Johan Ågren

public profile

Is your surname Ågren?

Research the Ågren family

Johan Ågren's Geni Profile

Records for Johan Ågren

98,403 Records

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Share

Johan Ågren

Also Known As: "Jan"
Birthdate: (83)
Birthplace: Gunnarsby, Sunne, Värmland, Sverige
Death: September 30, 1824 (83)
Halla, Mårbacka, Östra Ämtervik, Värmland, Sverige (Ålderdomssvaghet)
Immediate Family:

Son of Gustaf Ågren and Lisa Rudén
Husband of Stina Olsdotter Nordström and Sara Jonasdotter Ågren
Father of Cajsa Ågren; Petter Jansson Ågren; Stina Ågren and Lisa Ågren
Brother of Christina (Stina) Ågren (Gustafsdotter); Erland Gustafsson Ågren; Lena Gustafsdotter Ågren and Maria Gustafsdotter Ågren

Occupation: Komminister i Ö.Ämtervik
Managed by: Christer Lyrholm
Last Updated:

About Johan Ågren (svenska)

Källor: Sunne HFL 1750 - 1752 Gunnarsby (AI:7; s. 5); Sunne HFL 1753 - 57 (AI:8; s. 200) Hälserud - Gårdsjö; Sunne HFL 1757 - 64 (AI:9; s. 138) Hälserud - Gårdsjö; Sunne HFL 1765 - 1771 (AI:11; s. 114) Hälserud; Sunne V:a HFL 1790 - 95 (AI:19, s.152) N:a Åmberg; Östra Ämtervik HFL 1805 - 10 Mårbacka/16 s.137; Östra Ämtervik HFL 1810 - 14 (AI:4; s. 83) Mårbacka; Östra Ämtervik dödbok 1824 (C:5; s. 417)

