Johannes Olai Halsius

Överkalix, Överkalix, Norrbotten County, Sweden

您也姓Olai Halsius吗?

考证Olai Halsius氏源流

Johannes Olai Halsius的个人主页

Records for Johannes Olai Halsius

361 Records

与你的亲人和朋友分享你的家族树和家庭相册

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Johannes Olai Halsius

别名字号 "Johan Olofsson", "Hans Olofsson"
生日 (68)
出生地 Öjebyn, Piteå landsförsamling, Norrbotten County, Sweden
逝世 1697年8月24日 (64-72)
Överkalix, Överkalix, Norrbotten County, Sweden
葬于 Överkalix fs, Norrbotten, Sweden
直接亲属

妻: Brita NNSofia Johansdotter Somera
子女: Olof Halsius; Sophia Johansdotter Halsia; Catharina (Katarina) HalsiaMargareta Halsia

Occupation: Kyrkoherde
管理员 Private User
最近更新

About Johannes Olai Halsius

Noteringar: Bondeson från Öjebyn. Namnet härleder sig från en äng kallad Halsen i Öjebyn. Student i Uppsala utbildad: 1648-11- 2. Skolmästare i Torneå 1661 - där han gjorde sig impopulär efter konflikter med borgmästaren Anders Torfastsson (Hellandt) och andra borgare. Utnämd till kyrkoherde i Överkalix 1681-09-19 där han blev kvar till 1696 (HSH IV sid 344-345, GF Sundström, 1697 års hfl för Överkalix socken: 8 Rotan Brännan och Kyrkiobyn)

Johannes Olai Halsius (1681-97), f. 1629 i Öjebyn, Piteå s:n, af bondeföräldrar. Namnet härleder sig från en äng Halsen i samma by. Johannes Olai Pitensis inskrefs ss. stud. i Upsala 2 nov. 1648, blef skolmästare i Torneå 1661. Här kom han i delo och träta med borgmästaren Anders Torfastson. Borgmästaren beskyllde Halsius att ej vara flitig i sitt ämbete, och den senare hade användt några obekväma ord, då han anklagade borgmästaren att ha lagt sekvester på honom tillkommande djeknepenningar. Konsist. förordnade khden Burelius i Öfver-Kalix att resa till Torneå för att undersöka saken, och resultatet blef, att hemställan gjordes till borgmästaren, som syntes benägen för vänskaplig uppgörelse, att då Halsius mera ex simplicitate än ex maligno proposito sig mot honom försett, han må tillgifva honom, allenast han det afbeder. Dn. Halsius fick åter en skarp förmaning, att han gör sitt ämbete fliteligen icke allenast till informationen utan ock till disciplinen och att han ett prästerligt umgänge förer med borgerskapet. Till kontr.prosten afgick bref, att han förmedlar god vänskap dem emellan, remonstrerandes ock, att dn. Halsius ej blifvit rätt handterad, då djeknepengarne sattes in sequestro och uppmanas, att han maintenerar dn. pedagogum vid en laglig skolmästaregård, m. m. (Hdpr. 6/2 1663). H. utn. till khde i Öfver-Kalix 19 sept. 1681, afled 24 aug. 1697, 57 år, 9 mån. gammal, och begrofs 30 nov. s. å. af khden i Råneå Gulich Blix. Under åren 1696 och 1697 härjade i församlingen en grym blodsot, som bortryckte förra året 60 och senare året 67 personer.

G. 1) m. Brita från Torneå; 2) m. Sophia Somera, dotter af prosten Joh. Somerus i Kemi och Christina Platz; d. i Råneå 9/1 1709, 64 år 2 m. 3 v. 3 d., begr. därst. i kyrkans kor. Barn: Olof, f. 1663, kyrkoherde i Ö.-Kalix n. 6; Sophia, g. 24/2 1690 m. handlanden Christian Antilius, bodde i kyrkbyn, sedan i Torneå, d. därst.; Catharina, f. 10/8 1667, g. 1/12 1697 m. länsman Joh. Forssman i Råneå, d. 21/10 1762, 95 år; Margareta, f. 1679, g. m. rådman And. Kråka i Luleå, d. i Ö.-Kalix, begr. 27/3 1750, 71 år.


Sofias föräldrar var Herr Johannes Olai Halsius (1629-1697) och Sofia Somera (Tudera) (1644-1709).


Johannes Olai var kyrkoherde i Överkalix, och var född 1629 i Öjebyn, Piteå. Han var student i Uppsala 1648, skolmästare i Torneå stad 1662 och kyrkoherde i Överkalix 1681-97)


http://roadtriprelatives.blogspot.no/2012_08_01_archive.html, pkt. 67.

查看全部

Johannes Olai Halsius的年谱

1629
1629年
Öjebyn, Piteå landsförsamling, Norrbotten County, Sweden
1663
1663年
34岁
Tornio, Lappland, Finland
1665
1665年
36岁
1667
1667年8月10日
38岁
Torneå, Nedertorneå, Norrbotten
1679
1679年
50岁
Piteå kommune, Norrbotten, Sverige
1697
1697年8月24日
68岁
Överkalix, Överkalix, Norrbotten County, Sweden
1697年11月30日
68岁
Överkalix fs, Norrbotten, Sweden