Is your surname Torbergsson?

Research the Torbergsson family

Jon Torbergsson's Geni Profile

Records for Jon Torbergsson

2,601 Records

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Share

Jon Torbergsson

Norwegian: Jon Torbergsson, på Randeberg
Also Known As: "Jon Torbergson", "Jon Thorbergsson", "Jon Torbergsen"
Birthdate: (26)
Birthplace: Randaberg, Rogaland, Norge
Death: Died in Åkeren, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway
Cause of death: Falt på slaget ved Kalvskinnet
Place of Burial: Trondheim, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway
Immediate Family:

Son of Torberg Arneson av Giske and Ragnhild Erlingsdatter
Husband of Ragnhild Erlingsdatter and N.N Kuvung
Father of Ragnhild Jonsdatter Randaberg and Ragnhild Jonsdatter på Randeberg
Brother of Eystein Orri Orre Torbergson; Ogmund Torbergson Giske; Tora Torbergsdóttir; Jorunn Torbergsdotter and Arne Låge

Occupation: Kongelig lendmann og storbonde, Lendemann, Baron, Storbonde
Managed by: Private User
Last Updated:

About Jon Torbergsson

http://no.wikipedia.org/wiki/Jon_Torbergsson

Jon Torbergsson (Født 1153 død 1179) var en kongelig lendmann og storbonde på Randaberg i Rogaland.

Rundt 1100 slo representanter fra Arnungeætten på Giske seg ned på Randaberg gården på Randabergfjellet. De var samtidig i etterkommere av Erling Skjalgsson fra Sola. Jon giftet seg med Ragnhild Erlingsdatter, datteren til Erling Skakke og Kristin.

Jon var gift med Ragnhild som var søster til Magnus Erlingsson og var dermed sovger til kongen. Jon var en meget rik man og eide nesten hele Randaberg og kanskje det meste av Hundvåg, han eide også flere jordeiendommer utenom dette. Jon var også lendmann og støttet kongen militært. Han tok blant annet del i slaget på Kalvskinnet mot birkebeinerene. Der han gjord seg merket før slaget da han advarte mot fyll og drukkenskap. Jon falt under slaget i år 1179.


Jon Torbergsson

From Wikipedia, the free encyclopedia

Jon Torbergsson (born 1153 died 1179 ) was a royal nobleman and farmer in Randaberg in Rogaland .

Around 1100 did representatives from Arnungeætten for Giske down on the farm at Randaberg Randaberg mountain . They were also the descendants of Erling Skjalgsson from the sun . Jon married Ragnhild Erling Daughter, daughter of Erling and Kristin.

Jon was married to Ragnhild who was the sister of Magnus Erlingsson and was thus sovger to the king. Jon was a very wealthy man and owned almost all Randaberg and perhaps most of Hundvåg , he also owned several lands out of it. Jon was also a nobleman and the king's military. He took part including the battle of Kalvskinnet against Birkebeineren . Where he made his mark before the battle when he warned against drunkenness and drunkenness. Jon fell during the battle in the year 1179


Jon Torbergsson Randaberg

(Jon Randaberg )

Married to Ragnhild Erlingsdatter, with

Ragnhild Jonsdatter

- family: Ætt og Heim 1979, s 38: Jon Randaberg og ..., av Sigurd Rygh

Garden vart og tidleg stormannssæte. I siste halvdel av 1100-talet veit me det var

Jon Torbergsson og kona Ragnhild Erlingsdotter som rådde her. Jon var truleg ein etterkomar etter Ragnhild (dotter til Erling Skjalgsson) og Torberg Arnesson på Giske og høyrde til adelsætta Arnung. Ein annan etterkomar til Ragnhild og Torberg på Giske, var dottersonen kong Olav Kyrre, far til kong Magnus Berrføtt og farfar til Sigurd Jorsalfare. Dotter til Sigurd Jorsalfare, Kristin, gifta seg i sin tur med Erling Skakke. Og dotter deira var den Ragnhild som vart gift med Jon Torbergsson. På den måten ser me at Jon som frå før var i slekt med den norske kongsætta, fekk banda dit ytterlegare styrka. Med dette giftarmålet vart han også svoger til kong Magnus Erlingsson.

Jon var og lendmann hjå kong Magnus. Det vil seia at han skulle støtta kongen militært og som lokal styringsmann. Som motyting fekk han inntektene av det omfattande jordegodset Jon sjølv må ha ått. Kva jordegods han åtte, veit me ikkje visst. Men det må vera rimeleg å tru at Randberg og Indre og Ytre BØ høyrde til han.

Jon fylgde svogeren og svigerfaren i kampen med kong Sverre med skip og mannskap. Om kvelden 17. juni 1179 låg Erling Skakke og kong Magnus med folka sine i Trondheim. Etter at Erling Skakke hadde ete, kom Sigurd Nikolausson og Jon Torbergsson til han og bad han setja ut vakter, dei hadde høyrt birkebeinarane var på veg mot byen. Erling meinte likevel dei berre kunne gå og leggja seg, birkebeinarane våga nok ikkje å slå til nå.

