Is your surname Juodelis?

Research the Juodelis family

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Jurgis Juodelis

Birthdate:
Birthplace: Kaldūniškiai, Anykščių valsčius, Kauno gubernija, Russian Empire
Death: March 11, 1959 (61)
Chicago, Cook County, Illinois, United States
Immediate Family:

Son of Kazimieras Juodelis and Julijona Juodelienė
Husband of Private
Father of Private
Brother of Private; Private and Private

Occupation: Kauno apygardos teismo teisėjas, kariškis, teisininkas
Managed by: Eglė Jarašiūnaitė
Last Updated:
view all

Immediate Family

Apie Jurgis Juodelis (Lietuvių)

Anykštėnai: Jurgis Juodelis

Gimimo data: 1897-11-29 Gimimo vietovė: Kaldūniškių k. (Anykščių r.) »

Trumpai: Kariškis, teisininkas, visuomenininkas

Tėvai: Kazimieras Juodelis (1860–1944) ir Julijona Biliūnaitė-Juodelienė (1873–1958) – valstiečiai žemdirbiai. Broliai Kazimieras Juodelis (1900 – po 1958), sesuo Anelė Juodelytė-Pavilonienė (1902 – iki 1963). Dėdė (motinos brolis) Jonas Biliūnas (1879–1907) – rašytojas.

1897 m. gruodžio 7 d. Anykščių bažnyčioje jį pakrikštijo vikaras Juozapas Giedrikas, krikštatėviai buvo Antanas Biliūnas ir Marijona Šiukščiūtė.

Baigė Vilniaus vyrų gimnaziją.

Nuo 1919 m. J. Juodelis dirbo Lietuvos kariuomenės intendantūroje civiliu tarnautoju, 1920 m. sausio 25 d. jam buvo suteiktas karo valdininko laipsnis. 1922 m. rugsėjo 25 d. jis buvo išleistas į atsargą studijoms.

1922–1927 m. J. Juodelis studijavo Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Teisių fakulteto Teisės skyriuje, įgijo teisininko išsilavinimą.

Jis buvo apygardos teismo teisėjas, Lietuvos teisininkų draugijos narys, Lietuvos šaulių sąjungos narys-rėmėjas.

1937 m. lapkričio 23 d. kaip buvusiam karo valdininkui, esančiam karininkų atsargoje, J. Juodeliui buvo suteiktas administracijos (B) atsargos jaunesniojo leitenanto karinis laipsnis.

1944 m. J. Juodelis su šeima pasitraukė iš Lietuvos į Vakarus, vėliau išvyko pas žmonos gimines į Čikagą (Ilinojaus valstija, JAV), ten pasiliko iki gyvenimo pabaigos.

Susituokė 1929 m. balandžio 6 d. Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje, žmona Liudvika Julija Garbačiauskaitė-Juodelienė (1907–2002). Duktė Jūratė Juodelytė-Urbutis (1931–1971).

Mirė 1959 m. kovo 11 d. Čikagoje (Ilinojaus valstija, JAV). Palaidotas Čikagos Šv. Kazimiero kapinėse.

view all

Jurgis Juodelis's Timeline

1897
November 29, 1897
Kaldūniškiai, Anykščių valsčius, Kauno gubernija, Russian Empire
1959
March 11, 1959
Age 61
Chicago, Cook County, Illinois, United States

https://fultonhistory.com/highlighter/highlight-for-xml?altUrl=http...

PraneSame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad š. m.
kovo 7 d. 11 v. 30 min. rytą. Chicagoje mirė mūsų brangus vyras ir tėvas ilgametis Kauno Apygardos Teismo Teisėjas
A. R.
JURGIS JUODELIS,
sulaukęs 61 metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Anykščiuose.
Amerikoje išgyveno 9 metus.
Skausmo prislėgti liko žmona, duktė ir žentas.
Lietuvoje liko broliai Jonas, Kazys ir sesuo Anele.
Kūnas pašarvotas" St. Lekavičiaus koplyčioje, 2424 West
69th Street.
Laidotuves jvyk» S. m. kovo 11 d 9 vai. rytą iš koplyčios
į Gimimo Panelės bažnyčią ir iš ten j Sv. Kazimiero kapines.
Sią skaudžia žinią nuliūdę praneša: žmona Linda, duktė
Jūratė ir žentą- Algimantas.
Velionius nemų telefonas GRovehill 6-1898.