Pastor Johannes Nicolai Læstadius

Is your surname Læstadius?

Research the Læstadius family

Pastor Johannes Nicolai Læstadius's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Pastor Johannes Nicolai Læstadius

Swedish: Kyrkoherde Johannes Nicolai
Also Known As: "Johan Nilsson"
Birthdate:
Birthplace: Lästa, Ytterlännäs, Västernorrland, Sweden
Death: March 13, 1697 (81-82)
Arjeplog, Norrbotten, Sweden
Place of Burial: Slagnäs, Norrbottens, Sweden
Immediate Family:

Son of Nils Olofsson Rehn and Agata Sjulsdotter
Husband of Anna Andersdotter Brenholm
Father of Anders Læstander; Nils Laestander; Johannes Johannis Laestadius; Agatha Johansdotter Læstadia; Sara Johansdotter Læstadia and 2 others

Occupation: Kyrkoherde i Arjeplog, Kyrkoherde, Prest, Kyrkoherde i Arjeplog fra 1662 til 1667, Arjeplog Kyrkoherde och Uppsala student, präst i Arjeplog 1662-1697, Präst
Managed by: Private User
Last Updated:

About Pastor Johannes Nicolai Læstadius

Släktträd i foto-rutan från Leif Boström:

http://familjenbostrom.se/genealogi/norrbotten/laestadius/

Född 1615 i Lästa, Ytterlännäs. Död 1697-03-13 i Arjeplog. Kyrkoherde från 1662 till 1697 i Arjeplog.

Student 1650 i Uppsala. [2]

Kollega Herr Johannes Nicolai bodde 1652-1659 i Staden, Piteå lfs. [3]

Gift 1659-12-26 i Piteå lfs. med Anna Brenholm.

Nämnd 1703 i Kyrkobordet, Öjebyn, Piteå lfs. [4]

( 2 och 4 Constantinus Lindfors)

  • Annan uppgift född 1614 i Lästadby, Ångermanland ?

Efter studier i Härnösands skola och Strängnäs gymnasium student i Uppsala 1643 11/4, kollega i Piteå skola 1651.

I Härnösands konsistorium föredrogs 1661 22/11 "D:ni Johan Laestadius, college schole Pithensis, åstundan och flijtige gegäran att transfereras ifrå scholetiänsten till Arieflodz försambling uti dn Johannis Hapstadii ställe, som disignatus pastor till en slik lägenhet hafver till svar på hans begäran må hafva sin framgång så framt dn hapstadius genom detta tillfälle kommer undan".

Så blev det också och han tillträdde tjänsten i Arjeplog 1662- som fjärde kyrkoherde där.


Efter studier i Härnösands skola och Strängnäs gymnasium student i Uppsala 1643 11/4, kollega i Piteå skola 1651.

I Härnösands konsistorium föredrogs 1661 28/11 " D:ni Johan Laestadius college schole Pithensis, åstundan och flijtige begäran att transrereras ifrå scholetiänsten till Arieflodz försambling uti dn Johannis Hapstadii ställe, som disignatus pastor till en slik lägenhet hafer till svar på hans begäran må hafva sin framgång så framt dn Hapstadius genom detta tillfälle kommer undan". Johan tillträdde tjänsten i Arjeplog år 1662 som fjärde kyrkoherden där.

Till grannpräst i Silbojock hade han sin barndomsvän och kamrat Eric Petri Noraeus, som även varit lärare i Piteå stads skola. Nu fingo de båda tjäna i samma lappmark, där de levde i största förtrolighet, gifte tillsammans sina döttrar och söner, som blevo deras efterträdare, och begrovs på samma gån i Arjeplogs kyrka av prosten Christoffer Anzenius i Piteå, som uti sin likpredrikan tillämpade på dem 2 Sam. 1:23 Saul och Jonathan, ljufligeoch täcke medan de levde, äro också icke åtskilda i döden.

Prosten Högström fäller om dem omdömet: " De äro de första som med nit och eftertryck begynte omvändelseverket i Piteå lappmark. Deras namn varar ännu på dessa orter i åminnelse och deras säd välsignelse".


Læstadiska släktens stamfar.


Son af bonden Nils Olofsson och Agatha Sjulsdotter i Lästad by och Ytterlännäs s:n i Ångermanland. f. sannolikt 1615, hitkommen till Arjeplog, Piteå lappmark 1662 och förste pastorn, sedan Lappmarksförsamlingarna skildes från nedre landet. Efter studier i Hsands skola och Strängnäs gymn.

stud. i Upsala 11 apr. 1643, kollega i Pite skola 1651. I Hsands konsist.

föredrogs 28 nov. 1661 »d:ni Joh. Læstadii, college scholæ Pithensis, åstundan

och flijtige begäran att transfereras ifrå scholætiänsten till Arieflodz

församblingh uthi dn Johannis Hapstadii ställe, som designatus pastor

är till Råneå församblingh Res.: Hr Joh. Læstadius såsom en välförtjenter

till en slik lägenhet hafver till svar att hans begäran må hafva sin framgång,

så framt dn Hapstadius genom detta tillfället kommer undan».

Så blef det också och han tilltr. 1662. Till grannpräst i Silbojock hade

han sin barndomsvän och kamrat Erik Petri Noræus, som äfven samtidigt

varit lärare i Piteå stadsskola. Nu fingo båda tjäna i samma lappmark,

där de lefde i största förtrolighet, gifte tillsammans sina döttrar

och söner, som blefvo deras efterträdare, och begrofvos på samma gång

i Arjeplogs kyrka af prosten Christofer Anzenius i Piteå, som uti sin

likpredikan tillämpade på dem 2 Sam. 1: 23: Saul och Jonathan, ljuflige

och täcke medan de lefde, äro också icke åtskilde i döden. (Samma porträtt pryder ännu Arjeplogs kyrka) Prosten Högström fäller om dem omdömet: »De voro de första, som med nit och eftertryck begynte omvändelseverket i Piteå lappmark. Deras namn varar ännu på dessa orter i åminnelse och deras säd i välsignelse.» Denna utsago fr. 1748 gäller ännu i dag som är, och släkt- stammarna Læstadius och Fjellström visa fortfarande en märklig lifskraft

och fläta sina talrika grenar tillsammans som förr i lappmarken. Enligt

anteckning i Arjeplogs kyrkobok afled denne Læstadiska släktens stamfar

13 (ej 10) mars 1697, anno ætatis 83

Lappmarkens herdaminne


Pastor i Arjeplog

view all 16

Pastor Johannes Nicolai Læstadius's Timeline

1615
1615
Ytterlännäs, Västernorrland, Sweden
1658
July 1658
Arjeplog, Norrbotten, Sweden
1661
1661
Arjeplog
1664
January 30, 1664
Arjeplog, Norrbotten
1667
October 4, 1667
Arjeplog, Norrbottens län, Sweden
1670
1670
Arjeplog, Sweden