Ur Karlstads Stifts Herdaminne del III Komministrar i Östra Ämtervik 4. JOHAN GUSTAFSSON ÅGREN, 1804 – 1824 (VI:33) Född i Gunnarsby, Sunne 1741 10/6, son till bonden Gustaf Ågren och Lisa Rudeen (och sonson till komministern i Fryksände Johannes Elavi Ågren.). Till Karlstads skola 1760, student i Uppsala 1767 13/3, prästvigd 1771 5/7, kallad till komministeradjunkt i Ransäter och var kvar därstädes till 1783, därpå tjänstledig för sjukdom, pastorsadjunkt i Stavnäs 1786, komministeradjunkt i Sunne 1790 18/2, komminister i Östra Ämtervik 1803, tillträdde 1804 1/5. Död i Mårbacka, Östra Ämtervik 1824 30/9. Johan Ågren är ett exempel på det lägre prästerskapets knappa villkor i äldre tid. Han hade att föra en livslång kamp för den nakna existensen. Under större delen av sin levnad var han hänvisad att inneha slitsamma och svagt avlönade tjänster. På sin första plats, där han skulle bistå både komminister Erik Nornberg i Ransäter, som kallat honom, och den sjuklige komminister Johan Kihlman i Nedre Ullerud, utgjorde lönen utom ”kost och kammare” blott 60 daler om året.1) När han 1783 – 1786 lämnade sin prästtjänst för att ”informera” barn, var det inte enbart för att sköta hälsan utan även ”för saknad av erforderlig utkomma”.2) Också under andra tider bedrev han barnaundervisning som binäring. När DK (Domkapitlet) ville förordna honom att vid sidan av sin tjänst biträda komministern i Frykerud förklarade han sig förhindrad på grund av ”pedagogiens på Nordsjö dageliga skötande med barnens information” utom ofta förekommande sockenbud.3) År 1794 klagade han över att han som adjunkt åt den då avlidne komminister Nils Lindblad i Sunne på tre år ej kunnat få ut sin lön för ”husets många kreditorer”.4) Fast plats fick han först vid 62 års ålder. När denna äntligen var i sikte, lät han locka sig att skriva under på en förbindelse att hålla adjunkt. Detta ådrog ”den fromme och oskyldige Ågren” åtal vid häradsrätten för röstvärvning.5) Blott tidvis lyckades han få adjunkt. Han klagade 1810 hos DK över att sedan nära ett år ”trälar ensam med hela tjänstgöringen”.6) Vid sockenstämman 1813 3/10 yrkade församlingen liksom tidigare på att Johan Ågren skulle varaktigt erhålla adjunkt. Församlingen ”sade sig visst icke hava någon orsak att klaga över komminister Ågrens nit och goda vilja att oaktat en uppnådd ålder av 73 år bestrida sysslan efter förmåga. Men som han är en skral och utsliten man och har av naturen ett svagt organ (röst), så är församlingen alldeles obelåten med hans tjänstgöring. Man hörer litet av hans predikan och ännu mindre av de papper och publikationer, som från predikstolen uppläses, varav många bliva i okunnighet om vad Kongl. Maj:t och ämbetsmännen bjuda och befalla”. Prostens tidigare ansökan hos DK i saken hade inte lett till resultat. Församlingen förklarade sig ”alldeles obelåten med den gamle komministerns ämbetsförvaltning och föreslog att deputerade direkte hos det högvördiga domkapitlet anmäla huru illa det i denna del står till”.7) Johan Ågren fick äntligen medhjälpare men hade svårt att avlöna honom. Han anförde, att han satt ”uti ett gäldbundet bo”. Dessutom hade boställets mangård med alla lösören brunnit ned 1813 19/8. I brandstod hade han fått ut bara 10 rdr b:o, medan förs. hade tagit resten.8) Den brunna mangården var prästbostället, alltså inte det Mårbacka de tidigare prästerna bott på och som genom arv gått över till släkten Lagerlöf. Johan Ågren var den förste komministern i Östra Ämtervik, som flyttat in i den del av Mårbacka, Halla, som församlingen inköpt till prästgård och som fortfor att vara det tills Herresta i början av 1880-talet förvärvades som kyrkoherde-boställe, Den slutligen erhållne adjunkten förklarade sig inte kunna uthärda med sitt vivre hos Johan Ågren på grund av dennes ”fattigdom och trångboddhet” och ville beredas möjlighet att ha egen hushållning. Johan Ågren avled av ålderdomssvaghet 83 år gammal, Gift 1:o med Stina Nordström född omkring 1759, död i Östra Ämtervik 1810 23/4. Barn: Petter, född tvilling 1794 24/9, flyttade till Grava 1823, sedan ej påträffad. – Cajsa, född tvilling 1794 24/9, död i Mårbacka 1819 17/6. – Gift 2:o i Östra Ämtervik med Sara Jonsdotter Sundén, född 1765 10/7 i Lerbråten, Östra Ämtervik, 1829 19/4, i hennes 2:a gifte. 1) DKÄH 1771, 2) DKÄH 1785, 3) DKÄH 1776, 4) DKÄH 1794, 5) DKÄH 1803, 6) DKÄ H1810, 7) DKÄH 1813, 8) DKÄH 1814

Ur Mårbacka, Jan Brunius (Selma Lagerlöf-sällskapet): Halla (Utdrag, hela kapitlet är läsvärt!) Som tidigare nämnts i olika sammanhang hade Ämterviks socken år 1764 inköpt en del av Mårbacka till komministerboställe, som emellertid beboddes beboddes och brukades av bönder ända fram till 1805, då komminister Jan (Johan Gustaf) Ågren, bondson från Sunne, flyttade in på gården med sin hustru Sara Sundén* och två barn....(Denna prästgårdsbyggnad brann ned 1813, den nya uppfördes 1834) ....... Den nya prästgårdsbyggnaden fick varken komminister Jan Ågren eller hans närmaste efterträdare Olof Lindegren uppleva; Ågren avled 1824 vid hög ålder - han var då åttiotre år gammal..........

  • 1805 levde Johan Ågrens första hustru Stina Nordström. Hon avled 1810. Samma år gifte Johan Ågren om sig med nämnda Sara Sundén, som alltså var styvmor till barnen Petter och Cajsa.

