Johanna Siekermans, b5 SM

public profile

Johanna Siekermans, b5 SM's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

 • Build your family tree online
 • Share photos and videos
 • Smart Matching™ technology
 • Free!

Share

Johanna Siekermans, b5 SM

Also Known As: "von Reenen"
Birthdate:
Birthplace: South Africa
Death: circa 1755
Cape Town, Cape Colony, Africa (smallpox epidemic)
Place of Burial: Cape Province, South Africa
Immediate Family:

Daughter of Johann Siek, SV/PROG and Geertruijdt Helm, b4 SM
Wife of Graf Jacob von Reenen, SV/PROG
Mother of Jacob (Kootjie) Van Renen, b1; Daniel van Reenen, b3; Beatrix Cornelia van Reenen, b4; Anna Margaretha van Reenen, b5; Geertruy van Reenen, b6 and 2 others
Sister of Anna Margaretha Siek, b1 SM and Dorothea Siek, b2
Half sister of Johann Siek and Geesje Siek

Managed by: Private User
Last Updated:

About Johanna Siekermans, b5 SM

(divon lan:) from "Genealogies of old S.A. families": from Amsterdam, an orphan


See MOOC8/7.48 attached Inventory dated 9 November 1756

Generaale staat en inventaris mitsgad:s taxatie van alle sodanige goederen effecten en wat dies meer zij als naar voorengaande testamentaire dispositie voor den voormaalige eerst geswoore clercq ter Politique Secretarij s:r Christiaan Ludolff Neethling en seekere getuijen in dato 9:e September 1755 gepasseerd, sijn naargelaten en met er dood ontruijmt door juffrouw Johanna Siekermans huysvrouw van den burger weesmeester s:r Jacob van Renen ten voordeele van haar evengem: overgeblevene man ter eenre, en hunne bij den anderen in huwelijk verwekte kinderen ende derselven repraesentanten ter andere zijde, naamtl:

 • 1) Jacob van Renen tans meerderjarig en getrouwt
 • 2) Geertruijd van Renen gehuuwt met den burger weesm: Jan Serurrier en
 • 3) Daniel van Renen oud 19 jaaren
 • 4) voorts Jan van Schoor oud 3 jaaren, bij repraesentatie van wijlen sijn moeder Catharina Elisabeth van Renen wed:e van den burger luijtenant Willem van Schoor
 • 5) wijders Jacob Hendrik Wilhelmij oud 2 jaaren, bij plaats vullingen van wijle sijn moeder Beatrix Cornelia van Renen in huwelijk geprocreeert bij den burger Diederick Wilhelmij en laastelijk
 • 6) Helena Warnick oud 4 jaaren, representeerende wijlen haar moeder Anna Margaretha van Renen getr:t geweest met den burger Joachim Johan Lodewijk Warnick

soodanig ende in diervoegen als deselve door den boedelhouder s:r Jacob van Renen opgegeven en aangeweesen synde, door den onderget:e gecommitt:e Weesmeesteren sijn bevonden en getaxeert in maniere als hier onder pertinentelijk staat gespecificeert, namentlijk

 • Een huijs en erff geleegen in deese Tafelvallij blijkens ’t laatste transport de dato 29 Decemb: 1728 getax:t op Rd:s4000:--
 • een huijs en erff gel: in deese Tafelvallij in ’t Blok E:E: uyt wijsens ’t laaste transport van den 18:e Meij 1752 2133:16
 • een huijs en erff gel: in deese Tafelvallij uyt wijsens ’t laaste transport van den 14 Septemb: 1746 1333:16
 • een huijs en erff meede gel: in dese Tavelfallij in ’t Blok O:O: blykens transp:t d’ dato 23 Junij 1734 1000:--
 • een reepje lands meede gel: in dese Tavelfallij blijk:s d’ door den boedelhoud: verthoonde erffgrond brief 66:32
 • een pakhuijs en erff desgelijx gel: in deese Tafelvallij blijkens transport van d:n 30 November 1744 133:16
 • een huijs en erff gel: in deese Tafelvallij uijtwijsens transp:t van den 23 Junij 1734 600:--
 • een plaats ofte hofsteede gen:t ’t Goed Gelooff gel: in ’t Caabse district aan de Witteboomen blijkens transport van den 9:e Meij 1744 2333:16
 • een huijs en erff gel: in deese Tafelvaleij in ’t Blok B: blykens transport van d:n 8 Novemb: deeses jaars 1756 3466:32

.,,

Aldus g’inventariseert, getaxeert, mitsg:s aangeteekent soo alhier aan Cabo de Goede Hoop als op de hofsteede gen:t Goed Geloof den 9, 10, 11 en 12 November 1756.

Gecomm:e Weesm:: L:C: Warneck, J: F: Kirsten
J: v:n Renen
Mij praesent: J:N: v: Dessin, Secret:s

- Inventories of the Orphan Chamber Cape Town Archives Repository, South Africa Reference no.: MOOC8/7.48 on http://databases.tanap.net/mooc/main_article.cfm?id=MOOC8%2F7.48&freesearchkey=1756-11-09


11 Jan: 1699 gedoopt het kint van Jan Sieck, en Gertruyd Helmes, onder getuyge van Arie van Wyck en Cornelia Helmes, gent: - Johanna

http://www.eggsa.org/sarecords/index.php/church-registers/cape-town-baptisms-1695-1712/135-cape-town-baptisms-1699

SAG v11 p305 - b5 Johanna

view all 13

Johanna Siekermans, b5 SM's Timeline

1699
January 11, 1699
South Africa
January 11, 1699
November 1, 1699
1727
May 11, 1727
Age 28
Western Cape, South Africa
1730
1730
Age 30
Cape Colony, Africa
1731
1731
Age 31
1733
1733
Age 33
1736
1736
Age 36
1755
1755
Age 55