).

T. A. Topsøe-Jensen & Emil Marquard: Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932 (København 1935) Vol. I, p. 414-415.


  • Dåp (Family Search).
  • Dåp (Venstre side, øverst).
view all

Johan Friderich Frølich's Timeline

1740
June 3, 1740
Tønsberg, Tønsberg, Vestfold, Norway
June 3, 1740
Tønsberg, Tønsberg, Vestfold, Norway
1799
March 10, 1799
Age 58
Copenhagen, København, Capital Region of Denmark, Denmark