Stina Olsdotter Nordström 1759 – 1810, bakgrund, giftermål och barn

Källor: Grava HFL 1767 – 75 (A:4;s. 527) Önnerud; Östra Ämtervik HFL 1774 – 85 (AI:1; s. 90) Prästebol; Östra Ämtervik 1774 – 85 (I: s. 19) Soldater (By soldatboställe); Östra Ämtervik Vigselbok 1780 (C:3, nr 2); Östra Ämtervik födde 1781 (C:3, nr 39); Östra Ämtervik födde 1784 (C:4; nr 62); Sunne östra HFL 1790 – 94 (AI:20; s. 192) Angersby Sunne östra HFL 1795 – 99 (AI:22; s. 191) Angersby; Sunne västra HFL 1795 – 99 (AI:21; s. 124) Hälserud; Sunne födde 1797 nov (C:8; s.199); Sunne dödbok 1799 (C:8; s.663); Sunne västra HFL 1800 – 05 (AI:23; s.126) Hälserud; Östra Ämtervik HFL 1805 – 10 (AI:3; s.137) Mårbacka; Östra Ämtervik HFL 1810- 14 (AI:4; s. 83) Mårbacka och (AI:4; s. 53) Gunnerud; Östra Ämtervik dödbok 1810;

Se även makan Stina Olsdotter Nordström:

Stina föds 1759 i Grava, troligtvis i Önnerud, där hennes troliga mor Maria Jonsdotter åren 1767 – 75 bor med Stinas tre yngre systrar Cathrina f. 1763, Kärstin f. 1766 och Ingeborg f. 1770. År 1780 finns Stina i Prästebolet i Östra Ämtervik och flyttar till By soldatboställe när hon detta år gifter sig med soldaten Olof Nilsson Byman. Med Byman får Stina sönerna Olof (Olsson) år 1781 och Nils (Olsson) år 1784. Maken Olof Nilsson Byman omkommer troligtvis i Gustaf III:s ryska krig 1788 – 90 där hans regemente Närke Värmlands Regemente deltar. Våren 1791 flyttar Stina till Sunne från Östra Ämtervik. Hon bor till en början i Angersby, men Petter och tvillingsystern Cajsa anges i Sunne födelsebok 1794 sept vara födda i Södra Åmberg som oäkta med moder änkan Stina Olsdotter. M.a.o. var inte Stinas avlidne make far till barnen. Johan Ågren, som vid den här tiden bodde i Norra Åmberg, döpte barnen och tog senare på sig faderskapet. Stina och Johan Ågren gifter sig 1794 eller 1795. Vid giftermålet har Stina tagit sig efternamnet Nordström, möjligtvis namnet på hennes okände far.1794 flyttar Stina med sina fyra barn till Hälserud i Sunne. Johan Ågren tjänstgör under dessa år i Brunskog och Gunnarskog. Från tioårsåldern bor sonen Nils några år som lärling i Sundsbergs herrgård (Björne i Gösta Berlings saga).I Hälserud bor Johans bror Erland med familj och där föds år 1797 Stinas och Johans tvillingdöttrar Lisa och Stina. De dör redan 1799. Våren 1805 flyttar familjen till Mårbacka i Östra Ämtervik där Johan tillträder en tjänst som komminister. Stina avlider 1810 av slag, bara 51 år gammal. Sonen Olle Olsson flyttar 1811 till Gunnerud och år 1812 till Åmål. Sonen Nils Olsson flyttar 1811 till Lagerlöfs i Mårbacka och år 1814 till Karlstad.

view all

Johan Ågren's Timeline

1741
June 10, 1741
Sunne, Värmland, Sverige
1794
September 24, 1794
Age 53
Sunne, Sunne, Värmland, Sverige
September 24, 1794
Age 53
Sunne, Sunne, Värmland (S-län), Sverige
1797
November 8, 1797
Age 56
Sunne, Sunne, Värmland, Sverige
November 8, 1797
Age 56
Sunne, Sunne, Värmland, Sverige
1824
September 30, 1824
Age 83
Östra Ämtervik, Värmland, Sverige