Jurgis Matulaitis

Is your surname Matulaitis?

Research the Matulaitis family

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Jurgis Boleslovas Matulaitis

Lithuanian: Jurgis Boleslovas Matulaitis, MIC
Also Known As: "блаженный", " Георгий"
Birthdate:
Birthplace: Lūginė, Šunskų valsčius, Marijampolės apskritis, Suvalkų gubernija, Lenkijos Kongreso karalystė
Death: January 27, 1927 (55)
Kaunas, Lietuva (Lithuania) (appendicitis / apendicitas)
Place of Burial: Marijampolės bazilikos koplyčia
Immediate Family:

Son of Andrius Lukošius Matulaitis and Uršulė Matulaitienė
Brother of Feliksas Petras Matulaitis; Magdalena Mačienė (Matulaitytė); Jonas Matulaitis; Vladas Matulaitis; Andriejus Vitoldas Marcelijus Matulaitis and 6 others

Occupation: Vilniaus arkivyskupas, palaimintasis / Archbishop of Vilnius, Blessed
Managed by: vilma Laurenčikienė
Last Updated:

About Jurgis Matulaitis

Wikipedia: Jurgis Matulaitis was a Roman Catholic prelate who served as the Bishop of Vilnius from late 1918 until his resignation in 1925. Matulaitis was also the founder of the Sisters of the Immaculate Conception and the Handmaids of Jesus in the Eucharist; he served as the Superior-General of the Marian Fathers from 1911 until his death. He worked in secret to revive the Marian Fathers after the Russian authorities suppressed all religious orders and he even relinquished his teaching position to better dedicate himself to that secret revival. He was a noted teacher and spiritual director who set up other branches of the order in places such as Switzerland and the United States far from Russian authorities.

Matulaitis' cause for sainthood opened in the 1950s before he was titled as Venerable in 1982. Pope John Paul II beatified the late bishop on 28 June 1987 in Saint Peter's Basilica and referred to the bishop as a "man of God's heart".

Apie Jurgis Boleslovas Matulaitis, MIC (Lietuvių)

VLE: Jurgis Matulaitis

Vikipedija: Jurgis Matulaitis

Jurgis Matulaitis gimė 1871 m. balandžio 13 d. Lūginės kaime, netoli Marijampolės. Buvo jauniausias, aštuntas, vaikas šeimoje. Po trejų metų neteko motinos, o dešimtmetis liko visišku našlaičiu.

1879–1886 m. mokėsi Marijampolės mokykloje ir gimnazijoje, bet mokslus turėjo nutraukti dėl prasidėjusios kaulų džiovos, kurią kentė iki gyvenimo pabaigos.

1889 m. įstojo į Kelcų gimnaziją, o 1891 m. – į Kelcų kunigų seminariją. Šią panaikinus, 1893 m. buvo perkeltas į Varšuvos kunigų seminariją ir ją baigė 1895 m. Po to studijavo Peterburgo dvasinėje akademijoje, kur gavo aukso medalį ir magistro laipsnį.

Kun. Jurgis Matulaitis Fribūre 1911–1914 m.1898 m. lapkričio 20 d. Peterburge įšventintas kunigu. Po metų pradėjo studijas Fribūro universitete, Šveicarijoje. Paūmėjusią kaulų džiovą pristabdė atlikta operacija, ir Jurgis Matulaitis 1902 m. apgynė aukščiausio įvertinimo sulaukusią disertaciją, įgydamas teologijos daktaro laipsnį. Profesoriavo Kelcų kunigų seminarijoje, o 1905–1907 m. Varšuvoje ėjo gimnazijos kapeliono pareigas, įsijungė į krikščionišką socialinę veiklą, organizuodamas darbininkus, steigdamas vaikų prieglaudas, padėdamas vargšams, nepaisant tautybės ir religijos skirtumų.

1907–1911 m. dėstė sociologiją Peterburgo dvasinėje akademijoje.

1909 m. slapta įstojo į caro valdžios pasmerktą sunaikinti marijonų vienuoliją, prie naujų laikų reikalavimų priderino jos įstatus, kuriuos 1910 m. patvirtino Šventasis Sostas. 1911 m. mirus paskutiniam marijonų generolui kun. Vincentui Senkui, tapo atnaujintos vienuolijos generolu. Fribūre įkūrė slaptą marijonų noviciatą ir 1911–1914 m. jam vadovavo.

1914–1918 m. gyveno Varšuvoje. Įkūrė berniukų auklėjimo namus, o taip pat vienuolyną Bielianuose. 1918 m. atgaivino marijonų centrą Marijampolėje ir įsteigė Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų kongregaciją.

