Josina Prins, a1b7

Is your surname Prins?

Research the Prins family

Josina Prins, a1b7's Geni Profile

Records for Josina Prins

411,707 Records

Share your family tree and photos with the people you know and love

 • Build your family tree online
 • Share photos and videos
 • Smart Matching™ technology
 • Free!

Share

About Josina Prins, a1b7

Inventaris van alle soodanige goederen soo roerende als onroerende, schulden en inneschulden als ’er sijn naargelaaten en met ’er dood ontruijmt door Maria van Hoeve wed:w wijlen den landbouwer Jurgen Pietersz: van den Heever ten voordeele van haare neegen naargelaatene kinderen, met naame

 • Susanna van den Heever getrouwt met den landbouwer Matthijs Greef
 • Elisabeth oud 21 jaaren
 • Jacoba getrouwt met den burger Hendrik Paasen
 • Maria oud 18
 • Magdalena oud 16
 • Petronella oud 15
 • Josina oud 12
 • Anna Margaretha oud 7, en
 • Geertruijd van den Heever oud 6 jaaren

soo ende in diervoegen als deselve door de ondergeteekende gecommitteerde Weesmeesteren sijn opgenoomen en hieronder gespecificeert staan, naamentlijk

 • Een plaats ofte hofsteede geleegen in de Tijgebergen gen:t Meerendaal, waarbij nog sijn 4 morgen en 480 roeden bouwland in erfpagt vergunt
 • een plaats ofte hofsteede geleegen aan de Mosselbank gen:t de Klipheuvel, met 39 morgen en 220 roeden bouwland in erfpagt vergunt
 • een opstal ofte leenplaats gen:t en geleegen aan de Soetemelks Rivier
 • een opstal geleegen aan de Palmiet Rivier
 • een huijs en erf staande en de geleegen in de Tafelvallij in ’t Blok L:L: N:o 3

...

Aldus gedaan en g’inventariseert op de plaatsen Meerendaal en d’ Klipheuvel voorn:t den 30 en 31 Maart, 1, 2, 3 April 1738.

Gecommitt:e Weesm:ren: D:d d’ Aillij, J:ns Cruijwagen
Als mondige erfgenaamen: Matthijs Greef, H:k Paasen
Mij praesent: J:N: v: Dessin, Secret:s

- Inventories of the Orphan Chamber Cape Town Archives Repository, South Africa Reference no.: MOOC8/6.26a on http://databases.tanap.net/mooc/main_article.cfm?id=MOOC8%2F6.26a&freesearchkey=1738-03-30


VAN DEN HEEVER Jurgen Petersen

Written by Pieter Conradie.

Jürgen Petersen VAN DEN HEEVER (VAN DER HEEVER), afkomstig van Holstein in Duitsland, het in die jaar 1693 as matroos na die Kaap gekom. Van 1710 tot 1713 was hy as boerkneg werksaam. Jürgen Petersen van der Heever was die eienaar van die plase ,,Merendal” te Tierberg en ,,Klipheuwel” te Mosselbank (Agter-Paarl), en ook van die opstal op Soetmelksrivier en by die Palmietrivier. Hy op 19 November 1713 in die huwelik bevestig met Maria VAN HOEVEN van Middelburg in Seeland, Nederland. Hulle het elf kinders.

KINDERS:

 • b1 Susanna, getroud 30.9.1736 met Matthijs GREEFF.
 • b2 Elisabeth = 10.1.1717, getroud 25.10.1739 met Jacob VERCOLJE, van Amsterdam.
 • b3 Jacoba, getroud met Hendrik PAASEN.
 • b4 Maria = 2.3.1720, getroud met Friedrich Wilhelm EMSIGHOFF.
 • b5 Magdalena = 18.10.1722, getroud 10.6.1742 met Hendrik STORM.
 • b6 Petronella = 31.5.1724, getroud 1.10.1741 met Francois DE NICKER.
 • b7 Josina =23.12.1725, getroud 13.10.1743 met Jan David PRINS, en hertrou 11.4.1773 met Johan Hendrik STIEBER van Sakse Eysenach.
 • b8 Jurriaan =19.10.1727.
 • b9 Jacobus 1728.
 • b10 Anna Magdalena = 1.7.1731, getroud 4.1.1750 met August Frederik BEUTLER, van Drinkeisbien.
 • b11 Geertruij = 22.6.1732, getroud 5.11.1750 met Joachim FREDERICI, van Swerin.

