Ваша фамилия von Troil?

Исследование фамилии von Troil

Поделитесь своим генеалогическим древом и фотографиями с людьми, которых вы знаете и любите

 • Стройте своё генеалогическое древо онлайн
 • Обменивайтесь фотографиями и видео
 • Технология Smart Matching™
 • Бесплатно!

Knut von Troil

Дата рождения:
Место рождения: Uppsala, Uppsala län, Sverige
Смерть: Умер в Stockholm, Stockholms län, Sverige
Ближайшие родственники:

Сын Samuel Olai Troilius и Birgitta Elisabet Silfverstolpe
Муж Margareta Johanna Groen и Ulrika Eleonora Groen
Отец Samuel Verner von Troil; Brita Maria von Troil; Uno von Troil; Knut Charles Emil von Troil; Johanna Sofia Fredrika von Troil и ещё 1
Брат Wilhelmina von Troil; Lars David von Troil; Agneta Brita von Troil; Samuel von Troil; Lovisa von Troil и ещё 3
Полукровный брат Fredrik Ulrik von Troil; Uno von Troil; Maria Gustava von Troil; Anna Helena von Troil; Gustafva von Troil и ещё 3

Профессия: Landshövding
Менеджер: Private User
Последнее обновление:

About Knut von Troil

Knut von Troil', finsk friherre von Troil, (son av Samuel Troilius, Tab. 1), född 1760-09-04 i Uppsala.

 • Friherre (baron), generaladjutant, lantherre för Åbo och Björneborgs län 1806-16.
 • Student i Uppsala2 1762-12-10.
 • Volontär med korprals karaktär vid livregementet till häst 1774-09-18.
 • Kvartermästare därst. 1776-09-11.
 • Kornett vid Nylands dragonregemente s. å. 18/12.
 • Löjtnant därst. 1783-04-30. Kapten 1785-05-18.
 • Bevistade finska kriget 1788 och 1789, men blev för delaktighet i Anjalaförbundet av krigshovrätten 1790-04-19 dömd att arkebuseras, från vilket straff han dock av konungen fullständigt befriades och insattes i sin kaptensbeställning. RSO 1790-08-28. Major i armén 1792-09-28. Överadjutant hos konungen 1794-03-10. Premiärmajor vid Åbo läns regemente 1795-11-23. Generaladjutant av flygeln och överstelöjtnant i armén 1796-08-21. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå som generaladjutant i armén s. å. 26/10. Landshövding i Åbo och Björneborgs län 1806-08-08 och kvarstod i denna ställning även efter den ryska erövringen 1808. RRS:tAO1kl s. å. 5/5. Avsatt från landshövdingämbetet av konung Gustaf IV Adolf s. å. 29/8, varuti han dock omedelbart av general en chef för ryska armén i Finland åter insattes. Jämte barn och efterkommande upphöjd i finskt friherrligt stånd 1809-07-18 (introd. på riddarhuset i Finland 1818-01-23 under nr 24 bland friherrar). Ledamot av regeringskonseljens, sedan senatens för Finland ekonomidepartement s. å. 18/8. Verklig kammarherre vid ryska hovet 1811-05-30. Ordförande i kommittén för beredningen av finska ärendena i S:t Petersburg 1814-09-12.
 • Avsked från landshövdingämbetet 1816-01-31.
 • Geheimeråds namn och värdighet s. å. 12/2. RRS:tAlexNewO1kl 1817-02-22. KNO 1818-11-23. Avsked från sistnämnda ordförandeskap 1821-09-09.
 • Död 1825-10-04 i Stockholm.
 • Gift 1:o 1797-01-13 Vällinge med Margareta Johanna Groen, född 1773-10-03 i Stockholm, död 1813-03-13 i Berlin, dotter av grosshandlaren och brukspatronen Varner Groen och Anna Maria Gemnig.
 • Gift 2:o 1814-07-26 på Vällinge med den 1:a fruns syster Ulrika Eleonora Groen, född 1782-06-30 i Stockholm, död där 1849-10-27.

