Gabriel Gabrielis Sevallius

public profile

Is your surname Gabrielis Sevallius?

Research the Gabrielis Sevallius family

Gabriel Gabrielis Sevallius's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Share

Gabriel Gabrielis Sevallius

Birthdate: (71)
Birthplace: Västerås, Västmanland, Sweden
Death: October 27, 1756 (71)
Rättvik, Kopparberg, Sweden
Immediate Family:

Son of Gabriel Johannis Sewallius and Margareta Sahlinus
Husband of Clara Lemoine
Father of Isac Sevallius
Brother of Margareta Sevallius

Occupation: Kyrkoherde i Rättvik
Managed by: Britt Bäcklund (Eriksson)
Last Updated:

About Gabriel Gabrielis Sevallius

Westerås Stifts Herdaminne af Joh. Fr. Muncktell, Andra delen

Rättvik

Kyrkoherdar

Mag. Gabriel Sewallius. Född i Westerås 24 April 1685. Fadren Lector, sedan Kyrkoh. i Swärdsjö. Stud. 1706. Studerade tågligt till Magistergraden, som erhölls 1716. ConRector Scholæ i Westerås 1719. Pwgd 18 Oct. 1720. Rector i samma skola 1722. Græcæ L. Lector wid gymnas. och Pastor i Skerike 1729. Sec. Theol. Lector 1731. Rector Gymn. 1732. Prim. Lector och Pastor i Badelund 1737. Tjenstledig 1738. Uppförd här å förslag s. å. Prosten Anagrius, som i egna ärender skulle resa till Dalarne, befalltes förrätta walet och beskylldes derwid hafwa gynnat Sewallius, hwilket åklagades. Dock blef det snart afgjordt och han tilltr. 1739, äfwen straxt utn. ContractsProst. Ibland hans första och wigtigaste bemödanden war att han bedref inrättningen af skola, hwars lärare skulle deltaga i predikningar, hwarigenom ock de förutwarande presternes möda underlättades. Detta med hans öfriga omsorger till församlingens bästa beredde honom ett waraktigt minne. Ehuru äfwen beswågrad med sin Biskop hade han dock icke dess wänskap, som det borde förmodas. Twärtom, han underlät icke allenast mängdens timida krus, utan hörde ock till den liga, som wid flera tillfällen sökte mota eller nedsätta Biskopens tryckande myndighet. Men han måste ock stundom, t. ex. wid visitationer, tillbaka röna werkan deraf. Opponens wid prestmötet 1718, Vice Præses 1740 och Præses 1744. Död af inwärtes slag 27 Oct. 1756.

Gift 8 Juli 1722 med Clara Lemoine, dotter af Inspektoren wid Garpenbergs bruk Isac Lemoine och syster till Biskopinnan Kalsenius, död i Stockholm i Nov. 1782, 85 år gammal. Af 7 barn: Isac, Commin. i Orsa; Gabriel, Kronoinspektor i Avesta, sedan Brukspatron; Anders, Stud., död i Upsala 5 Mars 1750, 21 år gammal; Clara Elisabeth, g. m. ÖfwerDirektören Axel Kiellman i Stockholm.

Skrift: Program till parentationen öfwer Biskop Barchius 1733. F. (https://www.zenker.se/Historia/Herdaminne/raettvik.shtml#kh13 )


SEVALLIUS, GABRIEL GABRIELIS - GABRIEL GABRIELSSON
Född i Västerås 1685, döpt 27.4 (1), död som kyrkoherde i Rättvik.....
(Se vidare sidan 837 i Gösta Hansson & Leon Herzog, Västerås stifts herdaminne. Stiftshistoriskt och stiftsbiografiskt uppslagsverk. II:2 1700-talet. 1990. 1034 sidor.)


view all

Gabriel Gabrielis Sevallius's Timeline

1685
April 24, 1685
Västerås, Västmanland, Sweden
1723
June 20, 1723
Age 38
Garpenberg, Kopparberg, Sweden
1756
October 27, 1756
Age 71
Rättvik, Kopparberg, Sweden