VERWYSINGS:

 • C.PAMA : Die Groot Afrikaanse Familie-naamboek (1983)
 • J.H Redelinghuys: Die AFRIKANER FAMILIENAAMBOEK & PERSONALIA (1955)
 • SAG Vol 3

Saamgestel deur: Pieter Conradie pietc@iafrica.com

Regstelling van data:

b8 Jurriaan gedoop 19 Okt 1727. Jurriaan is gedoop as Jurriana wat dus beteken dat hierdie kind dalk 'n dogter en nie 'n seun was nie. Saamgestel deur: Annelie Els * van der Heever. 24 Des 2013.

Verwysing:

 • Transvaalse Argiefbewaarplek :
 • Fotokopieë van Kerkregisters verkry van die N.G. Kerkargief, Kaapstad.
 • (TAB FK Reeks #2148 bld 42.)

- on http://www.stamouers.com/index.php/stamouers/surnames-v-z/519-van-den-heever-jurgen-petersen


Inventaris van alle zodanige goederen als er op den 17 deeser ab intestato metter dood ontruijmd ende naargelaten door Josina van den Heever laats wed:e wylen den posthouder van ’t Robben Eyland Jan Hendrik Stieber ten voordeele haarer overgebleevene kinderen door haar in eerder huwelyk bij wylen den burger Jan David Prins geprocreeerd zynde, genaamt

 • 1) Anna Maria Prins thans gehuwd met den eerw: heer predikant te Batavia Adriaan Somerdyk
 • 2) Josina Jacoba Prins wed: wylen den burger Floris Brand
 • 3) Elizabeth Johanna Prins wed: van wylen den burger Hendrik Brand
 • 4) Jurriaan Marthinus Prins
 • 5) de nagelatene kinderen van wylen juff: Claara Emerentia Prins bij s:r Frans Exaverus Jurgens in huwelyk verwekt
  • a) Johannes Joseph Jurgens
  • b) Maria Johanna Jurgens huysvrouw van den capitain ter zee in dienst der Ed: Oost Indische Compagnie de manh: Carel Jacob Brugman /uitlandig/
 • 6) Dauwe Gerbrand Prins
 • 7) de overgebleven kinderen van wylen den burger Lodewyk Prins, met naamen
  • c) Josina oud 11
  • d) Jan David oud 9
  • e) Johanna oud 7
  • f) Anna Maria Prins oud 5 jaaren

Zodanig ende indier voegen als dezelve door ons ondergeteekendens ord: clercq der Weeskamer Hendrik Emaneul Blanckenberg en vendu bode Gerrit Schierhout zyn geinventariseerd en opgenoomen, mitsg:s bevonden te bestaan in de volgende, te weeten

In een huys van de juffrouw de wed:e Biel door d’ overleedene in huur bewoond geweest en aldaar

...

Aldus gedaan en g’inventariseerd ten huyse voorm: op de 21 December 1795 ende zulx op ’t op en aangeeven van de in den hoofde deeses gem: wed: Floris Brand en Jurriaan Marthinus Prins de welke verklaarde zig daar in ter goeder trouwe gedragen en hunne weetens niets verswegen te hebben dat tot de voorsz: nalatenschap behoorende, presentatie des gerequireerd werdende met eeden gestand te doen met verder belofte wanneer inder tyd iets mogte ontdekken daar van getrouwelijk opgaaf te doen van deese inventaris meede te amplieeren, en is deese tot meerder sekerheid vant een en ander door de inventarient benevens ons eigenhandige onderteekende

Josina Jacoba Prins weduwe F: Brand
J:M: Prins
H:E: Blanckenberg
G:t Schierhout

- Inventories of the Orphan Chamber Cape Town Archives Repository, South Africa Reference no.: MOOC8/21.17 on http://databases.tanap.net/mooc/main_article.cfm?id=MOOC8%2F21.17&freesearchkey=%20Josina%20van%20den

view all 18

Josina Prins, a1b7's Timeline

1725
December 23, 1725
Cape Town
December 23, 1725
1725
1744
1744
Age 19
1746
1746
Age 21
1748
September 6, 1748
Age 23
1750
1750
Age 25
1752
1752
Age 27
1754
1754
Age 29