Is your surname Menning?

Research the Menning family

Karl Menning's Geni Profile

Records for Karl Menning

22,833 Records

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Share

Karl Menning (Menning-Pusta)

Birthdate: (66)
Birthplace: Tartu
Death: March 5, 1941 (66)
Tartu
Place of Burial: Tartu Raadi kalmistu
Immediate Family:

Son of Jüri Menning-Pusta and Lisa Menning
Husband of Irmgard Therese Victoria Menning
Father of Henn Menning; Heiti Menning and Mikk Menning
Half brother of Ludwig Menning-Pusta

Managed by: Anne Kukermann
Last Updated:

About Karl Menning

Karl Menning 29. IV / 11. V 1874 Tartu - 5. III 1941 Tartu

12. VIII 1906 avati Tartus esimene eestlaste poolt ja eneste jaoks rajatud teatrimaja. "Vanemuise" seltsile kuuluva hoone õnnistas sisse Jakob Hurt, ilmaliku kõne pidas Jaan Tõnisson. Järgmisel pärastlõunal sai teoks vabaõhukontsert teatrimaja aias ja õhtul avalöök uuelt teatritrupilt, kes kandis ette vastse algupärandi - August Kitzbergi "Tuulte pöörises". Pärast etenduse lõppu ei tahtnud kiiduavaldused vaibuda - korduvalt kutsuti lavale nii kirjanik ja näitlejad kui ka lavastaja ja teatridirektor Karl Menning. Majaomaniku perekonnas sündinud KM astus pärast Tartu gümnaasiumi lõpetamist (1893) Tartu ülikooli ajaloo-keeleteaduskonda, ent läks juba mõni kuu hiljem isa soovil üle usuteaduskonda. Õpingutesse suhtus KM küllalt leigelt, see-eest lõi aga kaasa Õpetatud Eesti Seltsis, Eesti Üliõpilaste Seltsis ja "Vanemuise" seltsis. Ta sai tuntuks kuldsuuna, kes armastas kõnelda mitmesugustel kultuuriteemadel. Kõige südamelähedasemaks alaks kujunes KM-i jaoks aga teater - ta ei lasknud mööda ühtki esietendust Tartu teatrites ega külalistruppide esinemisi, kusjuures enamiku nähtud etenduste kohta ilmusid "Postimehes" sisukad retsensioonid. 1902 avaldas ta EÜS-i albumis pikema analüüsiva ülevaate Eesti näitekirjanduse ajaloost. Nii juhtuski, et pärast ülikooli lõpetamist (1902) ja prooviaasta pidamist (1903) töötas KM iseseisvalt Võru praostkonna abiõpetajana napilt kaks kuud ja palus siis end ametist vabastada. 1904 valiti ta "Vanemuise" seltsi esimeheks ja oli sellena tegev uue teatrimaja ehitamise ühe eestvedajana. Samal ajal küpses soov tutvuda välismaa teatrioludega. Müünud maha isalt päranduseks saadud majad, asus KM omal kulul teele. Esimese talve veetis ta kuulsa teatriuuendaja Max Reinhardti juures Berliinis, külastas ka Dresdeni, Müncheni, Viini ja Pariisi tuntumaid teatreid; teise talve pühendas aga täielikult õpingutele Reinhardti vast avatud teatrikooli reźiiklassis. Tartusse tagasi pöördudes tõi KM kevadel 1906 peale ametioskuste kaasa ka oma abikaasa - samadel reźiikursustel kohatud aadlipreili Irmgard von Voigtländeri, kellest sai KM-i elukaaslane ja kolme poja ema, aga ka mehe abiline kutsetöös ja Eesti patrioot. KM-i asumine August Wiera asemel teatrijuhi kohale oli revolutsiooniline pööre kogu Eesti teatrielus. KM alustas uue trupi moodustamisest. Sellesse koondati erinevate seltside näitlejaid, kes polnud kammitsetud wieralikust mängustiilist, ja neist moodustus esimene tõeliselt professionaalne näitlejate kollektiiv Eestis. KM seadis oma trupi jaoks esikohale ansamblilisuse, juuris näitlejaist välja kõik katsed staaritseda ja nõudis neilt igakülgset koostööd. Nõudlikkuses läks ta