Johannes Petrus Nel, c3d1

Is your surname Nel?

Research the Nel family

Johannes Petrus Nel, c3d1's Geni Profile

Records for Johannes Petrus Nel

306,085 Records

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Share

Johannes Petrus Nel, c3d1

Birthdate:
Birthplace: Caap de Goede Hoop, Suid Afrika
Death: July 1, 1814
Oudtshoorn, South Cape DC, Western Cape, South Africa
Immediate Family:

Son of Louis Nel, a1b2c3 and Maria Nel, b9c2
Husband of Cecilia Johanna du Preez, b6c4d8
Father of Johannes Petrus Petrús Nel, b2c3d1e2; Isabella Hattingh; Maria Susanna Nel; Louis Jacobus Nel, a1b2c3d1e4; Cecilia Johanna Nel and 3 others
Brother of Louis Jacobus Nel, b2c3d2; Gabriël Nel, b2c3d4; Susanna Nel; Anna Elisabeth Triegard, b2c3d6; Hester Nel, b2c3d7 and 5 others

Managed by: Private User
Last Updated:

About Johannes Petrus Nel, c3d1

Marriage

NGK Tulbagh

1769, den 26 Novem: Johannes Petrus Nel van Cabo de Goede Hoop, jongman burger aan Swellendam met Sicilia Johanna du Preez van Cabo voorm:, wedw: …….Fourie

- Nederduits Gereformeerde Gemeente (NGK), Tulbagh, Western Cape. marriage register, 1744-1839, page 20, entry no 17. Repository: NG Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch , G4 9/1. on http://www.eggsa.org/cgi-bin/searchMarriages.pl

NEL Johannes Petrus 1749-1814 Inligting van Simon du Plooy ontvang: Onderstaande uittreksel van een van die heel eerste Familias - No 2/Bl 40 ( 44 elektronies) “Aan die voet van die majestueuse Swartbergpas 1ê daar aan Oudtshoorn se kant die mooi plaas Voorbedacht van die bejaarde oom Piet “Vaalbaard" Terblanche. Dit is een van die heel oudste plase wat in die deel van die Klein Karoo uitgegee is en is reeds deur 'n paar geslagte van die familie Terblanche bewoon, wat ongeveer 120 (nou 160) jaar gelede van Sorgfontein in die Mosselbaaise distrik daarheen verhuis het. In die ou plaaskerkhoffie van Voorbedacht staan daar in enkele grafsteen van gewone klip, wat een van die oudste is wat ek nog op ons eie platteland aangetref het. Dit dui die graf aan van een van die vroee eienaars van die plaas, Johannes Petrus Nel (De Villiers 11, bl. 454, c3, dl), wat van 26 Mei 1749 tot 1 Julie 1814 geleef het”.


Testator(s): Johannes Petrus Nel Cecilia Johanna du Prez

13 September 1788 Inventaris van alle zoodanige goederen en effecten als door den burger Johannes Petrus Nel en wylen deszelfs huijsvrouw Cecilia Johanna du Prez gemeenschappelyk bezeeten en door de laatst gen: met er dood ontruymd en nagelaaten, mitsgad:s op heeden in waare weezen bevonden zyn, bestaan dezelve en als volgt: Een opstal van een van ’s E: Comp:s leenings plaats gen:t Voorbedagt geleegen in de Cango

Int vorhuys een rak waar op twee tinne schootels een koopere kandelaar een rak waar op agt tinne borde vier aarde borde drie kopjes en drie pieringjes twee porcleyne spoel kommetjes een porceleyne boter potje twee lepel rakken waar op twee en twintig tinne leepels drie blikke trommels een tinne scheer bekken een rasp een rak waar op een porceleyne schotel zes porceleyne borde een porceleyne zuiker potje een koekepan een rooster twee flesche zes boddels twee boddels groote twee porceleyne potten twee porceleyne kommetjes een porceleyne potje een porceleyne trek pot een rak waar op twee peeper dooze vier bier glaaze een tinne zoutvat een eetens tafel een thee tafel agt stoelen twee coffy kanne een thee machine een porceleijn trekpot vier koppies en vier pieringjes twee karns een party rommeling

In de kamer ter regter hand een tinne sopkom vier boter vaaten drie leedige aarde kannen