Barn:

 • 1. Samuel Verner, finsk friherre. Född 1798. Guvernör. Död 1865. Se Tab. 5.
 • 1. Knut, född 1799-06-05, död s. å.
 • 1. Knut August, född 1800-08-23 på Vällinge, död där 1802-03-11.
 • 1. Brita Maria, finsk friherrinna. Född 1802-01-27 på Vällinge. Rysk hovfröken. Död 1869-07-24 i Norrköping. Gift 1830-04-02 i Stockholm med justitierådet greve Hans Fredrik Harald Strömfelt, född 1779, död 1837.
 • 1. Uno, finsk friherre. Född 1803. Ministerresident. Död 1839. Se Tab. 18.
 • 1. Knut Charles Emil, finsk friherre. Född 1804-05-09 i Åbo. Överflyttade till Sverige. Kornett i livregementets husarkår 1818-06-02. Avsked 1819. Död ogift 1838-07-19 i Stockholm.
 • 1. Johanna Sofia Fredrika, finsk friherrinna. Född 1808-07-01 i Åbo, död 1869-01-18 i Stockholm. Gift 1837-05-30 i sistnämnda stad med sin syssling, generallöjtnanten David Ludvig Silfverstolpe, född 1793, död 1877.

http://www.vontroil.com/house/stamtavla-sve.htm

Volontär med korprals karaktär vid livregementet till häst 1774-09-18. Kvartermästare därst. 1776-09-11. Kornett vid Nylands dragonregemente s. å. 18/12. Löjtnant därst. 1783-04-30. Kapten 1785-05-18. Bevistade finska kriget 1788 och 1789, men blev för delaktighet i Anjalaförbundet av krigshovrätten 1790-04-19 dömd att arkebuseras, från vilket straff han dock av konungen fullständigt befriades och insattes i sin kaptensbeställning. RSO 1790-08-28. Major i armén 1792-09-28. Överadjutant hos konungen 1794-03-10. Premiärmajor vid Åbo läns regemente 1795-11-23. Generaladjutant av flygeln och överstelöjtnant i armén 1796-08-21. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå som generaladjutant i armén s. å. 26/10. Landshövding i Åbo och Björneborgs län 1806-08-08 och kvarstod i denna ställning även efter den ryska erövringen 1808. RRS:tAO1kl s. å. 5/5. Avsatt från landshövdingämbetet av konung Gustaf IV Adolf s. å. 29/8, varuti han dock omedelbart av general en chef för ryska armén i Finland åter insattes. Jämte barn och efterkommande upphöjd i finskt friherrligt stånd 1809-07-18 (introd. på riddarhuset i Finland 1818-01-23 under nr 24 bland friherrar). Ledamot av regeringskonseljens, sedan senatens för Finland ekonomidepartement s. å. 18/8. Verklig kammarherre vid ryska hovet 1811-05-30. Ordförande i kommittén för beredningen av finska ärendena i S:t Petersburg 1814-09-12. Avsked från landshövdingämbetet 1816-01-31. Geheimeråds namn och värdighet s. å. 12/2. RRS:tAlexNewO1kl 1817-02-22. KNO 1818-11-23. Avsked från sistnämnda ordförandeskap 1821-09-09.

http://www.vontroil.com/house/stamtavla-sve.htm

открыть все 11

Хронология Knut von Troil

1760
4 сентября 1760
Uppsala, Uppsala län, Sverige
1798
3 апреля 1798
Возраст 37
Stockholm, Sweden
1800
1800
Возраст 39
Salem, Stockholms län, Sverige
1802
21 января 1802
Возраст 41
Salem, Stockholms län, Sverige
1803
1803
Возраст 42
Finland
1804
1804
Возраст 43
Åbo (Turku), Finland
1808
1 июля 1808
Возраст 47
Åbo
1825
4 октября 1825
Возраст 65
Stockholm, Stockholms län, Sverige