selleni, et sekkus näitlejate eraellu, valvates kõigi osaliste elukommete ja käitumise järele. Lavastuslikult taotles KM realismi, oli ilutsemise ja efektsitseva teatraalsuse vastu. Ka ei soostunud ta arvestama tollase publiku võrdlemisi vähearenenud maitset, vaid seadis sihiks vaatajate eelistuste suunamise ja kujundamise. Mängukavva võeti Henrik Ibseni, August Strindbergi, Gerhart Hauptmanni, Maksim Gorki jt. omaaegsete meistrite draamad. Eelistades Põhjamaade autoreid, kelle hingelaad vastavat paremini eestlaste ellusuhtumisele, ei unustanud KM Eesti algupärandeid. Nonde aastate parimad Eesti draamateosed - August Kitzbergi "Tuulte pöörises", "Kauka jumal", "Libahunt", Eduard Vilde "Tabamata ime", "Pisuhänd", mitmed Christian Rutoffi, Oskar Lutsu ja Jakob Liivi näidendid - lavastati tingimata ka "Vanemuises". Ehkki KM tõi direktori ja lavastajana Eesti teatrisse palju uut ja väärtuslikku, ei puudunud tema tööl vastasedki. Vastuolu tekkis eeskätt repertuaarivaliku pinnal. Tartu seltskonnategelaste hulgas leidus küllalt neid, kes otsisid teatrist vaid lõbusat meelelahutust ning nõudsid realistlik-naturalistlike psühholoogiliste draamade asendamist opereti ja rahvaliku lustimänguga. Konflikti võimendas tüli "Vanemuise" juhatuses, nii et kui 1914 senine juhatus tagasi valimata jäi, teatas ka KM tagasiastumisest. Osalt oli see samm solidaarsusavaldus endisele juhatusele, osalt aga võis olla põhjustatud ka oskuste ja võimaluste ammendumise tunnetamisest - KM oli ja jäi ikkagi asjaarmastajaks-iseõppijaks. 1914-18 töötas KM Tallinnas "Päevalehe" toimetuses teatri- ja kontserdiarvustajana. Seejärel viisid ajaloo tuuled ta hoopis uutele eluradadele. Jaanuaris 1918 moodustati Maanõukogu otsusel välisdelegatsioon, ülesandega tutvustada eestlaste poliitilisi taotlusi Euroopas ja otsida neile taotlustele toetajaid. Välisdelegatsiooni koosseisu lülitati ka KM kui Eesti Maavalitsuse diplomaatiline esindaja Saksamaal. Oma asukohamaale KM küll tookord ei jõudnudki, kuna Saksa valitsus keeldus okupeeritud Eesti vabariigi esindajaid vastu võtmast. Seepärast tegutses KM koos Jaan Tõnissoni ja Mihkel Martnaga peamiselt Kopenhaagenis, edastades Eesti olusid tutvustavaid materjale nii välisriikide valitsustele kui ka ajakirjandusele. Pärast Vabadussõja lõppu jäi KM edasi diplomaatilisele tööle: 1920-21 Eesti esindaja Stockholmis, 1921-33 saadik Berliinis ja 1933-37 Riias. Märkimisväärseim oli tema panus Eesti-Saksa suhete arendamisel berliinis töötamise perioodil. Püsimine 13 aastat ühel kohal oli samuti omalaadne rekord Eesti välisteenistuses. Sügisel 1937 kutsuti KM tagasi kodumaale, jäeti välisministeeriumi käsutusse ja talle määrati ministri abi palk. Tegemist oli siiski vaid austusavaldusega - tegelikult asus KM elama Tartusse ja jäi vanaduspuhkusele. Ametlikult vormistati pensioneerumine kevadel 1939. Kuni surmani elas KM tagasitõmbunult oma Tartu kodus, lävides vaid lähimate sõprade ja perekonnaliikmetena. KM-i teeneid nii lavastajatööl kui ka diplomaatilises teenistuses leidsid tunnustust - ta valiti "Vanemuise" seltsi (1931) ja Eesti Näitlejate Liidu (1936) auliikmeks ning teda vääristati III liigi 2. järgu Vabadusristi ja Kotkaristi I klassi ordeniga. Ago Pajur Eesti ajalugu elulugudes. 101 tähtsat eestlast. Koostanud Sulev Vahtre. Tln., 1997