In de kamer ter slinker hand seeven sikkels een balans met zyn schaalen

In de kelder vyf vaaten in soort drie halve aamen een botervat een slyp steen een kraan boor een kandelaar een meelzift een booter vaatje

In de combuys zes yzere potten een potte bank waar op zes emmers een ketel een tafel een yzere potleepel twee schoorsteen kettings een yzere asschop

Op de werf een party wagen hout honderd geel houte duyge een bakkist en stoel een party oud yzer een yzere koevoet een party cosyn hout elf geelhoute balken een partij rommeling een ploeg met zyn toebehooren drie wagens een brandewyns ketel met zyn slang en koelvat tien graven zes pikken

In de winkel een bijl een schroef een trap baly een trekzaag twee spanzaagen twee navegaars een dissel een snymes een omslag een party beitels een kastje zes planken negen en zeventig ossen drie honderd zeven en twintig aanteelbeesten vier paarden veertien honderd vier en dertig schaapen 200 bokken 48 gansen

Slaven des boedels September van Madagascar Catryn van Bengalen Sarina van Mallabar met een een kind Contanten pro memoria Inschulden Rd:s Jan Gideon Lochrenberg over elf ossen 77 Jacobus Johannes Jansze van Rensburg Jacobusz over een onderhands briefje 44 den boedel van wylen den oud heemraad de edele Louis Forie de oude 165 Somma Rd:s286

Schulden des boedels Rd:s voldaan aan de Comp: over agterstallige recognitie penn: pro memoria [ ..... ] voldaan aan Jan Brink And:sz over diverse goederen 30:-- aan Johannes Fredrik Forie over zes ossen 42:-- aan Louis Johannes Forie over tien ossen 78:-- aan Martinus Steyn Hermanusz d’ jonge over agt ossen 64:-- aan Johannes Petrus Nel de jonge over drie ossen 24:-- aan Sibilla Nel over drie ossen 24:-- aan Pieter Daniel du Pres Jansz over twee ossen 16:-- vermits deese schuld door Louis Nel naar d’ expiratie der geaffigeerde billieten niet is opgegeven en uit den boedel ook niets meer te haalen is, word deselve dus ter ordre van gecomm: Weesm:ren gerojeerd den 19 November 1793 aan Louis Nel d’ oude over restante kooppenn: van een wagen 87:-- voldaan aan de Colonie Swellendam over ponton en opgaaf geld 15:32 Somma Rd:s380:32 Aldus gedaan en geinventariseert ter plaatze voorm: op den 13 Septb: 1788 op het op en aangeeven van voorm: Johannes PetrusNel denwelken betuigde alles naar beste weeten volkomelyk te hebben op en aangegeven belovende by aldien noch iets tot den boedel behoorende mogt te voorschijn komen, dezen inventaris daar mede te zullen amplieeren en des gerequireerd werdende met den gewoonen boedeleed te corroboreeren ende zulx alles ter praesentie van den geregts bode Jacob van Antwerpen en den matroos Jan Jacob van Sulk, die de minute deses benevens den inventarient ende my Secretaris meede behoorlyk hebbende onderteekend. ’t Welk ik getuige: M: Blankstein, Secret:s De heer Secretarus van de Ed: Weeskaamer werden bij desen versogt om aan brengen deses af te geven de somma van seven en tagtig rijd:s zijnde van een opgaaf aan de heer Blankenstijn op gedraagen uit den boedel van Johannes Petrus Nel Maria Rossouw Huijs vrouw van Louis Nel de oude (http://databases.tanap.net/mooc/main_article.cfm?id=MOOC8%2F19%2E53&freesearchkey=%20Johannes%20Petrus)

view all 13

Johannes Petrus Nel, c3d1's Timeline

1749
May 26, 1749
Caap de Goede Hoop, Suid Afrika
May 26, 1749
May 26, 1749
Paarl
1772
May 19, 1772
Age 22
1773
1773
Age 23
1774
January 14, 1774
Age 24
Tulbagh, Western Cape, South Africa
1778
February 15, 1778
Age 28
Swellendam, Overberg District Municipality, Western Cape, South Africa
1780
October 8, 1780
Age 31
Paarl, Brede River DC, Western Cape, South Africa
1782
May 5, 1782
Age 32
Drakenstein