Is your surname Orviku ← Jaanson?

Research the Orviku ← Jaanson family

Karl Orviku's Geni Profile

Records for Karl Orviku ← Jaanson

1 Record

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Share

Karl Orviku ← Jaanson

Birthdate: (77)
Birthplace: Kohtla, Kohtla, Ida-Viru County, Estonia
Death: March 7, 1981 (77)
Tallinn, Harjumaa
Place of Burial: Tallinn
Immediate Family:

Son of Karl Jaanson and Rosalie Jaanson
Husband of Leonidia Orviku
Father of Private User
Brother of Linda Jaanson

Occupation: Eesti akadeemik, geoloogiadoktor
Managed by: Private User
Last Updated:
view all

Immediate Family

About Karl Orviku

Karl Orviku (aastani 1927 Janson, Jaansoon; 17. august (04.08 VKJ) 1903 Kohtla, Ida-Virumaa – 7. märts 1981 Tallinn) oli eesti geoloog, loodusteaduste doktor (1940), geoloogia-mineraloogiadoktor (1946). Aastal 1922 lõpetas ta Rakvere poeglaste gümnaasiumi ja 1930 Tartu Ülikooli geoloogina. Aastatel 1926–1958 töötas ta TÜ geoloogiakateedris (1926–1930 geoloogiakabineti abijõud, 1931–1939 vanemassistent, aastast 1939 instruktor-assistent, 1944–1956 TRÜ geoloogiakateedri juhataja). Aastatel 1947–1952 oli ta ENSV Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituudi asedirektor, aastail 1954–1968 samas direktor. Aastatel 1946–1952 Eesti Loodusuurijate Seltsi esimees, aastast 1963 auliige. Aastail 1961–1965 oli ta Rahvusvahelise Kvaternaariuurimisliidu täitevkomitee liige. Ta on valitud Eesti 20. sajandi saja suurkuju hulka. Ta rajas Eesti nüüdisaegse litoloogia ja arendas litostratigraafiat. Ta rikastas ja korrastas eluta looduse kaitse ja geoloogia terminoloogiat. 1969 ENSV teeneline teadlane 1976 Karl Ernst von Baeri medal 1991 EV teaduspreemia (postuumselt) Karl Orviku abikaasa oli Leonidia Orviku. Neil on poeg Kaarel Orviku (1935), kes on samuti geoloog.

Teadustegevus:

Karl Orviku alustas Põhja-Eesti pankranniku lubjakivide uurimist juba üliõpilasena 1923. aastal. Kaitsnud hiljem Alamordoviitsiumi karbonaatkivimte litoloogia uurimise teemal nii kandidaadi kui ka doktoritööd sai temast Eesti Ordoviitsiumi litostratigraafia rajaja. Teiseks tema huvialaks oli meie ala Alam- ja Keskordoviitsiumi katkestuspindade uurimine. Tähelepanu nendele on ta osutanud juba 30ndatel aastatel avaldatud töödes, kuid üksikasjaliku käsitluse on need saanud tema hilisemates töödes. Orviku ei piirdunud katkestuspindade uurimisel ainult nende ehituse ja leviku kirjeldamisega. Ta iseloomustas ka nende tekketingimusi ja osutas esimesena nende tähtsusele stratigraafias.kui olulisele abile litogeneesi küsimuste lahendamisel. Tähelepanu väärivad ka tööd Devoni terrigeensetest kivimitest. Huvi nende vastu tekkis üliõpilasaastatel uurimisreisil koos H. Bekkeriga Kagu-Eesti Devoni avamusalale. Hiljem laienes uurimisala Pärnu ja Narva jõeni. Orviku litoloogilised tähelepanekud Devoni setete levikualal olid allutatud suurel määral stratigraafilisele eesmärgile. Ühelt poolt võimaldas see kihikomplekside vanuselist liigestamist, teiselt poolt litoloogilise andmestiku interpreteerimist settetingimuste rekonstrueerimise huvides. Peale nende on Orvikul uurimusi Eesti Kvaternaarigeoloogia, meregeoloogia, neotektoonika ja geoloogia ajaloo alalt. Märkimisväärsed olid ka tema ülevaated Eesti maavarade kohta ja sellega seotud uurimus ehituslubjakivi murenemisvastupidavusest.

Teosed:

Keskdevoni põhikihid Eestis, - Tartu Ülikooli Toimetised. A. 1930. 16. kd. Nr.5. 98 lk. Maavarad: Geoloogilisi ja majanduslikke andmeid Eestis leiduvate ja Eestisse veetavate maavarade kohta. Loodus. Teaduslikud õppe- ja käsiraamatud. Tartu, 1933. Nr. 20. 175 lk. Quartärgeologische Karte der Halbinsel Sõrve (Saaremaa, Estland). - Eesti Loodusteaduste Arhiiv. Seeria 1. 1935, kd. 11, lk. 1 - 20. Rõngu interglatsiaal - esimene interglatsiaalse vanusega organogeensete setete leid Eestis. Eesti Loodus 1939, Nr. 1.Lk. 1 - 21. Litologie der Tallinn-Serie (Ordovizium, Estlamd). - Tartu Ülikooli Toimetised. A. 1940, 36. kd. Nr. 1, 250 lk. Antropogeeni (kvaternaari) stratigraafia ja paleogeograafia küsimusi Eestis. - Rmt. Geoloogiline kogumik. Tartu, 1961. Lk.57 - 89. Professor Hendrik Bekkerit meenutades. - Teduse ajaloo lehekülgi Eestist. VII. 1989. Lk. 85 - 89.

Temast:

EE 14 Kaljo, D. Ülevaade akadeemik K. Orviku teaduslikusy ja ühiskndlikust tegevusest. - Karl Orviku personaalnimestik. Tallinn, 1960. Lk. XXI-XXXVII. Liblik, L. (koostaja) Karl Orviku personaalnimestik. Tallinn,1960. 75 lk. Põlma, L. Akadeemik Karl Orviku 75-aastane. - Eesti Loodus 1978, nr.8, lk. 537 - 538. Raukas, A. Karl Orviku osa Eesti kvaternaarigeoloogias. -.Samas, lk.118 - 129. Viiding, H. Akadeemik Karl Orviku - Eesti litoloogia rajaja. - Teaduse ajaloo lehekülgi Eestist. VII, 1989. Lk. 108 - 117. Viiding, H. Karl Orviku uurimistööst geoloogia ajaloo valdkonnas, - Samas, lk. 130 - 139.

О Karl Orviku (русский)

Стратиграфическая схема антропогеновых (четвертичных) отложений территтории Эстонской ССР. - Труды Института геологии АН ЭССР. 1956. т. 1, стр. 105 - 112. О неотектонических движениях в Эстонской ССР на основе геологических данных. - Неотектонические движения в Прибалтике. Тарту, 1960, стр. 120 - 243. Четвертичная система (Антропогеновые отложения). Геология СССР. Эстонская ССР. Т. ХХУ111. Москва. Госгеолтехиздат. 1960, стр. 166 - 194.

view all

Karl Orviku's Timeline

1903
August 4, 1903
Kohtla, Kohtla, Ida-Viru County, Estonia
1981
March 7, 1981
Age 77
Tallinn, Harjumaa
March 12, 1981
Age 77
Tallinn