Då tala Jon Erling til rette på ein måte som vitna om kva to det var som budde i han: «Det skulle vera oss ein gild spådom, når jarlen lovar oss at vi tarv ikkje vare oss for birkebeinane; men det var somme som sa, herre, at De legg meir lag på å fylle Dykk med mjød og vin enn syte for hæren Dykkar.» Erling vart naturleg nok sint, men sette likevel ut vakter som han vart beden om. Og Jon gjekk til skipet sitt.

Om morgonen rykte Sverre mot byen med 350 mann. Erling og Magnus freista å samla mennene sine ved Kristkyrkja, men store delar av hæren låg dauddrukne kring om i byen etter dagen i førevegen. Tri stormenn møtte likevel fram med folka sine, og fremst av dei er nemnd Jon Torbergsson. Etter bøn i kyrkja, gjekk dei med dei 600 mennene dei hadde skrapa saman for å møta Sverre. Dei mØttest på åkeren Kalvskinnet, og der fall både Erling Skakke, Jon Torbergsson og ei mengd andre stormenn. Kong Magnus kom seg unna ved å røma.

Om Jon fall, kom likevel etterkomarane hans til å setja djupe spor etter seg i Noregsoga. Såleis var kona til hertug Skule, Ragnhild Nokkvesdotter, dotterdotter til Jon. Og Margrete, dotter til Ragnhild og Skule, vart dronning gjennom giftar­målet med kong Håkon Håkonsson. Difor var alle dei norske kongane frå 1217 til 1387 etterkomarar til Jon på Randaberg.

Ein av dei var sonen til Margrete Skulesdotter, kong Magnus Lagabøter. Mag­nus hadde fått kongstittelen i 1258 og Rygjafylket å styra over. Hovudstaden i riket hans vart Stavanger der han budde til i 1264. Då flytta han til Bergen for å verta konge over heile riket. Men han må framleis ha ått mykje jordegods i Stavanger­området, ikkje minst som arv etter mora. Ein del av dette jordegodset har han venteleg lagt til den tredje Apostelkyrkja i Bergen i 1275, mellom anna Indre og Ytre BØ og Randaberg. Det ligg nær å tru at dette var arvegods etter Jon Torbergs­son. Andre gardar som vart lagt til dette fremste av dei kongelege kapella, var her på Nord-Jæren Husabø og Austbø på Hundvåg, Nedre Tjensvoll og Nordre Sunde.

Runeinnskrifta frå Indre Bø: «Torberg Torsteinsson bar denne steinen» er frå 1100-talet. Det er såleis ikkje noko i vegen for at det dreier seg om far til Jon. Kanskje er det eit vitnemål om tilknyttinga mellom BØ-gardane og slekta til Jon.

Også på sjølve Randaberg heldt det fram med å bu stormenn i fleire hundre år etter Jon. Kring 1280 vert Eirik Randaberg nemnd saman med ei rekkje høg­adelege, lågadelege og geistlege menn i samband med testamentet til Arnbjørn Hebnes. I det gav han sølv og jordegods til fem kyrkjer i Stavanger, fem kyrkjer i Ryfylke, til Utstein kloster og til Jorsalaland.

Sjølv om stormannsætta på Randaberg på den tida i fem år hadde leigd garden av Apostelkyrkja i Bergen, åtte ho jordegods andre stader. Difor kunne mellom anna Sigurd Randaberg selja eit halvt mannsverk (ca. 90 spann skyld) i Grødem i Randaberg til Orm Tasta ein gong fyrst på 1300-talet.

Randaberg Gard og Ætt B 1

Birger Lindanger

s 241-43


Jon Torbergsson (Født 1153 død 1179) var en kongelig lendmann og storbonde på Randaberg i Rogaland.

Rundt 1100 slo representanter fra Arnungeætten på Giske seg ned på Randaberg gården på Randabergfjellet. De var samtidig i etterkommere av Erling Skjalgsson fra Sola. Jon giftet seg med Ragnhild Erlingsdatter, datteren til Erling Skakke og Kristin. De fikk ihvertfall en datter, Ragnhild Jonsdatter som giftet seg med Skule Bårdsson, som igjen fikk datteren Margrete Skulesdatter gift med Håkon Håkonson som igjen fikk sønnen Magnus Lagabøte. Dermed blir Jon Torbergsson og Ragnhild Erlingsdatter oldeforeldre til Magnus Lagabøte.

Jon var gift med Ragnhild som var søster til Magnus Erlingsson og var dermed svoger til kongen. Jon var en meget rik man og eide nesten hele Randaberg og kanskje det meste av Hundvåg, han eide også flere jordeiendommer utenom dette. Jon var også lendmann og støttet kongen militært. Han tok blant annet del i slaget på Kalvskinnet mot birkebeinerne. Der han gjord seg merket før slaget da han advarte mot fyll og drukkenskap. Før slaget gjorde han seg bemerket ved å advare mot drukkenskap. Han var en av de ti lendmennene som falt i slaget.

view all 12

Jon Torbergsson's Timeline

1153
1153
Randaberg, Rogaland, Norge
1178
1178
Age 25
1179
June 18, 1179
Age 26
Åkeren, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway
1179
Age 26
Trondheim, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway
????
????
????