Vilniaus vyskupas1918 m. gruodžio 1 d. konsekruotas vyskupu ir paskirtas valdyti Vilniaus vyskupiją. Daug iškentėjo dėl šio krašto gyventojų tautinių ir politinių ginčų, bet liko ištikimas nuostatai blogį nugalėti gerumu, tarnauti Kristui ir Bažnyčiai. 1924 m. įsteigė Jėzaus Eucharistijoje Tarnaičių seserų kongregaciją.

1925 m. atsisakė Vilniaus arkivyskupo pareigų ir popiežiaus Pijaus XI buvo paskirtas arkivyskupu bei Lietuvos Apaštališkuoju Vizitatoriumi. 1926 m. dalyvavo Čikagos Eucharistiniame Kongrese JAV, aplankė lietuvių parapijas šioje šalyje.

Nemažai prisidėjo gerinant Lietuvos santykius su Šventuoju Sostu, daug nuveikė steigiant bažnytinę Lietuvos provinciją ir parengiant konkordatą.

Mirė Kaune 1927 m. sausio 27 d. Jo paskutiniai, testamentiniai žodžiai savo dvasios vaikams buvo „Rikiuokitės, pasišvęskite! Rikiuokitės ir aukokitės!“ Popiežius Pijus XI Jurgį Matulaitį ne kartą yra pavadinęs „Dievo vyru, tikrai šventu žmogumi“.

1934 m. arkivyskupo Jurgio Matulaičio kūnas iškilmingai perkeltas iš Kauno katedros kriptos į Marijampolės šv. arkangelo Mykolo bažnyčią, kurioje specialiai įrengtas kapas Jėzaus Širdies koplyčioje.

1953 m. pradėta beatifikacijos byla, o 1987 m. birželio 28 d. popiežius Jonas Paulius II Jurgį Matulaitį paskelbė palaimintuoju.

О блаженном Юргисе Матулайтисе (русский)

Ю́ргис Матула́йтис (Георгий Матулайтис, Георгий Матулевич, Ежи Матулевич; лит. Jurgis Matulaitis; польск. Jerzy Matulewicz; 13 апреля 1871, деревня Лугине близ Мариямполе — 27 января 1927, Каунас) — католический религиозный деятель, виленский архиепископ (1918—1925), член монашеской конгрегации Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии, блаженный.
Родился в маленькой деревне Лугине в литовской крестьянской семье. Начальную школу посещал в Мариямполе (с 1879 года), там же с 1883 года учился в гимназии. При содействии кузена Яна Матулайтиса, профессора семинарии и гимназии в Кельце, поступил в католическую семинарию в Кельце в 1889 году, по другим сведениям в 1891 году. После того, как семинария была закрыта российскими властями (1893), перешёл в Варшавскую семинарию. В Польше изменил свою фамилию на польский лад (Матулевич).
Обучение продолжил в Императорской Римско-католической духовной академии в Санкт-Петербурге. Окончил академию с золотой медалью (1899). Магистерскую работу писал под руководством профессора Йонаса Мачюлиса (Майрониса). Был рукоположен во священники. В Фрибуре (Швейцария) закончил докторскую диссертацию «Русская православная доктрина об изначальной праведности» (издана в Кракове) и получил учёную степень доктора теологии (1902). Преподавал каноническое право и латинскую литературу в семинарии в Кельце (1902—1904).
С 1907 года преподавал в Санкт-Петербургской католической духовной академии. Стал первым профессором кафедры социологии в Духовной академии. В 1909 году занял кафедру догматической теологии.
С одобрения папы римского деятельно восстанавливал тайную конгрегацию мариан (братство Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии), подготовил новую Конституцию конгрегации, которую папа римский Пий X одобрил в 1910 году.
В 1918 году вернулся в Литву. Был назначен епископом Вильны. Предпринимал шаги против разделения Виленской епархии между Литвой и Польшей. В 1925 году папа Пий XI (бывший прежде нунцием в Польше и отдававший себе отчёт в сложности литовско-польских отношений) удовлетворил прошение Матулайтиса об освобождении его от архипастырских обязанностей. В Риме Матулайтис был назначен титулярным архиепископом Адулиса и апостольским визитатором Литвы.
В 1923 году основал женскую монашескую конгрегацию евхаристок.
Умер в Каунасе 27 января 1927 года. Похоронен был в кафедральном соборе в Каунасе, в 1934 году останки были перенесены в Мариямполе.

view all

Jurgis Matulaitis's Timeline

1871
April 13, 1871
Lūginė, Šunskų valsčius, Marijampolės apskritis, Suvalkų gubernija, Lenkijos Kongreso karalystė
1927
January 27, 1927
Age 55
Kaunas, Lietuva (Lithuania)
1934
October 24, 1934
Age 55
Marijampolės bazilikos koplyčia
????
Šunskai, Šunskų valsčius, Marijampolės apskritis, Suvalkų gubernija, Lenkijos Kongreso Karalystė
????
University of Fribourg