  • Berliini leht saadik Menningu poegadest.«Berliner Morgenpost" awaldab järjekordselt artikleid. diplomaatide noorsoost Berliinis. Wiimases numbris jutusta akse «Eesti saadiku kolmest pojast". Eesti saadiku Karl Menningu kolm poega on Berliini õppeasutuses agaramaid õpilasi. aastat juba on Menning tvälismaal esindanud Eesti huwisid, alul chc rge > d'äffaires'ina, hiljem Berliini saadikuna. Te naine on aadlik, pärit Ritter von Boigtländerit z musikaalsest perekonnast, kellele Saksamaal Weimari lähedal kuulub mõis. Proua Menning kaswas üles kuue õe keskel. Muusika ta tõi oma mehe kodusse kaasa. Menningud tulid 1923. a. Kopenhaagenist Berliini. Wanem Potzg Henn, 25 a. wana, õpib Berliini Tenika ülikoolijs. Tema erineb mufU; kaalses perekonnas oma tehniliste huwidega. Kui ta oli wäike, polnub tema eest julge ükski kell majas. Hiljem 11-aastaseni oli. ta huwiks granaatide ja schrapnellide lahtiwõtmine, mis ranitsas kanti koju mahajäetud wene laskemoona laagreist. See oli Tallinnas. Seal poisike seadis fisse ka esimese elektriwalgustuse Menningute korteris oma walmistatud patareidega. Juba Tallinnas saksa hariduse saanud Henn Menning käis rüütellikus Toomkoolis. Hennu armsamaks tegewuseks oli tuttawate korterite warustamine raadioaparaatidega. Berliinis Henn astus Reformgümnaasiumi Schönebergi. .Kooli lõpetamisele järgnes kaheaastane teenistus Eesti sõjamäes. Eestist tagasi tulles astuti Siemens ja Halske juure aastaks praktikale, et 1929. a. alustades õppimist jatkata Berliini tehnika-ülikoolis.Menningu teise poja nimi on Heiti. Ta on Tartus sündinud. Juba kui Menning oli Stokholmis Eesti saadikuks, anti Heitile ühes wanema wennaga saksa haridust. Berliinis mõis Heiti saksa keelt täielikult walitsedes astuda riiklikku kooli. Lõpetas hiljem Hohenzollerni realkooli. Temagi tunneb suurt huini masinatehnika wastu ja töötab juba kaks aastat „N. A. G.-s Oberschöneweides". Sõprade ringkonnas hüütakse teda ta teadmiste parast autotööstuse alal „autospetsialistiks". Noorem Poeg Mikk, Saksa riikliku keskkooli õpilane, on täiesti isa Poeg, sündinud ka isa sünnipäewal. Tema armastab kunsti. Kodus hüütakse teda «raamatukoiks", koolis «Professoriks.". Talle wõib uulitsal ema wastu tulla, kuid tema ei märka midagi, nii wäga ta on süwenenud oma mõtiskellu mingi raamatu üle. Kunstiajaloolised ja maailmadjaloolised raamatud täidawad selle waikse, tagasihoidliku Poisi riiuleid. Kolme Poega seob emaga südamlik sõprus.
view all

Karl Menning's Timeline

1874
May 11, 1874
Tartu
1907
1907
Age 32
1911
1911
Age 36
1915
May 12, 1915
Age 41
1941
March 5, 1941
Age 66
Tartu
????
Tartu Raadi kalmistu